İNTERAKTİF TESTLER


 1- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir.
A) Hakimiyeti milliye gazetesi
B) Anadolu ajansı
C) İradeyi milliye gazetesi
D) Türkiye radyo ve televizyon kurumu

2- İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir?
A) SSK
B) BAĞ-KUR
C) TSK
D) EMEKLİ SANDIĞI

3.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin medreselerinde öğretilen bilim dalları arasında yer almaz.?
A) Kelam
B) Matematik
C) Astronomi
D) Jeoloji

4.İletişimle ilgi aşağıdakilerder hangisi yanlıştır.?
A) İletişimde karşımızdaki kişinin görüşlerine de saygı duymalıyız.
B) Konuşmak kadar dinlemeye de önem vermeliyiz.
C) Arkadaşlarımızı kırmamak için ne isterlerse yapmalıyız.
D) Biriyle konuşurken başka şeylerle meşgul olmamalıyız.

5- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir iletişim şeklidir?
A) Ali'nin sınıf arkadaşlarına her sabah "günaydın" demesi
B) Ahmet'in iş arkadaşlarına her gün "kolay gelsin" demesi
C) Zeynep'in küçük kardeşiyle konuşurken güler yüzlü olması
D) Mehmet'in kendisine selam veren arkadaşını görmezden gelmesi 6.Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven içerisinde bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Konut dokunulmazlığı anayasamızın güvencesi altındadır. Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkı aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile birbirini tamamlar?
A) Basın yayın özgürlüğü
B) Haber alma özgürlüğü
C) Özel yaşamın gizliliği
D) Düşünce ve kanat özgürlüğü

7Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir yerin özelliği olamaz?
A) İş gücü ucuzdur.
B) Ulaşım sorunu olmaz
C) Konut sıkıntısı yaşanabilir
D) Tüketim artar

8.Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangi ikisinde nüfus yoğunluğunun sebebi aynıdır?
A) Bodrum- Antalya
B) İzmit-Antalya
C) İstanbul- Alanya
D) Bursa –Alanya 9.Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi amaçla yapılmıştır?
A) Nüfus yoğunluğunu öğrenmek
B) Endüstriyel yatırımlar
C) Eğitim kurumu açmak
D) Askeri

10 .Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal güvenlik kurumu değildir?
A) Emekli Sandığı
B) Sosyal Sigortalar Kurumu
C) Bağ-Kur
D)TEMA

 

11 .Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal sebeplerinden değildir?
A) İş olanağı
B) Küresel baskılar
C) Eğitim olanağı
D) Sağlık koşulları

12. Anadolu’ya yerleşmek amacı ile gelenler Oğuzlar aşağıdaki hangi olaydan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.
A) Malazgirt Savaşı
B) Pasinler Savaşı
C) I. Haçlı Savaşı
D) Dandanakan Sanaşı

13.Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede meydana gelen geçici nüfus artışlarından biri değildir.
A) Uludağ’a kayak yapmaya gitmek
B) Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek
C) Rize’ye çay toplamaya gitmek
D) Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek

14- Aşağıdakilerden hangisi kuruluş devri padişahlarından değildir?
A) Orhan Gazi
B) Osman Gazi
C) 1, Mehmet
D) II, Mahmut

15-Öğrencilerine “Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği durumlar vardır.”diyen bir öğretmen,bu durumlara örnek olarak aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?
A)Savaş halini
B)Seçim kampanyalarını
C)Seferberlik halini
D)Sıkıyönetim durumu

16. Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşulu ile; onuru , şerefi, adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır. Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikli hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?
A) Tekzip
B) Sansür
C) Dokunulmazlık
D) Basın

17.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?
A) İklim özellikleri
B) Sıcak su akıntıları
C) Tarım yapmaya elverişli alanlar
D) Turizm faaliyetleri

18.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?
A) Konutların yapı malzemelerini belirlemek
B) Nüfusun öğrenim durumunu belirlemek
C) İşsizlerin ve çalışanların sayısını belirlemek
D) Kadın, erkek ve çocuk sayısını belirlemek

19-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarıyla ilgili yanlış bir ifadedir?
A)Bu araçlar insanların bilgilenmesini sağlar.
B)Bu araçlar dilimizin doğru kullanılmasında etkilidir.
C)Bu araçlar yaşamı kolaylaştırır.
D)Bu araçlar her durumda çocuklar için faydalıdır.

20-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına neden olmaz?
A)Trafik Kazaları
B)İç Göçler
C)Çocuk Ölümleri
D)Doğal Afetler


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER