İNTERAKTİF TESTLER

1- 156 cevizi üç kardeş 3,7 ve 2 sayılarıyla orantılı olarak paylaşıyorlar. En çok alan kardeş kaç ceviz almıştır?
A) 91          B) 120            
C) 128             D)131


2-  a ve b doğal sayı olmak üzere

a / b = 4 / 9     ve     b / c = 2 / 5  ise  a / c oranı kaçtır?

A) 4 / 5          B) 8 / 45       
C) 12 / 15        D) 20 / 25

3-  [(2-6)+24:3-1]=?      

A) 3            b) 2      
c) 1             d) 4   


4-   4(x-4)-2(8-x)=4 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a)-6     b)0    c)6      d)9


5-   3 eksiğinin 5 katı 20 ye eşit olan sayı kaçtır?
Okuduğunuz problemin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5x-3=20     b) 5(x-3)=20   
c) 5x+3=20     d) 5(x+3)=20


6-  300 elma 3 kardeş arasında 2 ile ters 3 ve 4 ile doğru orantılı olarak paylaştırılırsa en az payı alan kardeş kaç elma alır?

a) 10     b) 20     c) 40     d) 80

7-  x  ve y sayma sayıları ile ilgili olarak 3x=5y bağıntısı veriliyor.Buna göre x+y aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) 16     b) 48     c) 60     d) 104

8-  4 işçi 4 otomobili 4 günde boyarsa aynı nitelikteki 7 işçi 7 otomobili kaç günde    boyar ?
A) 7          B) 6            
C) 4          D) 3

9-   Bir işçinin günde 6 saat çalışarak 12 günde tamamladığı işi 3 işçi günde 8 saat çalışarak kaç günde tamamlar?
a) 3
b) 6
c) 24
d) 30

10- Yaşları 6,8,10 olan üç kardeş 48 cevizi yaşları ile doğru orantılı olarak paylaşacaklardır.En büyükleri kaç ceviz alacaktır?

A)12           B)16             
C)20          D)24


11- Hangi sayının 2 katının 7 fazlasının 5 katı 50 eder? Probleminin denklemi aşağıdakilerden hanigisidir?

A) 5(2x-7)=50   
B) 5(2x+7)=50   
C) 2(5x+7)=50            
D) 5.2x+7=50

12-  İç açılarının toplamı 1440 derece olan bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegenler bu çokgeni kaç tane üçgene ayırır?

  A) 5      b) 6     c) 7       d) 8 


13-  Benzer iki karenin benzerlik oranı 2/3 tür.Küçük olan karenin çevresi 24cm ise büyük olan karenin çevresi kaç cm dir?

A)16   b)   26   c)36     d)46

14-   Aynı yayı gören iki cevre açının ölçüleri toplamı  160 derece ise aynı yayı gören merkez açının ölçüsü kaç derecedir?

a) 160         b) 80       
c) 70          d) 60


15-   6    12   18    ?    30    36   örüntüsünde  soru işareti yerine  hangi sayı gelmelidir?

a) 19        b) 24     c) 26       d) 28


16-   Bir açının  bütünleri , kendisinin iki katından  30 derece fazla ise  küçük açı kaç derecedir?

a) 40       b) 50      c) 60      d)  70


17-    -8 .k.3 = 48 ise  k  aşağıdakilerden hangisidir?

 a) -24    b) 16     c)   -2      d)  -8

18-   (-13) sayısı hangi sayı ile toplanınca +2 ye eşit olur?

a) -11        b) 15    c) 11        d) -15

19- Bir anne ile kızının yaşları toplamı 68 dir. Annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 yaş fazladır. Annenin yaşı kaçtır?                                                                                                     
a)46       b)48       c)50       d)52

20-  Bir otobüste toplam 16 kişi bulunmaktadır.Durakta bu otobüse

4 evli çift binince erkeklerin sayısı bayanların sayısının 2 katı oluyor.

Buna göre otobüste başlangıçta kaç bayan vardır?

 A) 4      B)5     C) 6      D) 8


 
 
CEVAPLAR 1A  2B   3A   4C   5B  6B  7C   8C  9A   10C  

11B   12D   13C   14A   15B  16B  17C   18B   19D  20A

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER