İNTERAKTİF TESTLER

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Gözlerinizi kapatırsanız, karanlıkta kalırsınız.
B) Şarkılarda, şiirlerde buluruz kendimizi 
C)Bir bilsen bülbüller ne ağıtlar yakar. 
D) Ülkemizde barış rüzgârları esecek .

2. "Dünkü toplantıda hemen her şeyi söylediniz; ama söylemediğiniz can alıcı bir nokta daha var."Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?

A) Konuşulması gereken daha çok sorun var.
B) Filmin en önemli yeri burasıdır.
C)Can sıkıcı konuşmalarla canımdan bezdirdi. 
D)Öğrenci, öğretmene anlamsız gözlerle baktı.

 

3. (I) Yıllarını bu köhne şehirde geçiren sanatçımız küçük yaşta okumaya başladı. (II) Gençlik yılla­rının başında tanıştı beyaz perdeyle. (III) Fakat, hiçbir zaman şımarmadı, her zaman doğal olma­sını bildi. (IV) Yetmiş yıllık yaşamında kitap oku­madan uykuya daldığı akşam sayısı iki elin par­maklarını geçmez. Rol yeteneğini, kitapların dünyasıyla birleştirince Münir Özkul çıktı ortaya.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "dolaylama" yapılmıştır? 
A) I B) II 
C) III D) IV

4. Halk içinde anlamı itici ve korku verici olan söz­cükler yerine, onları anlatan daha güzel anlamlı sözcükler kullanılır. Örneğin "Verem" için "İnce hastalık" denilmesi böyle bir güzel adlandırma­dır.Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Her gün gülenler, şimdi ağlıyor.
B) Hayattır geçen, oyun aynı oyun. 
C)Bir doğrulabilsen de çizip göstersen. 
D) Mezara değil mi son yolculuğun.

5. I. ÖğretmenlerII. Türkçe öğretmeni Murat BeyIII. Türkçe öğretmenleriIV. İnsanlarYukarıdaki ifadelerin en genel anlamlıdan en özel anlamlıya doğru sıralanışı, hangi seçe­nekte verilmiştir?
A) l-ll-IV-lll B) IV-I-III-II
C)IV-III-I-II D) l-IV-lll-ll

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem de­yimdir?
A) Hazırlık maçlarında attığı gollerle göze girdi.
B) Sözlerimiz kişiliğimizin aynasıdır.
C)Şimşek, ortalığı bir anda gündüze çevirdi. 
D) Hacı Baba, tilki gibi kurnaz bir adamdır.

7. "Sevgi" ile "nefret" sözcükleri arasındaki an­lam ilişkisinin zıttı, aşağıdaki sözcük çiftleri­nin hangisinde vardır?
A) Uzun-kısa 
B) ihtiyar-yaşlı
C)Aşağı-yukarı 
D) Güzel-çirkin

8. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?A) İnsanın taşıyacağı en ağır yük kindir.
B) Nereye gidersen gjt kendinden kaçamazsın.
C)Küçük baltayla büyük ağaç devrilebilir.
D)Şair, seçme ve gizleme sanatının ustasıdır.

9. I. Rakibini köşeye sıkıştırmış, var gücüyle sa-vaşıyordu.II. Zavallı Mehmet hiç yoktan kazaya kurban gitti.III. Biz Maltepeli gençler Cumhuriyet'imizi ka­nımızın son damlasına kadar savunacağız.IV. Kimseye haber vermeden hemen çıkıp git­mişler.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­lerinde altıçizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A) I ve III 
B) I ve IV
C)ll ve III 
D) II ve IV

 

10. "Meşhur" sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki­
leri n hangisidir?
A) Meşgul 
B) Ünlü
C) Saygı 
D) Tanıdık

11. I. Bu duruma gelebilmek için çok çaba harca dım.II. Hiçbir zaman üzüntülerime yenik düşme­dim.III. Sıkıntılarımı dışa vurmaktan özellikle ka­çındım.IV. Böylesine sıcak bir adamla aynı ortamı paylaşmak insana mutluluk veriyor.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi veya hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) I ve IV 
B) IV
C)ll ve III 
D) I

12. "Çok yardımsever bir insandır diyorlar senin için." cümlesine "için" sözcüğünün kattığı an­lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Soğuk yemek olarak bir şey kalmadı.
B) Neşesizdi hasta gibi bir hali vardı.
C)Eğitimin temel sorunları hakkında konuştuk.
D) Karanlıkta deniz kıyısına kadar yürüdüm.

13. Dilim seni dilim dilim dileyim Başıma geleni senden bileyimŞiirdeki "dil" sözcükleri için hangisi söylene­bilir?
A) Eş anlamlı 
B) Mecaz
C) Ad aktarması 
D) Eş sesli

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altıçizili iki-Iemeler4ek başına kullanılamaz?
A) Elindeki parayı utana sıkıla uzattı.
B) Bu deli dolu çocuk o değildi sanki. 
C)Hep abur cubur bir şeyler yiyordu. 
D) Odada oraya buraya atılmış eşyalar.

15. Türk romanına, başlangıcından bugüne kadarbir göz atacak olursak dikkatimizi en çok1 2çekecekşey, anlatıcının gittikçe ortadan silinme-3 4sj olacaktır.Yukarıdaki cümlede altıçizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A)1 
B)2 
C)3 
D) 4

16. Bahar geldi, bahar geldi, Kanat kanat. ışık ışık. I IIBahçelerde, yamaçlarda Çatılarda, ağaçlarda Gugguk gugguk. cikcik cikcik III IVBir aydınlık, bir güzellikŞiirde numaralandırılmış ikilemelerden han­gileri yansımadır?
A) l-ll 
B) l-IV
C) ll-IV 
D) lll-IV

17. "Seninle bu meseleyi açık açık konuşalım." cümlesine altıçizili kısmın kattığı anlam aşa­ğıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Bu olayın gündeme gelmesini istemem. 
B)Seni sevdiği için tüm sıkıntılarına katlanıyor.
C)Gözüne kestirdiği kuşu kaçmadan vurdu.
D)Derdini bana hiçbir şey gizlemeden anlattı.

18. Aşağıdaki altıçizili sözcüklerden hangisi me­caz anlamlı değildir?A) Çağa damgasını vuracak bir olaydı bu.
B) Şehir, sorunlar yumağı içine itilmiş.
C)Kentin bu yüzünü kimse bilmiyormuş.
D)Bedava sirke baldan tatlıdır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yok­tur?
A) Uzun yıllar soba yakarak ısındık.
B) Buralarda rakım çok yüksektir.
C)Oyunun ikinci perdesi oldukça ilginçti.
D)Mani tek dörtlükten oluşan şiirdir.

20. "Yeni muhtar eskisine rahmet okutuyor." cümle­sine altıçizili kısmın kattığı anlam aşağıdaki­lerden hangisinde vardır?
A) Boşuna dememişler gelen gideni aratırmış.
B) Dedesini övgü dolu sözlerle yad etti. 
C)Dilenciye merhametli gözlerle baktı.
D) "Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı" dedi.


1.A 2. B 3. B 4. D 5. B 6. A 7. B 8. D 9. A 10. B 11. A 12. C 13. D 14. C 15. B 16. D 17. D 18. D 19. A 20. A

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER