7.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Konu Testi

11 Ekim 2020 0 Yazar: testimiz.com

 

7.Sınıf Sözcükte Anlam

Başla

TEBRİKLER.

7.Sınıf Sözcükte Anlam

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

 

Kuşların bakışından büyülenip

Dalmışı akşamın alacasına.

Yetmez mi uzun gün unutmak için?

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yüzmek” sözcüğü yay ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur?
Öğretmenimiz, veli toplantısında benim - - - - bir öğrenci olduğumu söylemiş. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, bu cümlede boş bırakılan yere getirilirse mecaz anlam kazanır?
Aşağıdakilerin hangisinde, “atmak” sözcüğünün cümlede kazandığı anlamla ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?
-I-Saat altıya gelmek üzere. Arkadaşım, geciktiğim için artık -II -kızmaya başlamıştır. O, beni her – III – akşam bu sıralarda dört gözle bekler. Bir – IV –  hafta öncesine kadar ben de onu bekliyordum.   Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
I. Çok fazla kıyafet asınca çamaşır ipi koptu.

II. Sanat camiasından kopan şarkıcı televizyonlarda görünmüyor.

III. Gömleğin kopan düğmesini bir türlü bulamadım.

IV. Geçmişinden bir türlü kopamayınca mutsuz oldu.

“Kopmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerden hangilerinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

“Kaçmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlamda kullanılmamıştır?
“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “akıcı olmayan, duygudan yoksun” anlamında kullanılmıştır?
Deniz kaplumbağaları, hem üreme hem de beslenme alanlarının insanlar tarafından bozulması nedeniyle soylarını devam ettiremeyecek duruma geldi. Balıkçıların oltaları, ağları, misinaları, zıpkınları; sürat teknelerinin pervaneleri de onlar için en büyük tehditler.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangileri balıkçılık terimleri sözlüğünde yer alabilir?

Taşlık bir patikadan aşağı inen hayvanlarımızın dizleri titremeye başlamıştı. Söğüt ağaçlarını ve serin kaynağı görünce bir parça durup dinlenme ihtiyacı hissettik. İndiğimiz yamacın eteğinde küçük ve eski bir köy vardı. Köydeki evlerin damlarını kuş bakışı görüyorduk. Bu parçadaki bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. ANLAMLAR • Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol. • Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. • Yapıları dış etkilerden korumak için yapılan, çoğu kiremit kaplı bölüm. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamı verilmemiştir?
I. Bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama konu hakkındaki bilgisi çok zayıf.

II. Zayıf bir orduyla yola çıktığı için başarılı olamadı.

III. Yaşadığı felaketler zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı.

IV. Uzun boylu, zayıf ve genç bir doktordu.

“Zayıf” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘kişilik bakımından gerektiği kadar güçlü olmayan’’ anlamında kullanılmıştır?