7.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Konu Testleri

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam

Eş Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Sözcükte Anlam

Deyimler

Deyimler ve Atasözleri

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Sözcükte Anlam

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce

Fiiller

İş Oluş Durum Fiilleri

1.Tema Kazanım Değerlendirme

Cümlede Anlam Kazanım

Eylemler Kazanım

İsim Bilgisi Kazanım

2.Tema Konu Testleri

 Cümlede Anlam

 Fiillerde Anlam Özellikleri

 Sözcükte Anlam

 Fiiller

Öznel ve Nesnel Cümleler

Anlatım Çeşitleri

Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Metin Türleri

2.Tema Kazanım Değerlendirme

Noktalama İşaretleri Kazanım

Zarflar Kazanım

Fiilde Çatı Kazanım

Cümlenin Öğeleri Kazanım

2.Tema Değerlendirme

3.Tema Konu Testleri

İsim Tamlaması

Sıfat Tamlaması

Parça Oluşturma Parça Tamamlama

Ana Düşünce Konu Şiirde Ana Duygu Yardımcı Düşünce

Cümle Cümle Tamamlama Cümle Oluşturma

7.Sınıf Türkçe 3.Tema Değerlendirme

Deyimler

3.Tema Milli Kültürümüz

Anlatım Bozukluğu

1.Dönem 2.Değerlendirme

4.Tema Konu Testleri

Cümlede Anlatım-Örtülü Anlam

Cümlede Anlam

 4. Tema Değerlendirme

 Zamirler

 Tema Değerlendirme Testi

 Ek Kök Bilgisi

 Ses Bilgisi

 Cümle Çeşitleri

5.Tema Konu Testleri

Deyimler ve Atasözleri

Sıfat Tamlaması

İsim Tamlaması

5.Tema Vatandaşlık

5.Tema Vatandaşlık

6.Tema Konu Testleri

Deyimler

Ek Fiil Fiilde Yapı Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

2.Dönem 1.Yazılı

6.Tema Sağlık ve Spor

2.Dönem 1.Değerlendirme

Öznel ve Nesnel Anlatım

2.Dönem 1.Değerlendirme

6.Tema Sağlık ve Spor

2.Dönem 1.Değerlendirme

7.Tema Konu Testleri

2.Dönem 2.Değerlendirme

Parçada Anlam

Sıfatlar

Sözcükte Anlam

Ek Kök Bilgisi

Ses Bilgisi

Cümle Çeşitleri

Zamirler

2.Dönem 2.Değerlendirme

8.Tema Konu Testleri

Paragrafta Anlam

Yazım Kuralları

Edat Bağlaç Ünlem

Sözcükte Yapı

2.Dönem 3.Değerlendirme

Edebiyat Bilgisi

Anlam Bilgisi

Çekim ve Yapım Ekleri

Anlatım Bozukluğu

Konu Testleri

Deyimler ve Atasözleri

Sıfat Tamlaması

İsim Tamlaması

Öznel ve Nesnel Cümleler

Deyimler

Anlatım Çeşitleri

Paragrafta Anlam

Okuma Anlama

Noktalama İşaretleri

Metinde Anlam

Cümlede Anlam

Zarf Kazanım

Zarf Kazanım

Yazım Kuralları Kazanım

Çok Anlamlılık Kazanım

Söz Gruplarında Anlam Deyimler ve Atasözleri

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi Söz Sanatları Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Sözcükte Anlam Kazanım

Düşünceyi Geliştirme Yolları Hikâye Unsurları Kazanım

Parça Oluşturma, Parça Tamamlama Kazanım

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce Kazanım

Ana Düşünce, Konu, Şiirde Ana Duygu, Yardımcı Düşünce Kazanım

Parçada Anlam Kazanım

Noktalama İşaretleri Kazanım

Metin Türleri Kazanım

Ek Fiil Fiilde Yapı Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Anlam Kip Kişi Kazanım

Fiiller Kazanım

Fiiller Kazanım

Yakın Anlamlı Cümle Cümle Tamamlama Cümle Oluşturma Kazanım

Cümlede Anlatım Örtülü Anlam Kazanım

Cümlede Anlam Kazanım

2.Dönem 3.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 3.Yazılı

1.Dönem 2.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme