İNTERAKTİF TESTLER

1-Asagidakilerden hangisi Osmanli Devleti’nin XVIII.yüzyilda içte ve dista izledigi bir politika degildir?
      a)Batida ve doguda yeni topraklar ele geçirmek
      b)Devleti eski gücüne yeniden kavusturmak
      c)Kaybettigi topraklari geri almak
      d)Bozulan düzeni yeniden kurmak
      
2- K.Kaynarca Antlasmasi ile Ruslarin Ortodokslarin hamisi olmasi hangi sonucu dogurmustur?
      a)Karadeniz ‘in Rus gölü olmasi
      b)Ruslara Osmanli iç islerine karisma firsati vermesi
      c)Kirim’in Ruslarin eline geçmesi
      d)Rusya’nin  sicak denizlere hakim olmasi
      
3- Isveç Krali XII.Sarl’in kaçarak Osmanliya siginmasi sonucu Rusya ile Osmanli arasinda hangi savas baslamistir?
    a)Mohaç      
    b)Prut          
    c)Kirim        
    d)93 Harbi
      

4-               -Prut Antlasmasi
-Belgrat Antlasmasi
-Yas Antlasmasi
Yukaridaki antlasmalardan Osmanli ile hangi devlet arsinda yapilmistir?
a)Avusturya           
b)Rusya           
c)Fransa         
d)Lehistan

5- Asagidakilerden hangisi 1739 Belgrat Antlasmasi ile Osmanli’nin lehine olan gelismeleri Rusya’nin lehine çevirmistir?
a)Prut           
b)Pasarofça      
c)K.Kaynarca    
d)Yesilköy
      
6.XVIII.yüzyilda Rusya ile imzalanan ve Karadeniz’in tekrar Türk gölü olmasini saglayan antlasma hangisidir?
a)Prut       
b)Belgrat         
c)Yas         
d)K. Kaynarca
      
7.Asagidakilerden hangisi Rusya ile yapilan bir antlasma degildir?
a)Zistovi          
b)Yas            
b)Belgrat       
c)Prut
      
8.Asagidaki islahatlardan hangisi bir Lale Devri islahati degildir?
     
a)Ilk matbaanin kurulmasi    
b)Avrupa’da sürekli elçiliklerin açilmasi   
c)Tercümeler yapilmasi       
d)Itfaiye bölügünün kurulmasi
      
9.Asagidaki Antlasmalardan hangisi ile ilk kez halki Müslüman olan bir yer elimizden çikmistir?
a)Karlofça      
b)K.Kaynarca      
c)Zitvatoruk      
d)Hepsi
      
     
10.     -Belgrat elimizden çikmistir
        -Osmanlilarda  Lale devri baslamistir
         -Mora,Osmanliya birakilmistir
      Yukaridaki gelismeler hangisinin sonucudur?
     
a)Prut       
b)Belgrat     
c)Zistovi     
d)Pasarofça
     
11- Asagidaki Antlasmalardan hangisi ile Rusya’nin sicak denizlere inme politikasi bir süre için engellenmistir?
     
a)K.Kaynarca         
b)Belgrat         
c)Yas                
d)Zistovi
      
12- Asagidakilerden hangisi Lale Devri’nin özelliklerinden biri degildir?
      a)Avrupa’ya ilk kez elçi gönderilmesi            
      b)Ilk matbaanin açilmasi
      c)Kagit ve kumas fabrikalarinin kurulmasi 
      d)Ilk kez nüfus sayiminin yapilmasi
      
13- Osmanli Devleti ile Avusturya arasinda hangi antlasmanin imzalanmasinda Fransiz Ihtilalinin  etkilisi olmustur?
a)Zitvatoruk      
b)Pasarofça    
c)Zistovi          
d)Belgrat
      
14- Humbaraci Ahmet Pasa’nin Osmanli ordusunda yaptigi islahatlarin ilk yarari hangisinde görülmüstür?
a)Belgrat         
b)Zistovi          
c)Pasarofça       
d)Prut
      
15.Lale Devri hangisi ile sona ermistir?
a)Kabakçi Mustafa Isyani ile        
b)Patrona  Halil isyani ile
c)Celali isyanlari ile                    d)Matbaanin kullanilmasi ile
      
16- Gerile Döneminde yapilan islahatlardan hangisi Osmanlilarin Avrupa’nin askeri alandaki üstünlügünü kabul ettigine bir delil(kanit) olamaz?
a)Ordunun bati tekniklerini  kullanmasi    
b)Üsküdar’da Kara Mühendishanesi’nin açilmasi
c)Bati’dan askeri uzmanlar getirilmesi     
d)Kapikulu askerlerinin sayilarinin artirilmasi
      
17.Asagidakilerden hangisi Belgrat Antlasmasinin sonuçlari arasinda yer almaz?
a)Rusya’nin Karadeniz’e inmesinin engellenmesi  
b)Azak kalesini Osmanlilarda kalmasi
c)Belgrat’in geri alinmasi 
d)Dinyester nehrinin iki ülke arsinda sinir olmasi
      
18- Osmanli-Yükselme-Duraklama ve Gerileme devirlerinin hepsinde asagidaki devletlerden hangisi ile savasmistir?
a)Iran-Rusya         
b)Avusturya-Lehistan 

c)Iran-Avusturya    
d)Lehistan-Venedik
      
19- Asagidakilerden hangileri Gerileme Döneminin kazançli antlasmalarindan ikisidir?
a)Karlofça-Prut      
b)Belgrat-Pasarofça     
c)Zistovi- Yas   
d)Prut-Belgrat
      
20- Osmanli Karlofça Antlasmasi ile kaybettigi yerlerden ilk olarak hangisini geri almistir?
a)Mora       
b)Azak        
c)Erdel          
d)Podalya
      
 

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER