7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1.Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri  

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

İletişime Başlıyorum

Çevremle İletişim Kurabiliyorum

Düşünüyorum, Düşündüğümü Açıklıyorum

Doğru Bilgi Alırsak Gelişiriz

Benim Hayatım, Benim Özelim

Kendimizi Değerlendiriyoruz

İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişime Başlıyorum

Çevremle İletişim Kurabiliyorum

İletişim Ve İnsan İlişkileri

İletişim Ve İnsan İlişkileri Değerlendirme

Ya da İletişim Ve İnsan İlişkileri Ünite Değerlendirme

İletişim Ve İnsan İlişkileri Konu Değerlendirme

Ya da İletişim Ve İnsan İlişkileri Kazanım Değerlendirme

1.Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri

Eğitim Ve Çalışma Hakkı

1.Ünite Birey ve Toplum

2.Ünite Türk Tarihine Yolculuk

Avrupa’daki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri 

Avrupa’daki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri 

Osmanlı Devleti’nin Fetih Siyaseti

Veya Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Kültür Ve Miras Ünite Değerlendirme

Bir Devlet Doğuyor

Osmanlı Fetih Siyaseti 2

Avrupa Gelişiyor, Osmanlı ve Diğer Devletler Etkileniyor 2

Islahatlarla Değişen Osmanlı Kurumları 

Türk Tarihinde Yolculuk 2

Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri 

Türk Tarihinde Yolculuk Ünite Değerlendirme 3

Avrupa’daki Gelişmeler Ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri 3

Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesi

Osmanlı Devletinin Fetih Siyaseti 3

Türk Tarihinde Yolculuk 4

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Türk Tarihinde Yolculuk 5

Türk Tarihine Yolculuk 6

Veya Türk Tarihine Yolculuk 7

Türk Tarihine Yolculuk Kazanım Geliştirme

Türk Tarihine Yolculuk Kazanım 8

2.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk 9

Türklerin Yeni Yurdu Anadolu

Osmanlı’nın Kuruluşu 2

Nasıl Etkiledik, Etkilendik

Karaların Ve Denizlerin Hâkimi

Farklılıklara Rağmen

Beylikten Devlete

Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler

2.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk

3.Ünite Ülkemizde Nüfus

Nüfus ve Yerleşme

Türkiye’nin Nüfusunun Özellikleri

Neden Göç Ediyoruz

Türkiye’de Göçün Sonuçları

Ülkemizde Nüfus Kendimizi Değerlendiriyoruz

Nüfus ve Yerleşme 2

Ülkemizde Nüfus

Türkiyenin Nüfusunun Özellikleri 2

Neden Göç Ediyoruz 2

Türkiye’de Göçün Sonuçları 2

Ülkemizde Nüfus Ünite Değerlendirme

İnsan ve çevre kazanım

Yerleşme Ve Seyahat Özgürlüğü

Nereye Yerleşelim 3

Türkiye Nüfusunun Özellikleri 3

Göçün Neden Ve Sonuçları 3

3.Ünite İnsanlar Yerler ve Çevreler

Ülkemizde Nüfus 2

4.Ünite Zaman İçinde Bilim  

Kil Tabletten Tablet Bilgisayara

Işık Doğudan Yükselir

Karanlıktan Aydınlığa

Zaman İçinde Bilim

Karanlıktan Aydınlığa 2

Işık Doğudan Yükselir 2

Kil Tabletten Tablet Bilgisayara 2

Zaman İçinde Bilim 2

Zaman İçinde Bilim 3

Ya da Zaman İçinde Bilim 4

Zaman İçinde Bilim 5

4.Ünite Zaman İçinde Bilim 6

Bir Tuşla Dünya Evimize Geldi

Atatürk ve İletişim

Yeni Kurumlarla Değişen Toplum Hayatı

Söz Uçar Yazı Kalır

Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır

Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim

Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu

4.Ünite Bilim Teknoloji ve Toplum

5.Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat

Meslekler ve Meslek Seçimi

Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürümüz

Üretim Yolculuğu

Üretim ve Yönetimin Temeli Toprak

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Toprağın Gücü

Sosyal Yaşamda Vakıflar

Mesleğimi Nasıl Seçmeliyim

İnsan Gücünden Makineye

2.Dönem 1.Değerlendirme

5.Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat

6.Ünite Yaşayan Demokrasi

Yönetime Katılıyorum

Cumhuriyetin Temelleri

Atatürk ve Demokrasi

Demokrasinin Tarihteki Yolculuğu

Huzur Demokrasi ile Gelir

Yaşayan Demokrasi Kazanım

Anayasadan Gelen Güç

6.Ünite Yaşayan Demokrasi

Daha Fazla Demokrasi

İletişim Bir Sanattır

Yönetimin Özü

Örnek Yurttaş

Kuvvetler Ayrılığı

Kurultaydan Meclise

Kamuoyu Ve Basın

Yaşayan Demokrasi

Yaşayan Demokrasi

7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler

2.Dönem 2.Değerlendirme

Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar

İnsanları Nasıl Tanıyoruz

Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum

Türkiye ve Dünyada Barış

Ülkeler Arası Köprüler

7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 3.Değerlendirme

7.Ünite Küresel Bağlantılar

Ünite Testleri

1.Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri

2.Ünite Ülkemizde Nüfus

3.Ünite Türk Tarihinde Yolculuk

4.Ünite Zaman İçinde Bilim

5.Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat

6.Ünite Yaşayan Demokrasi

7.Ünite Ülkeler Arası Köprüler

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

Ancak 1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Deneme

Ancak 2.Dönem 1.Yazılı

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

Veya 2.Dönem 2.Yazılı

2.Dönem 2.Yazılı

       7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri Hakkında:

      Ünite Çalışmaları:

Test çözmek aynı zamanda etkili bir öğrenme yöntemidir. Yani test çözerken öğrendiklerimizi pekiştirirken yeni bilgilerde edinebiliriz. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri özellikle bu amaçla hazırlanmıştır. Düzenli tekrar kalıcı öğrenmeyi sağlar. Özellikle 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri düzenli tekrar yapmak için oluşturulmuştur. Çünkü 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinde her tekrar yeni bir çalışma olarak karşınıza çıkacaktır.

İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri genellikle eğitim programlarına göre hazırlanmıştır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerii hazırlanırken özellikle MEB kazanımları dikkate alınmıştır. Ayrıca 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinde ders kitaplarındaki içerikler kullanılmıştır. Bunun yanında 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinde sınıf içi uygulamalara da yer verilmiştir. Genellikle öğretmen görüşleri doğrultusunda hazırlanan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri bireysel öğrenmeyi sağlamak için özenle hazırlanmıştır.

      Ünite Testleri Yapısı:

İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri özellikle dinamik bir yapıdadır. Genellikle tekrar tekrar çözmek için tasarlanmıştır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinde soru ya da cevaplar her tekrarda yer değiştirmektedir. Böylece 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerini çözerken her tekrarda yeni bir test çözeceksiniz. Yani ezberlemeden kalıcı öğreneceksiniz. Sanal 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri 10, 12, 15 veya 20 sorudan oluşmaktadır. Sorularda seçenek sayısı sınıf seviyesine göre 3 ya da 4 seçenekten oluşur. İlkokul seviyesindeki testler genellikle üç seçenekten oluşur. Ancak dördüncü sınıf testleri 4 seçenekten oluşmuştur. Diğer yandan ortaokul seviyesindeki testlerimiz 4 seçenekten oluşmaktadır.

      Testleri Çözme ve Değerlendirme:

Özellikle 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri sanal etkileşimli bir çalışmalardır. Ancak 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerini çözmek için -BAŞLA- düğmesine basınız. Ancak böylelikle soru ve seçenekleri görebilirsiniz. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinde işaretlediğiniz her sorunun değerlendirmesini hemen görebilirsiniz. Yani sonucu doğru ya da yanlış olarak görebilirsiniz. Ancak yanlış yapınca üzülmeyiniz. Çünkü tekrar cevaplama hakkınız bulunmaktadır. Lakin notunuz azalacaktır. Etkileşimli 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinde alttaki yön oklarını kullanarak önceki ya da sonraki soruya geçebilirsiniz. Lakin isterseniz liste bölümünde istediğiniz soruyu da seçebilirsiniz. Ayrıca listede çözdüğünüz ya da yanlış yaptığınız soruları da görebilirsiniz. İnteraktif 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri bitince -Değerlendir- düğmesine basınız. Ekranda değerlendirme sonuçları ve öğretmen görüşü yer alacaktır. Öğretmen görüşü doğrultusunda 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerini tekrar çözebilirsiniz. Ancak Bunu için sayfayı yenilemelisiniz.

      Telif Hakkı:

Özellikle 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri özgün bir çalışmadır. Genellikle intihal denetimi yapılarak yayınlanmaktadır. Yani 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinin telif hakkı testimiz.com sitesine aittir. Ancak bütün hakları saklıdır. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri sitemiz üye veya ziyaretçileri için özel hazırlanmıştır. Ancak 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testleri genel eğitim amacı taşır. Ticari amaçla kullanılamaz. Diğer yandan 7.Sınıf Sosyal Bilgiler testlerinin başkaca kullanımı özel izne bağlıdır. Başarılar…

5 3 oylar
Sayfa Puanı
Subscribe
Bildir
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları görüntüle