İNTERAKTİF TESTLER

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı bildirmektedir?
A) Dil bir iletişim aracıdır.
B) Leylekler baharda çok güzel uçar.
C) Tarihi konakların hüzünlü bir havası vardır.
D) Taze poğaçayı herkes sever.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Türkiye’nin yüzölçümü 780000 km²dir.
B) Sözlüğümüzün 2. cildi kayboldu.
C) II
I. Selim yenilikçi bir padişahtır.
D) Kardeşim 19 tane elmayı taşıyabiliyor.

3. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Masaların ayağını boyadı.
B) Gemini burnu görününce şenlik başladı.
C) Bu işte onun parmağı yokmuş.
D) Yerdeki camlar ayağına battı.

4.’’ Bırakalım şimdi bu kasvetli konuları.’’ Cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam hangisidir?
A) sıkıcı
B) eğlenceli
C) bilinmez
D) zevkli

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) göründü
B) ötüyordu
C) kararttı
D) okuttu

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır.
A)250 ml’den fazla süt aldı.
C)TDK’nun yeni kitaplarını aldık.
B)THY ‘ de uçuşlar iptal edildi
D)TBMM’ye yeni vekiller geldi

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisi tahmin cümlesidir?
A)Bu konuyu ben de katılıyorum.
B)Bu dersten sonra eve gideceğim.
C)Alınan kararların hayırlı olacağını düşünüyorum.
D)Günlerdir bu soru üzerinde çalışıyorum.

8)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf görevinde kullanılmıştır.
A)Yavaş yavaş yolu yarıladık.
B)Vitrinde renk renk kazaklar var.
C)Sarı sarı ayvalar görenleri şaşırttı.
D)Işıl ışıl bir güneş karşıladı biz

9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yapısı diğerlerinden farklıdır?
A)Bu olaylar ,ortamı gerginleştird
B)Derslerine daha çok çalışıyordu.
C)Acele cevaplar verdiği için şaşırıyordu.
D)Millilerimiz yine yenild

10)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilin kipi diğerlerinden farklıdır?
A)İşleyen demir ışıldar.
B)Damlaya damlaya göl olur.
C)Kuru laf karın doyurmaz.
D)Bugünün işini yarına bırakm


11.’Bu anlayış böyle süregelmiş.’ Cümlesindeki fiil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir.
A)Yeterlik fiili
B)Sürerlik fiili
C)Yaklaşma fiili
D)Tezlik fiili

12)Aşağıdakilerin hangisinde soyut isim vardır.
A) Sabah akşam durmadan çalışır.
B)Bir seyir defteri tuttum.
C)Bu duygu hepimize yeter .
D)Dün güzel olaylar oldu .

13) Aşağıdakilerden hangisinde bir atasözü kullanılmıştır ?
A)Bir elden ses çıkmaz.
B)Burnundan soludu.
C)Etekleri zil çaldı.
D)Denizde içi açıldı .

14) Aşağıdakilerden hangisi olay anlatan yazı türlerindendir?
A)Roman
B)Makale
C)Söyleşi
D)Fıkra

15) “ Havada bir dost eli okşuyor tenimizi Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi İçimize çevirip nemli gözlerimizi Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
16Dörtlükte anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Rodos Adası’nın güzelliği
B) Ozanın mutsuz olması
C) Adalar ve Rodos’a duyulan özlem
D) Adaların üzüntülü olması

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi türemiş yapılı bir fiildir?
A) Yaptıklarından dolayı ona teşekkür etti
B) Tüm ödevlerini annesine yaptırdı.
C) Odasında kitap okuyor.
D) Evi farklı bir renge boyadı.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yoruma yer verilmemiştir?
A) Kitabı, en çok satanlar listesinde ikinci sıradaydı.
B) Hayatta başarılı olmak planlı çalışmaya bağlıdır.
C) Tüm güzellikler paylaşıldıkça büyür.
D) Sınıfımızın en düzenli ve en çok çalışan öğrencisi sensin.

19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?
A)Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak için çalıştı durdu.
B)Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
C)Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca müebbet hapse mahkum oldu.
D) Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.

20.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yüklemenin türüne göre diğerlerinden farklıdır?
I- Omuzları amma da genişt
II- Yollar eskidi geçip gitmekten.
III-Uçak çok geç bir saatteyd
IV-Aldı beni bir üşüme, titreme.
V- Bunlar benim ellerim miydi?
A)I ve III
B)II ve III
C)III ve IV
D)IV ve II

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER