İNTERAKTİF TESTLER

1.Yunus Emre Anadolu'nun bütün güzel seslerini Türk halk diliyle birleştirmiştir.
Yukarıdaki cümlenin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit / fiil / kurallı / olumlu
B) Birleşik / fiil / kurallı / olumsuz
C) Basit / isim / kurallı / olumlu
D) Basit / fiil / devrik / olumlu

2. "Şimdi o günleri arıyor deli gönül."
Cümlesinin kurallı cümleye çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deli gönül o günleri şimdi arıyor.
B) Şimdi arıyor deli gönül o günleri.
C) Arıyor şimdi o günleri deli gönül.
D) günleri deli gönül şimdi arıyor.

3. "Oraya çok erken gittim; fakat onu yine göremedim."
Yukarıdaki cümle, yapısına göre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basit cümle
C) Sıralı cümle
B) Birleşik cümle
D) Bağlı cümle

4.Yapısı bakımından farklı olan cümle hangisidir?
A) Yere düşen ekmek parçasını aldı.
B) Başarılı olup gelecekti.
C) Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış.
D) Can evimden baktım sana İstanbul.

5. "Yerlerinden bir türlü kalkamadılar." cümlesi için hangisi doğrudur?
A) Olumlu-basit-kurallı-fiil cümlesi
B) Olumsuz-birleşik-kurallı-fiil cümlesi
C) Olumsuz-basit-kurallı-fiil cümlesi
D) Olumlu-basit-devrik-isim cümlesi

6.Aşağıdaki hangi cümlenin yüklemi sözcük çeşidi bakımından farklıdır?
A) Niçin küçülüyor eşya uzakta?
B) Gelenler bu dünyaya gidiyor birer birer.
C) Sonumun ne olduğunu öğrenmeliyim.
D) Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta?

7.Aşağıdakiierden hangisi fiil cümlesidir?
A) İnsan her zaman yalnızdır.
B) Kendimi yenerek ulaşmışım zaferlere.
C) Hayatım bir mücadeledir benim.
D) Gayem insanların mutluluğu.


8. hangisi, yüklemine göre isim cümlesidir?
A) Bu insanlara hayat bahşedecektir.
B) Susuzluktan dudakları kurumuştu.
C) Gönlü ummanlar kadar geniştir.
D) Bütün herkesi barındırıyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik zarf tümleci görevinde kullanılmamıştır?
A) Okula giderken hep bu yoldan geçerim.
B) Her akşam buraya gelenleri seyrederim.
C) Dışarı çıkınca yağmuru fark ettik.
D) İnsan bakarak herşeyi öğrenemez ki!

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?
A) Bana bakacağım derken duvara çarptı.
B) Eve dün akşam geç geldi çocuk.
C) Hepimiz sınıfı geçmesini istiyorduk.
D) Babam da bir bisiklet alırsa, yaşadık.

 

11. "Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim gibi güleyim."
Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üç ayrı temel yargı içermektedir.
B) Birleşik cümleler içermektedir.
C) Bir tane basit cümle içermektedir.
D) İki temel, üç yan cümlecikten oluşmuştur.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kurallı bir cümledir?
A) Özlem duyuyorum geçmiş günlerime.
B) Çiçek açmış dokunduğum bütün dallar.
C) Ahmet Bey, köye çok geç varmış.
D) Bizim bahçedeymiş en güzel çiçek.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?
A) Seni özlememiş değilim.
B) Bu yıl tatile gitmeyecek.
C) Sevgiyi hiç tatmadım.
D) Cepte para desen hiç yok.

14. Gözlerin gülerdi Görünce beni Karşında Mısralarının kurallı cümleye çevrilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşında görünce beni gülerdi gözlerin.
B) Beni karşında görünce gözlerin gülerdi.
C) Gözlerin gülerdi beni karşında görünce.
D) Gözlerin gülerdi karşında beni görünce.


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin çeşidi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Yarın akşam uçakla İzmir'e dönüyoruz.
B) Sabahtan akşama kadar top oynuyorlar.
C) 0 bakımsız evin, bir tek perdeleri yeniydi.
D) Kapı çalınınca gürültü birden kesiliverdi.


16. "O, çok başarılı bir öğrenciydi." cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsim cümlesidir.
B) Olumlu cümledir.
C) Fiil cümlesidir.
D) Kurallı cümledir.

17. Aşağıdakilerden hangisi, yapısı bakımından basit cümledir?
A) Ava giden avlanır.
B) Meyve veren ağaç taşlanır.
C) Ağacın kurdu içinde olur.
D) Körle yatan şaşı kalkar.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?
A) Karşılıksız sevmek imkânsızdır bence.
B) Usandım, aynı yollarda gidip gelmekten.
C) Zaman nasıl da değiştiriyor hepimizi!
D) Umutlarımız, yaşama sarılmamızı sağlıyor.

19. "Dünyada en mesut cimri, edindiği her arkadaşı muhafaza edendir." cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Basit-Kurallı-Olumlu-Fiil
B) Birleşik-Kurallı-Olumlu-isim
C) Birleşik-Devrik-Olumsuz-Fiil
D) Basit-Kurallı-Olumsuz-isim

20. Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümle değildir?
A) Yavaş yavaş geldiler, kapıda durdular.
B) Suçu o işledi, başkaları cezalandırıldı.
C) Bir de arkama baktım ki kardeşim geliyor.
D) Çalıştı, çabaladı, sonunda istediği yere ulaştı.

 

CEVAPLAR
1.A 2. A 3. D 4. D 5. C 6. D 7. B 8. C 9. B 10. B 11. C 12. C 13. A 14. B 15. C 16. C 17. C 18. D 19. B 20. C


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER