İNTERAKTİF TESTLER


 1)Haçlı seferleri ile kağıt, matbaa, pusula ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya yayılmaya Başlamıştır. Sadece bu durum seferlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığının Göstergesidir?
A) Akdeniz ticaretinin gelişmesine
B) Kilise’nin etkinliğinin artmasına
C) Kültürel etkileşim yaşanmasına
D) Ekonominin tarıma dayanmasına

2)Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
A) Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
B) Ülke sınırlarını genişletmek
C) Ticari faaliyetleri geliştirmek
D) Haçlılara karşı güç oluşturmak

3)Birinci Haçlı Seferi sırasında düşmana karşı başarılı bir savunma örneği gösteren Anadolu Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Alpaslan
B)I.Kılıçarslan
C) Çağrı Bey
D)Melikşah

4.1071’yılından itibaren Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllardan beri çok sayıda Ermeni ve Rum nüfusunun olduğu belirlenmiştir. Aşağıdakilerin hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A)Kültür değerlerine bağlı olmaları.
B)Avrupa devletleri tarafından korunmaları.
C)Türk devletini benimsemeleri.
D)Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi.

5. Osmanlı Devleti’nde toprak sahiplerinin , vergi yükümlülerinin sayısını tespit etmek için kullanılan defter aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tapu Kadastro Defterleri
B) Maliye Defterleri
C) Tahrir Defterleri
D) Nüfus Defterleri

6. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir ?
A) Türkçeyi iyi kullanmak
B) Konuşurken yüzümüzü başka yöne çevirmek
C) Jest ve mimikleri iyi kullanmak
D) Ses tonunu iyi ayarlamak

7.Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili doğru bir ifadedir?
A)Kanunla sınırlanabilir.
B) Hiçbir durumda sınırlanamaz.
C)Vatandaşlar sınır dışı edilebilir.
D)Anayasamızda bu hak sadece milletvekillerine verilmiştir.

8.Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebeplerinden değildir?
A)Kaliteli yaşam isteği
B)Tarım topraklarının parçalanması
C)Köylerdeki eğitim sorunları
D) Trafik sorunu

9. Divriği Ulu Camisi hangi Türk beyliğine aittir?
A)Danişmentliler
B)Artuklular
C) Mengücekliler
D)Saltuklular

10-Aşağıdaki yörelerden hangisinde yağış azlığı nedeniyle yaşanan kuraklık nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur?
A)Biga yarımadası
B)Taşeli Platosu
C)Menteşe yöresi
D)Tuz gölü ve çevresi

 

11-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir?
A)Marmara
B)Ege
C)Karadeniz
D)Doğu Anadolu

12 -Mehmet Bey evde çocuğunun her izlediği dizide şiddet dolu sahneler izlemesinden rahatsız olmaktadır. Buna göre Mehmet Bey diziyi aşağıdaki kurumlardan hangisine şikayet ederek çocuğu açısından tehlikeli olmasını önleyebilir?
A) Askeri Mahkeme’ye
B) Radyo Televizyon Üst Kurulu’na
C) Anayasa Mahkemesine
D) Sigorta kurumu’na

13 -İyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini duymakla kalmaz.Çünkü sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajlar arasında gösterilemez?
A) Bedenin duruş tarzı
B) El kol hareketleri
C) Yüz ifadeleri
D) Etkili kelimeler

14- Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının amacı; Nüfusun genel yapısı hakkındaki bilgileri inceleyerek ülkenin kalkınma hedeflerini belirlemektir. Buna göre, ülkemizde yukarıdaki amaçları belirlemek amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet Planlama Teşkilatı
B) Türkiye İstatistik Kurumu
C) Ticaret Odası
D) Sanayi Odası

15 -Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır?
A) Zonguldak- Maden
B) Antalya -Turizm
C) İstanbul –Sanayi
D)Kony
A)Ticaret

16.Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir?
A)Dandanakan
B)Pasinler
C)Kösedağ
D)Malazgirt

17. Malabadi köprüsü hangi ilimizde bulunur?
A)Mardin
B)Diyarbakır
C)Kayseri
D)Malatya

18.Mehmet’in yaşadığı il yazın çok sıcak olduğu için Mehmetler bu dönemde yaylaya gitmektedir.Mehmet hayatında hiç kar görmemiş ve buradaki bitkilerin kışın bile yapraklarını dökmediklerini farketmiştir.Mehmet’in en sevdiği iş bahçelerindeki portakal ağaçlarına çıkıp portakal toplamaktır. Buna göre Mehmet’in yaşadığı bölge için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bölgede çay ve fındık da yetişir.
B) Bölgede kışlar çok soğuk geçer.
C) Sanayi bakımından en gelişmiş bölgemizdir.
D) Bölgede yaz turizmi gelişmiştir.

19. Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı. II. Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağı kesinleşti. Yukarıda sonuçları verilen savaşlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? I. II.
A) Malazgirt Miryokefalon
B) Malazgirt Kösedağ
C) Miryokefalon Pasinler
D) Pasinler Malazgirt

20.Cumhuriyetin ilk yıllarında 16 bin olan İstanbul’un nüfusu 2000 yılına gelindiğinde 9 milyonu bulmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Canlı bir ticaret yaşamının bulunması
B)Sanayi tesislerinin çok olması
C)Hizmet sektörünün gelişmiş olması
D)Tarım arazilerinin verimli olması

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER