İNTERAKTİF TESTLER


1)  a= - 4   ve  b= +2    ise    ifadesinin değerini aşağıdakilerden hangisidir?

 A)+6                     B)+32               C) -32             D) - 6

 

2)   işleminin sonucu kaçtır?

       A)        B)       C)        D)

 

3)   -(-4)+(-6)-(-7)-(+9) işleminin sonucu nedir?

  A-) -4            B-)  6              C-) -14               D-) 30

 

4)    kesrinin basit kesir olabilmesi için “a” yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

       A)  4      B)  5       C)  6       D)  7

 

5)         a ve b birbirinden farklı birer tam sayıdır.
ise   a.b ’nin en büyük değeri kaçtır?

A.-1                           B.0                        C. 1                           D. 2

6)  x =       y = -1,23       z =  sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A.  x>y>z                B. z>y>x             C. z>y>x            D. z>x>y

 
7)      - 5a < 28 ise a yerine kaç tane negatif tam sayı yazılabilir?

a) 4         b) 5        c)  5        d) sonsuz

 

8)   Yandaki şekilde verilenlere göre
2a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) 70       b)   40         c)   220        d)   80

 

9)  a= -7      , b= -2    , c= -3 ise    a.b+a.c-b.c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisir?

a-) -41           b-) -29           c-) 29            d-) 41

10)   > > ? >    sıralanışında  ? yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

a-)              b-)                     c-)                  d-)

 

11)  (- 5) + (-7-9)= ?       işleminin sonucu kaçtır?

                                                                                

 

12)     (-5) -              = -7   eşitliğinde kutu içine yazılacak tam sayı kaçtır?

A) -12             B) -2               C) 2                 D) 12

 

13)      işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) -2          b) 2           c) 3      d) -3

 

14)  [ -75+75-75+75-75+75-75+75].(7575) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

      A)-7575          B)  7575       C)1            D)  0

 

15)   [ -24+(-54):9+12-(-5)-1]:( 14)     işleminin sonucu için aşağıdakilerden hangisidir?

A) -1                    B)0                    C)1              D)2

 

16)   (-101)-(-102)-(103)-(-104)+105   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 107                 B)2                   C)105          D)100

 

17)   Sayı doğrusunda +3 ten eşit uzaklıkta olan iki tamsayının toplamı kaçtır?

a) +3                   b) +6                c) +8                      d) +10

 

 

18)   -2,7 ondalık sayısının kesir biçiminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)             b)                      c)                d)

 19)

 

 

 

 

20)     a= -0,12            b= -0,102        c= 0,0001

         Yukarıdaki ondalık sayılarının, büyükten küçüğe doğru  sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

            A)  a>b>c        B) b>a>c         C) c>b>a         D) c>a>b


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER