İNTERAKTİF TESTLER

Ah! Çoğumuzun, ama çoğumuzun konuşurken ve yazarken kendi sözcüklerimiz yok artık. Tadını verdiğimiz, içine kendimizden bir ses kattığımız sözcüklerimiz yok. Biliyoruz ki eskiden yalnız şairlerin, sanatkârların değil, konuşmayı bir zevke dönüştüren herkesin vardı kendi sesini saklayan sözcükleri. Onlar ki sözcükleri tatlandırmayı bilirlerdi. Sözcüklerin tadını yitirdiğimiz gün ne çok tadı yitirdik!.. Suyun ve ekmeğin tadını, meyvelerin tadını ve yaşamanın tadını...
(1. ve 2. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
 
1.
Parçada yazar aşağıdakilerin  hangisinden yakınmaktadır?
A) Sözcüklere gereken önemin verilmesinden
B) Sözcüklere bir şey katılamamasından
C) Sözcüklerin duyguları anlatamamasından
D)Sözcüklerin doğru kullanılmamasından
 

2.Parçada sözcüklerin hangi özelliği vurgulan¬maktadır?
A) Yapı özellikleri
B) içerik özellikleri
C) Anlam özellikleri
D) Dil özellikleri


3.Söyle sevda içinde türkümüzü, 
Aç bembeyaz bir yelken 
Neden herkes güzel olmaz. 
Yaşamak bu kadar güzelken? 
Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Endişeli             
B) Sitemkâr 
C) Umutlu            
D) Telaşlı
 

 
4. Avcının birisi bir aslanın izini sürüyormuş. Bir oduncuya rastlayınca: "Sen buralarda aslanın ayak izlerini gördün mü? Hayvanın ini nerededir bilir misin?" diye sormuş. Oduncu: "Ben sana aslanın kendisini göstereyim." deyince, avcı korkudan sapsarı kesilip, "Ben onun izini arıyorum, kendisini değil" deyivermiş. Parçada verilmek istenen mesaj hangisidir?
A) Ava çıkarken dikkatli olmak gerekir.
B) Bir şeylerden ürken bahanelere sığınır.
C) İnsanlar göründüğü gibi cesur olmayabilir.
D) Aranılanın özellikleri iyice öğrenilmelidir 

5.Kumaşçılar, tuhafiyeciler, ayakkabıcılar, tence¬re, tabak satanlar, hazır giyimciler bir yana, benim asıl ilgimi çeken zerzevatçılardır pazarda. Yemyeşil, tazecik sebzelerle dolu tezgâhların arasında dolaşmak, ruha iyisinden bir serinlik, ferahlık verir. Meyvelerin, sebzelerin taze diriliği, kendine mahsus kokuları, insana bütün dertleri¬ni unutturur bir süreliğine.
Paragrafa göre yazar için hangisi söylenemez?
A) Taze sebze ve meyve tüketmeyi sevmektedir.
B) Pazarda dolaşmaktan hoşlanmaktadır. 
C)En çok zerzevatçıların yanında gezmektedir. 
D) Halkla olmak onu memnun etmektedir.

6.Düzgün, ince ağaçlardan (çıta mı demeliydim) fırdolayı çitle çevrili bahçe. Çocuklar girip düze¬ni bozmasın diye. Toprak bellenmiş, havalandı¬rılmış. Ağaçlar budanmış. Asmalar duvarlara, heleklere ağdırılmış. Güller derlenip toparlan¬mış. Nefes alıyor ne varsa. Bir köşede sebze arkları yapılmış. Sıra sıra domates, biber fidanları dikilmiş. Kıvırcık, maydanoz ekilmiş.
Yukarıdaki parça için yazar hangi anlatım tekniğinden yararlanmıştır?
A) Karşılaştırma 
B) Benzetme             
C) Örneklendirme
D) Betimleme

7.Mavi bir perdenin önünde gülümsediğimiz ilk fotoğrafı hiç unutmayız. Oysa fotoğraflardan daha güzel gülümsüyor; ip atlarken birbirimize dönük yüzümüz.
Yukarıdaki sözü söyleyen kişi için aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?
A) Her şeyin doğal olanını tercih ettiği
B) Geçmişini yeniden yaşamak istediği 
C)Ufak şeylerle bile mutlu olabildiği 
D) Geçmiş güzellikleri unutamadığı


8.İnce ve zengin hayâlleri, temiz ve ahenkli lisanı, hayat zevkini duyuran neşeli ve kayıtsız hisleri onun bu laubali edasının göze batmasını engeller; hatta alkış almasına sebep olurdu.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta anlatılan kişinin özelliklerinden değildir?
A) Laubali kişiliği ön plandadır.
B) Etrafından alkış alan biridir.
C) Temiz ve ahenkli bir dile sahiptir.
D) İnce ve zengin hayalleri vardır
 

Hayat okulundan iyi bir dereceyle mezun olmak için neleri nasıl yapmak gerektiğini öğrenmektir. Hayatın doğasını anlamak, neyi niçin yaptığımıza dikkat ederek hayatı bilinçli olarak yaşamaktır. Yaşama sanatı, hayatın "define avı" olmadığını, hayatın kendisinin bir "define" olduğunu anlamaktır.
(9. ve 10. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
9.Yukarıdaki parça hangi sorunun cevabı olabilir?
A) Yaşama sanatı bir define ayı mıdır?
B) Yaşama sanatı nasıl oluşur?
C) Yaşama sanatı hayatı mı yaşamaktır?
D) Yaşama sanatı ne demektir?

10. Yukarıdaki parçaya en uygun başlık aşağıda¬kilerden hangisidir?
A) Yaşam ve Sanat
B) Define Avı
C) Niçin Yaşama Sanatı?
D) Nedir Yaşama Sanatı?
 

11. Dale CARNEGIE : Yanımda çalışan 314 kişi bana selam bile vermezdi. Beni gördüklerinde yollarını değiştirirlerdi. Şimdi 314 düşmanım yerine, 314 dostum var. Çünkü artık onları başaramadıkları ile değil, başarabildikleri ile değerlendiriyorum. Azarlayarak değil, takdir ederek yaklaşıyorum.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) insanları değerlendirmede objektif olunmalıdır.
B) İnsanları azarlamak düşman kazanmaktır.
C) İnsanları takdir etmek başarıya sevkeder.
D) İnsanlara yapıcı yaklaşmak gerekir.
 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz?
A) Ben, Türkçe'nin ezeli bir aşığıyım.
B) Türkçe'yi sevmek işte budur.
C) Divân şiirleriyle mest olurum.
D) Konuşulan gözel sözlerle mutlu olurum.

13. Kadının en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin önemi gerekli şekilde anlaşılır. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya kesin karar vermiştir. Kadınlar toplum hayatında erkeklerle beraber yürüyerek birbirlerinin yardımcısı ve destekleyicisi olacaklardır.
Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çocuk terbiyesi ana tarafından yapılır.
B) Annelik, kadının en büyük vazifesidir.
C) Kadınlar, birbirlerine yardımcı olmalıdır.
D) Erkeklerin en büyük destekleyicisi kadındır.
 
14. Yenik komutan ellerini yanlarına açıp başını eğdi ve sustu. Mustafa Kemal, o en acı dakikada bile, karşısındaki askerin gönlünü almaktan geri kalmadı:
- Üzerinize düşen vazifeyi yaptığınıza inanıyorsanız, gönlünüz rahat olsun! En büyük komutanlar için de, esirlik başa gelebilecek felakettir!
Yukarıdaki parçada Mustafa Kemal'in hangi yönü üzerinde durulmuştur?
A) Barışçıl olma
B) insancıl olma
C) Sevecen olma
D) Koruyucu olma

15. Moso, Uzakdoğu'da yetişen bir tür bambu ağacı. Moso ağacında dikildikten beş yıl içinde hiçbir görünür gelişme meydana gelmez. Sonra günde 40-45 cm. kadar büyümeye başlar, altı hafta içinde 27 metrelik boyuna ulaşır. Moso ağacının hızla büyümesinin sebebi toprağa sabırla saldığı yüzlerce metrelik kökleridir. Paragrafta sözü edilen Moso ağacı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Moso ağacının büyüme hızı 40-45 cm.dir.
B) Moso ağacı beş yıl içinde çok çabuk gelişir.
C)Moso, kısa sürede 27 metreye ulaşır.
D) Moso ağacının yüzlerce metrelik kökleri vardır.

16. Paragrafta verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabır, meyvesini geç veren bir bitkidir.
B) Ağaç dikerken sabırlı olunmalıdır.
C) Büyüme sırasında bakım önemlidir.
D) İnsan bakımı hayatta en zor iştir.
 
 
17. "Ben iyi bir adamım. Kimselere kötülük yapmayı öğütlemedim." Bu söz, onun ömrünün ve bütün yazdıklarının özeti gibidir. Okuduğum onlarca romanı, geçmiş yılların tozu dumanı arasından seslenip yalnız iyilik etmeyi, temiz kalpliliği, alın teriyle kazanmayı; anne, baba ve çocuk sevgisini öğütlüyor bana. İyilikler yazık ki hep acıların, ayrılıkların ve göz yaşlarının içinde gizlidir. Mutluluğa hep acı çeke çeke ulaşır insan.
Parçaya göre bahsedilen kişi için hangisi söylenemez?
A) Hiçbir zaman kötülüğü öğütlemediği
B) İnsanlara temiz kalpliliği öğrettiği 
C)Anne, baba ve çocukları sevdiği 
D)Gerçekte yaşadıklarını yazmadığı
 

18. Türk tarihi gölgede kalmış pek çok kahraman adıyla doludur. Kendi çağlarında dünyayı titreten kahramanlar, daha sonradan unutulur ve âdeta zaman, çağa hükmettikleri için onlardan kıskançlık intikamı alırcasına hepsini tarihe gömer. İşte bu nadide yaratılışlardan biri de Rüstem Pa-şa'dır.
Paragrafta üzerinde durulan konu aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Tarihte bazı kahramanların unutulması
B) Zamanın kahramanlardan intikam alması
C) Kahramanların çağlara hükmetmesi
D) Kahramanların kin ve kıskançlıkları

19. Düşünüyorum da, çok mu hayalciyim veya gerçeğe çok mu düşmanca yaklaşıyorum. Aslında cevabı biliyorum; hayal bu kadar güzel olmasaydı, içinden kolay kolay çıkamazdım bu soruların: Gerçek, ne denli güzel ve çekici olursa olsun, hayalin süsleyip bezediği kurmaca dünyanın tahtına oturamıyor.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Herkes gerçeği kabul etmek zorunda değildir.
B) Geçmişin hayalleri geleceğe ışık tutar.
C) Hayal her zaman gerçekten daha çekicidir.
D) Hayalle gerçeği ayıramayan insanlar vardır.
 
20. Düşer hasta bir yaprak Hüzün bizi karşılar Titrer solgun yaşamak Odalar büyük küçük Herkes ayrı evlerde Yaşamak bölük pörçük
Yukarıdaki şiirde aşağıdaki duyguların hangisi yoktur?
A) Hüzün
B) Ayrılık
C) Yaşama sevinci
D) Keder

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER