7.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Konu Testi

19 Ekim 2020 0 By testimiz.com

Test Çöz

Soru 1
Kendisini sürekli geliştirmeye çalıştığı için – – – –

Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) yenilikleri takip ederdi
B) orijinal fikirlere açıktı.
C) basmakalıp bakış açısına sahipti
D) farklı düşünceleri değerlendirirdi.
Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) Dokuz düşün, bir söyle
B) Kısaca ifade edebilmek, yeteneğin kardeşidir
C) Dilin düşüncenden önce hareket etmesin.
D) Akıllılar, sözlerini altın tartan terazide tartarlar.
Soru 3
Ağacın meyvesi olgunlaştıkça boynu bükülür.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Bilgisi ve görgüsü artan insan alçakgönüllü olur
B) Dürüst olmayan insan çabucak gözden düşer
C) Sabır acıdır ama tatlı bir meyvesi vardır
D) İnsanın öz güven sahibi olması için bilgili olması gerekir.
Soru 4
1. söyleyebilecek

2. bulun

3. kusurlarınızı

4. arkadaşlar

5. size

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A) 3-4-1-5-2
B) 3-5-4-2-1
C) 5-3-1-4-2
D) 5-4-2-3-1
Soru 5
Sağlığına dikkat ettiğini söylüyor ama – – – –

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) hâlâ dengesiz besleniyor
B) abur cubur yemekten vazgeçmiyor
C) çok hareketsiz yaşıyor.
D) düzenli spor yapıyor.
Soru 6
1. is

2. yanında

3. kazanın

4. bulaşır

5. kara

6. durana

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A) 1-4-5-3-2-6
B) 1-4-6-5-3-2
C) 5-1-4-3-2-6
D) 5-3-2-6-1-4
Soru 7
1. Zorluklar, başarıya ulaşmak için önümüze çıkan fırsatlardır.

2. Nasıl söz sözü açarsa başarı da başarıyı doğurur.

3. İnsanların yollarındaki engeller, hedefe götüren basamaklardır.

4. Çabuk elde edilen başarı çabuk kaybedilir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) 1. ve 2.
B) 1. ve 3.
C) 2. ve 4.
D) 3. ve 4.
Soru 8
İnsan ne kadar bilgili olursa olsun karşısındaki kişi onu anlamıyorsa bilgisini aktaramaz.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Senin bildiklerin, karşındakinin anladığı kadardır
B) İnsanlara faydalı olabilmek için çok bilgili olmak gerekir.
C) Söylenenleri anlayan insanlarla konuşmak insanın bilgisini artırır
D) Çok bilgili insanlar, bildiklerini başkalarına daha iyi aktarırlar.
Soru 9
1. ıslanan

2. güneşle

3. alın

4. teriyle

5. kurumaz

6. toprak

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır?

A) 2-1-6-3-4-5
B) 2-6-1-5-3-4
C) 3-2-1-5-4-6
D) 3-4-1-6-2-5
Soru 10
Zaman birçok şeyi değiştirir ama eski dostlukları değiştiremez.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır?

A) Eski dostluklar değerini hiçbir zaman kaybetmez.
B) Eski zamanlarda dostluklar daha kıymetliydi.
C) Zaman insana eski dostlarını bile unutturur.
D) Dostluklar zamanla değerini yitirir.
Soru 11
1. insandan

2. cümleler

3. boş

4. çıkar

5. cahil

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır?

A) 1-3-2-5-4
B) 1-5-2-3-4
C) 5-1-3-2-4
D) 5-2-3-1-4
Soru 12
Gecenin bu saatinde ödevini tamamlamak için – – – –

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) var gücüyle çalıştı
B) kırk dereden su getirdi
C) çok uğraştı.
D) elinden geleni yaptı.