İNTERAKTİF TESTLER

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı farklıdır?
A) Evin duvarları yıkıldı.
B) Çocuk bahçede geziniyor.
C) Dedemin dişi çekilmiş.
D) Evin etrafı sarılmış.

2. "Köprüden karşıya geçtim." cümlesinde fiilin çatısı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Geçişli-Etken
B) Oldurgan-Etken
C) Geçişsiz-Edilgen
D) Geçişsiz-Etken

3. "Az gittik uz gittik." cümlesinin çatısı aşağıdakilerden hengisi-dir?
A) Etken-geçişsiz
B) Edilgen-oldurgan
C) Işteş-geçişsiz
D) Etken-geçişli

4.Yine uykusuzum sabaha kadar Baharı bekleyen ruhum üşüyor. Mısralarındaki fiilin çatısı hangisidir?
A) Geçişsiz
B) Geçişli
C) Oldurgan
D) Ettirgen

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılıdır?
A) Kuşkulu uyku evin bekçisidir.
B) Topuğundan fazla suya girme.
C) Ağızdan çıkan başa değer.
D) Baş sallamakla kavuk eskimez.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatısı özne¬sine göre farklıdır?
A) Elden medet uman aç kalır.
B) El kazanıyla aş kaynamaz.
C) El oğluna güven olmaz.
D) El ayranı ciğer soğutmaz.

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin çatısı nes¬nesine göre farklıdır?
A) Fukaranın tavuğu kıymetli olur.
B) Fukaranın açtığı kuyudan su çıkmaz.
C) Fukaranın tavuğu tek tek yumurtlar.
D) Fukara, ekmeği az az yer.


8. "Zenginin malı fakirin çenesini yorar."cümlesinin çatısı için hangisi söylenebilir?
A) Edilgen-geçişli
B) Işteş-oldurgan
C) Etken-geçişli
D) Dönüşlü-oldurgan


9. Aşağıdaki fiillerden hangisi çatısı bakımından yanlış eşleştirilmiştir?
A) Alıverdi —> etken, geçişli
B) Uyudu -> etken, geçişsiz
C) Bakıştılar -> işteş, geçişli
D) Sinirlendi -> dönüşlü, geçişsiz

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, işi başkasına yaptırmaktadır?
A) Soruyu bildiği için parmağını kaldırdı.
B) Ekmeği doğrarken elini bıçak kesti.
C) Köpek arabanın üzerine saldırdı.
D) Evdeki odunları kırdırdı.

 

11. "Ben onu akan suların önünde daha yavaş ge¬çen bir çiçek gibi duyuyordum" cümlesinin çatı¬sı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Geçişsiz-Edilgen
B) Geçişli-Etken
C) C)Geçişsiz-Etken
D) D)Geçişli-Edilgen

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin çatısı farklıdır?
A) Çul içinde aslan yatar.
B) Haşarı at kendine ziyan verir.
C) Yanlış pazar dostluğu bozar.
D) iflas eden eski defter karıştırır.


13. İçimden, dışımdan ışıkla Yıkandım da geldim; Arındım, takındım, giyindim. Kuşandım da geldim.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin çatısı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Etken - dönüşlü
B) Edilgen - etken
C) Dönüşlü - etken
D) Dönüşlü - edilgen

14. Bana geldi devran nice buuttan Ve gülüştüm onlarla bir çocuk gibi
Yukarıdaki dizelerde altı çizili fiillerin çatısı için sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söyle¬nebilir?
A) Etken - dönüşlü
B) Edilgen - işteş
C) Etken - işteş
D) Dönüşlü - işteş

15. "Elektrik ampulünü üfleyen çocuklar kaşık ve ça¬talla yemek yerken de zorlandılar."
Yukarıdaki cümlenin çatı bakımından özellik¬leri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etken - Geçişli
B) Etken - Geçişsiz
C) Etken - Oldurgan
D) Etken - Ettirgen

16. "Yaşlı kadının elleri bir hayli buruşmuştu."
cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisi¬ne uygundur?
A) Etken fiil
B) Edilgen fiil
C) Geçişli fiil
D) Dönüşlü fiil

17. "Edilgen çatılı yüklemi olan cümlelerde bazen özne bulunmaz."
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıkla¬maya uygun bir kullanım vardır?
A) Ayakta yolcu taşınmaz.
B) Parkta bisiklete binilmez.
C) Piknikte mangal yakılmaz.
D) Denize çöp atılmaz.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılı bir fiil değildir?
A) Kolu makinaya sıkışmıştı.
B) Atlar ahırda tepişiyordu.
C) Yemeği iki kişiye bölüştürdük.
D) Onunla uzun uzun görüştük.

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır?
A) Canan, hapur hupur yemek yiyor.
B) Emine, oyuncak bebeğiyle oynuyor.
C) Mustafa, çantayı olduğu gibi boşaltıyor.
D) D)Selis, aynanın karşısına geçmiş süsleniyor.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi etken çatılı değildir?
A) Evimizin su tesisatı yeniden döşeniyor.
B) Ablası Emre'nin üstünü değiştiriyor.
C) Aydın kapı zilini uzun uzun çalıyor.
D) Ayşe Hanım salıncakta Serkan'ı sallıyor.

 


CEVAPLAR
1.B 2. D 3. A 4. A 5. B 6. A 7. D 8. C 9. C 10. D 11.B 12. C 13. C 14. C 15. B 16. A 17. B 18. A 19. D 20. A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER