7.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Konu Testi

6 Şubat 2021 0 Yazar: testimiz.com

7.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Konu Testi

7.Sınıf Cumhuriyetimi Seviyorum

TEBRİKLER.

7.Sınıf Cumhuriyetimi Seviyorum

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz:  %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki demokrasi şekillerinin hangisinde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer, o kişiler halk adına halk için kararlar alır?
A
Temsili Demokrasi
B
Doğrudan Demokrasi
C
Çoğulcu Demokrasi
D
Yarı Doğrudan Demokrasi
Soru 2
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanun aşağıdakilerden hangisinden sonra yürürlüğe girer?
A
Anayasa komisyonunda görüşülmesi
B
Cumhurbaşkanının onaylaması
C
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi
D
Resmi Gazete’de yayınlanması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevlerinden biri değildir?
A
Geliri yetersiz olan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere gıda sağlık yardımında bulunmak.
B
Demokrasinin gelişmesine katkı sağlamak.
C
Siyasi faaliyetlerde bulunmak.
D
Vatandaşların hükümetten istekleri konusunda uzlaşma ortamı sağlamak.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri olamaz?
A
Oligarşik
B
Demokratik
C
Hukuk devleti
D
Atatürk milliyetçiliğine bağlı
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?
A
Uluslararası anlaşmaları onaylayıp yayınlamak
B
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
C
TBMM başkanını seçmek
D
Millî Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez maddelerinden birisi değildir?
A
Yönetim şeklinin cumhuriyet olması
B
Başkentin Ankara olması
C
Dilinin Türkçe olması
D
Seçimlere katılma yaşı
Soru 7
Cumhurbaşkanının yurtdışına çıkması hâlinde Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?
A
İçişleri Bakanı
B
TBMM Başkanı
C
Başbakan
D
Adalet Bakanı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ile insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler devlet tarafından güvence altına alınmıştır?
A
Emniyet güçleriyle
B
İç güvenlik unsurlarıyla
C
Sosyal güvenlik kuruluşlarıyla
D
Kanunlarla
Soru 9
Mustafa Kemal Atatürk’ün hürriyet, özgürlük prensiplerine Osmanlı yönetim anlayışında daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünmesine neden olan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fransız İhtilalı
B
12 Mart Ayaklanması
C
Magna Carta
D
I.Dünya Savaşı
Soru 10
Türkiye’de eğitim, sağlık gibi hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A
Laik devlet
B
Sosyal devlet
C
Hukuk devleti
D
Demokratik devlet
Soru 11
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hürriyet ve özgürlük düşüncesini yaymak.
B
Padişahlık yönetimini zor durumda bırakmak.
C
Osmanlı devletinde ayaklanma çıkarmak.
D
Cumhuriyet yönetimine geçmek.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden biri değildir?
A
Laik devlet
B
Demokratik devlet
C
Federal devlet
D
Sosyal devlet
Soru 13
Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği ile ilgilidir?
A
Laik devlet
B
Hukuk devleti
C
Demokratik devlet
D
Sosyal devlet
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi yüksek mahkemelerden biri değildir?
A
Yargıtay
B
Ceza Mahkemeleri
C
Anayasa mahkemesi
D
Danıştay
Soru 15
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Güçler birliği
B
Güçler ayrılığı
C
Güçlerin benzerliği
D
Güçlerin farkları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?
Aşağıda verilenlerden hangisi yüksek mahkemelerden biri değildir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanun aşağıdakilerden hangisinden sonra yürürlüğe girer?
Aşağıdakilerden hangisi ile insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler devlet tarafından güvence altına alınmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevlerinden biri değildir?
Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez maddelerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri olamaz?
Cumhurbaşkanının yurtdışına çıkması hâlinde Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden biri değildir?
Türkiye’de eğitim, sağlık gibi hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün hürriyet, özgürlük prensiplerine Osmanlı yönetim anlayışında daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünmesine neden olan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki demokrasi şekillerinin hangisinde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer, o kişiler halk adına halk için kararlar alır?

       7.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Konu Testi Hakkında:

       Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri uzaktan eğitim testini çözmek için Başla‘ya tıklayınız.

        1. 7.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Konu Testi Nasıl Hazırlanmıştır?

Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri konu testi İnteraktif etkileşimli bir çalışmadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testi içerik geliştirme uzmanları tarafından özenle oluşturulmuştur. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testi MEB eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testi hazırlanırken program hedefleri dikkate alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri kazanım testinde özellikle ders kitapları esas alınmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri çalışma testi öğrenme hedeflidir. Üstelik interaktif Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testi hazırlanırken sınıf içi uygulamalardan da yararlanılmıştır. Özellikle sınıf içi uygulamalar Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testinin başarısını artırmaktadır. Online Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testi için öğrenci yada öğretmen görüşü önemlidir. Lütfen bizimle paylaşınız.

       2. 7.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Kazanım Testinin Yapısal Özellikleri:

İnteraktif Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri test soruları çoktan seçmelidir. Ancak sınıf seviyesine göre 3 yada 4 seçenekli olabilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri konu testi hazırlanırken 1.2. ve 3. sınıflarda 3 seçenek tercih edilmiştir. Çünkü seçenek sayısı Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri kazanım testinin zorluk seviyesini belirler. Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri çalışma testi için 4.sınıf ve ikinci kademede 4 seçenek tercih edilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri etkileşim testinde her sorunun özellikle bir cevap hakkı vardır. Aynı zamanda istediğiniz zaman tercihinizi değiştirebilirsiniz. Uzaktan eğitim Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testini tekrar tekrar çözebilirsiniz. Özellikle her seferinde başka bir test göreceksiniz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri sanal testinde soru ve seçeneklerin yerleri sürekli değişir. Ancak bazı bağlantılı testlerde bu özellik yoktur. Etkileşimli Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testinde süre kısıtlaması yoktur. Ancak siz kendi sürenizi tutabilirsiniz.

       3. 7.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Çalışma Testinin Genel Özellikleri:

Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri konu testi özellikle bireysel öğrenmeye katkı sağlamak için hazırlanmıştır. İlk olarak interatif Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testi online çözülür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri çalışma testi sanal etkileşimli bir çalışmadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri konu testini yazarak çözmek isterseniz dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz. Etkileşimli Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri test çalışması özellikle çevrecidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri kazanım testini online çözerken kağıt israfı olmaz. Ancak yazdırılan çalışmalarda da içerik sıkıştırılarak kağıt israfı önlemiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testini çözerken atık oluşmaz.

       4. Etkileşimli Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri Testi Telif Hakkı:

Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri etkileşim testi ilk olarak genel eğitim amacı ile hazırlanmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testini sanal ortamda ücretsiz çözebilirsiniz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri konu testi telif hakkı aksi ispatlanmadıkça testimiz.com sitesine aittir. Ancak testimiz.com Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri kazanım testi telif hakkını saklı tutar. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel Nitelikleri testinin kullanımı özel izne tabidir.