İNTERAKTİF TESTLER

1- Asagidakilerden hangisi Çin sinirlari içerisindedir?
a)Özbekistan        
b)Dogu Türkistan       
c)Nahcivan      
d)Karadag

2- Asagidakilerden hangisi yanlis eşlestirilmiştir?
a)Özbekistan-Taskent           
c)Kirgizistan-Biskek
b)Türkmenistan-Askabat        
d)Azerbaycan-Nahcivan

3- Asagidakilerden hangisi bagimsiz Türk Cumhuriyetlerinden degildir?
a)Afganistan         
b)Türkmenistan        
c)Kirgizistan         
d)Özbekistan

4- Kibris’i Yunanistan’a baglama amacina ne ad verilir?
a)Megalo idea
b)EOKA  
c)Enosis 
d)Arz-i Mev’ud

5- Tarihte, Firat ve Dicle nehirleri arasinda kalan topraklara ne ad verilmistir?
a)Mezopotamya         
b)Çukurova         
c)Maveraünnehir      
d)Kapadokya

6- Asagidakilerden hangisi bize komsu olmayan bir ülkenin baskentidir?
a)Sofya         
b)Sam   
c)Atina  
d)Kabil

7- Caber kalesi hangi ülkededir?
a)Iran   
b)Suriye   
c)Irak         
d)Yunanistan

8- Asagidakilerden hangisi  Azerbaycan sinirlari içinde yer alan özerk cumhuriyettir?
a)Tiva
b)Saha
c)Daglik Karadag 
d)Makedonya

9- Kazakistan’da bulunan Türk dünyasinin ortak üniversitesi konumundaki üniversitenin adi nedir?
a)Kasgarli Mahmud   
b)Ahmet Yesevi   
c)Edip Ahmed Yükneki
d)Yusuf Has Hacib

10- K.K.T.C kaç yilinda kuruldu?
a)1982         
b)1983     
c)1884    
d)1999


11- Asagidakilerden hangisi Asyada Türklerin yasadigi Türk Cumhuriyetlerinden degildir?
a) Afganistan   
b) Türkmenistan  
c) Kazakistan  
d) Özbekistan

12- Asagidakilerden hangisi Kazakistan’in komsularindan degildir?
a) Özbekistan  
b) Türkmenistan 
c) Tacikistan     
d) Azerbeycan

13- Azerbeycanin, Ermenistan tarafindan alinan bölgesini ve su an siniri bulunmayan bölümleri hangi seçenekte dogru verilmistir?
a) Nahcivan-Karabag 
b) Çeçenistan-Karadag       
c) Özbekistan-Azerbeycan 
d) Nahcivan-Karadag

14- Asagidakilerden hangi ülkenin Türkiye ile siniri bulunmamaktadir?
a) Gürcistan    
b) Suriye   
d) Romanya 
d) Ermenistan

15- Gürcistan sinirinda bulunan gümrük kapisi asagidakilerden hangisidir?
a) Ipsala Sinir Kapisi      
b)Gürbulak Sinir Kapisi  
c)Cilvegözü Sinir Kapisi  
d) Sarp Sinir
16-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
A)Almanya    
B)Fransa   
C)İngiltere 
D)İtalya

17-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?
A)Mondros ateşkes antlaşmasında           
B)I.Dünya savaşında
C)Paris Barış Konferansı’nda                   
D)Amasya Genelgesi 

18-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?
A)Ayrı devlet kurmak               
B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
C)Amerikan mandasını istemek  
D)İngiliz mandası istemek

19-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?
A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek    
B)Kurtuluş savaşını başlatmak                                                                                                                                                                                                                                           B)Askeri C)birliklerin dağılmasını sağlamak         
D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak

20-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sivas kongresi    
B)Havza kongresi   
C)Amasya genelgesi  
D)Erzurum  kongresi

 

  

...
CEVAPLAR
1-B    2-D  3-A  4-C  5-A  6-D  7-B  8-C  9-B   10-C
11-A 12-D 13-A 14-D 15-D  16C    17C   18B    19C    20D 

 

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER