İNTERAKTİF TESTLER

1-        Tamsayılarda kümesine işlem önceliğine göre ;
10 + 18÷2 − 9 =?        İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

            A) 10               B) 5                 C) 6                 D) 8 

 

A

-3
5

 B

2
3

C

-3

 

Tabloya göre, aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür?

 

    2- 

 

 

            A) a+b            B) –(a-b)        C) a-c            D) a+b-c

 

3-   ab rakamları farklı iki basamaklı bir tamsayı olmak üzere  ab       rasyonel sayısının
99       
değerini en büyük ve en küçük kesir yapan ab sayılarının toplamı kaçtır?                          

A) 0                B) 89               C) 99               D) 109

4-  [(-77)-(-27)]+50=?

                        A)-50              B)50                C)100              D)-100

5-  a=30/15  b=-30/15  ,  c=30/5   ,  d=-30/5   ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                        A)a>b>c>d                                         B)c>a>b>d    
C)c>b>a>d                             D)a>d>c>b

6-  Bütünler iki açının ölçüleri 13 ile 23 sayıları ile orantılıdır. Buna göre küçük olan açının ölçüsü kaç derecedir?

            A) 45         B) 55     C) 65         D) 75

 

7-    -34:92-(-3)+(-3) 3=? İşleminin sonucu kaçtır?

A) -31              B) - 25                C)30              D) 29

 

       
9-                                                işleminin sonucu kaçtır?

A) 1                 B) 3               

  C)                               D)

 

10-  a  ve b birer pozitif tam sayıdır.
a.( a+b) = 33
olduğuna göre , a nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?

    A) 3                   B) 4               C)15             D)27

11-  x ve y tam sayılardır .
-7 < x < 3
-4 <y < 5
ise , x . y nin en büyük değeri ile en küçük  değerinin çarpımı kaçtır?

 A) 144         B) -108           C) -192         D)- 432

 
12-   6-24:3+6.2 =işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)10                B)8                  C)5                  D)2

13-   45-36:9-3.5+2 = ? işleminin sonucu kaçtır ?

            A ) 26         B ) 28       

            C ) 30         D ) 35                                                

 

14-     – [-3 (7-4)+8:(-2) ] = ? işleminin sonucu kaçtır ?

            A ) +13           B ) -13             C ) +5             D ) -5                                     

 

15-      3-(-5)+(-14)-(+ 18 )               işleminin sonucu kaçtır..?

 

               A) 20                       B) 24                

                C) -24                     D) 30                             

16-     Mutlak değerleri 5 olan tamsayıların çarpımı kaçtır.?

A) 0                 B) 10              

C)  25              D) -25                           

 

17-

            Yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) [DC]’nı çizersek [AB] ^ [DC] olur.
B) E noktasından [AB]’ na çizilen dikme [AB]’nın orta dikmesidir.
C) F noktasından [AB] na çizilen dikme B noktasından geçer.
D) D ve F noktaları cetvelle birleştirilirse [DF]//[AB] olur

18-    Aynı düzlemdeki üç doğru kaç değişik biçimde bulunabilir?

            A) 1                 B) 2                 C) 3                 D) 4

 

19- 

 

 

 


            Ahmet cetvelini defterinin üzerine koyarak iki tarafınıda kalemiyle çizmiş ve oluşan çizgilere p, r doğruları demiştir. Daha sonra bunları kesen başka bir doğru çizerek bunada s demiştir. Oluşan açılara isim vererek çizimini tamamlamıştır. Ahmet’in çizdiği yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.

  • p // r
  • a ile e yöndeş açılardır.
  • c ile f iç ters açılardır.
  • b ile g komşu bütünler açılardır.

 

a) I ve II                      b) II ve IV                  

c) I, II ve III                d) Hepsi

 

20-                                                                                                          1            -1

 

                                                   x          -x

            Yukarıdaki kartlar kullanılarak aşağıda bir cebirsel ifade modellenmiştir.

 

  Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisi yukarıdaki modele aittir?

A) (x+2)(x+3)
B) (x-2)(x-3)
C) (x+3)(x-2)
D (x-3)(x+2)


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER