İNTERAKTİF TESTLER

1. "Onlar şemsiyelerinin altında gülüşerek yürürken, yaşlı adam yağmurun ardına doğru gizlenmeye koşar adım gitti."
Yukarıdaki cümlede geçen fiilimsiler hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Bağ fiil-bağ fiil-isim fiil-bağ fiil
B) Bağ fiil-isim fiil-bağ fiil-sıfat fiil 
C)Bağ fiil-bağ fiil-isim fiil-sıfat fiil 
D) Bağ fiil-isim fiil-isim fiil-sıfat fiil

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A) Evden kaçtık ve size doğru koştuk.
B) Uzaklardan gelen adam tanıdık biriymiş.
C) Yürüdük ve ağaçların gölgesinde dinlendik. 
D)Çocukları gördük; ama, onlarla konuşmadık.

3. Aşağıdaki mısraların hangisinde hâl eki almış bir sözcük yoktur?
A) Bir kelebek oldum rüyamda
B) Kendime kanatlar taktım
C) Bir kuyruklu yıldız gibi
D) Boşluğa doğru aktım.

4.Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinden hangisinde ek-fiil yoktur?
A) Yüce dağ başında siyah tül vardır.
B) Ahmet bey çok eski bir dostumuzdur.
C) Kardeşimi size gönderebilirim.
D)Öğrenci dediğin böyle olmalıymış.

5. Hangi mısrada zamir yoktur?
A) Fısıldayan bir ses yüreğime
B) Anlatır seni ve sevgini 
C)Tek düşünce sensin hayalimde 
D) Bakma bana öyle nankör kedi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde bir anlam kayması olmuştur?
A) Kardeşi onu hergün telefonla arıyor.
B) Ceylanın boynuzları gül dalına benzedi.
C) Gelecek ay Türkiye'ye gelecek.
D) Onu da gruba almaktan vazgeçmişler.

7. zarfla sağlanmamıştır? A) Bu işin içinden nasıl çıkabilirim?
B) Derslerine ne zaman çalışacaksın?
C) Neden böyle davranıyorsun?
D) Yolda kimleri gördünüz?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) Burada okunmuş kitaplar satılır.
B) Çeşmedeki içilmez sudan o da içmiş.
C)Çamaşırlardaki lekeyi nasıl geçirdiniz? 
D) Fıkranın iyisini eve saklıyorum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
sözcüğün türü diğerlerinden farklıdır?
A) O, her zaman şakacı bir insandır.
B) Gelen misafirleri kibarca geri gönderdi.
C) Aldığın hediyeleri çok beğenecek.
D)Toplantıda arkadaşlarına ağır konuştu.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla tamlama vardır?
A) On dakika sonra okulun önünde buluşacağız.
B) Programın sonunu beklemeden kalkıp gitti.
C) Gecenin karanlığında gezmek tehlikelidir.
D) Öğrenciler okulun bahçesinde top oynuyorlar.

11. Hangi cümlede edat yoktur?
A) Dün sabaha karşı göründü.
B) Okula yalnız gitti ve döndü.
C) Anlaşmak üzere eve gidiyorum. 
D)Sabahtan beri çalışıyorum.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A) Köyümüz ne kadar güzel!
B) Evdeki karışık ortam onu üzüyordu.
C) Ahmet, her şeyi başarıyla yapan birisidir.
D) Aç ne yemez, tok ne demez.

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde küçültme anlamı vardır?
A) Kış günü bembeyaz elbiseler giymişti.
B) Bahçedeki büyük otlar yolundu.
C) Elmaların ekşimsi bir tadı vardı. 
D)Çocuğun minik minik elleri vardı.

 

14. "Yine akşam oldu, karardı etraf"
cümlesinde altı çizili sözcüğün görevce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Artık derse vereceğim kendimi.
B) Uzan ve dinle kalbinin esintilerini. 
C)Loş bir ışık vardı etrafta.
D) Boş arsalar, çalı bitiren bağlar var.

15.Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi sıfat tamlamasıdır?
A) Evin kapısı sonuna kadar açıktı.
B) Sabahları ekmek kızartması çok ağır oluyor. 
C)Annemin aldığı elbisenin rengi açılmıştı.
D) Notları sürekli kırmızı kalem ile yazarım.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Arı bal alacak çiçeği bilir.
B) Ağaç yaşken eğilir.
C) Bugün dolmuşa bindik.
D) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam (zaman) kayması yoktur?
A) Allah iyiliğini versin senin.
B) Alparslan 1071'de Anadolu'ya girdi. 
C)Ben soğuk bir kış gününde doğmuşum. 
D) Yanlış olduğunu yıllardır söylüyorum.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?
A) Bir müddet sonra ortadan kayboldu.
B) Yokuşlardan denize seller akıyordu.
C) Yağmur, hafiften devam ediyordu.
D) Beni az görmesine rağmen severdi.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Kendisinin daha kuvvetli olduğunu anlamıştı.
B) Göreceksin, yaramaz çocuk değildir o.
C) Bir saat sonra elinde Davuluyla içeri girdi. 
D)Onu görür görmez hemen boynuna sarıldı.

20.I. Okuldan şimdi geldim.
II. Bu kapıdan içeri girdim.
III. Ahmet tiyatrodan neşeli geldi.
IV. Bütün evi temizleyince çek yoruldum.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edat olmaları
B) Zarf olmaları
C) Zamir olmaları
D) Sıfat olmaları


1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER