ANA SAYFA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. ayet)
  Bu ayetle verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

   Varlıklar arasında insanın özel bir yerinin olduğu
   En güzel rızıkların insanoğluna verildiği
   Bazı varlıkların insandan üstün olduğu
   İnsana taşıt yapabilme yeteneğinin verildiği
 2. Kur’an’da ismi en çok geçen ve vahiy meleği olarak bilinen melek aşağıdakilerden hangisidir?

   Cebrail
   Mikail
   İsrafil
   Azrail
 3. Münker-Nekir melekleri görevlerinden dolayı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

   Yazıcı melekler
   Koruyucu melekler
   Sorgulayıcı melekler
   Azap edici melekler
 4. Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar.
  Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar.
  Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır.
  Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.
  M. Akif Ersoy
  Verilen dörtlükte aşağıdaki batıl inanışlardan hangisine değinilmemiştir?

   Ruhlarla iletişim kurma
   Türbelerden medet umma
   Büyücülük
   Üfürükçülük
 5. Sözlükte kalkmak, dikilmek ve ayaklanmak anlamlarına gelen, dini terim olarak ise dünyadaki yaşamın son bulması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

   Ahiret
   Kıyamet
   Cennet
   Cehennem
 6. Dini bir terim olan “Ba’s” aşağıdakilerin hangisinden sonra gerçekleşir?

   Sur’a birinci kez üfürülmesinden sonra
   Sur’a ikinci kez üfürülmesinden sonra
   Sevap ve günahların tartılmasından sonra
   İnsanların hesaba çekilmesinden sonra
 7. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının “on bir ayın sultanı” olarak isimlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz?

   Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanması
   Farz olan orucun tutulduğu ay olması
   Kadir gecesinin bu ayda olması
   Bu ayın sonunda bayram yapılması
 8. Aşağıdakilerden hangisi sadece Ramazan ayına mahsus ibadet ve davranışlardan biri değildir?

   Teravih namazı kılmak
   Fitre vermek
   İtikafa girmek
   Zekât vermek
 9. Aşağıdaki durumların hangisinde oruç bozulur?

   Unutarak yemek içmek
   Göze ilaç damlatmak
   Abdest alırken boğaza su kaçırmak
   Ağıza ve buruna su alıp çalkalamak
 10. Oruç ile ilgili kavramlardan olan “fidye”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

   Mazeret nedeniyle tutulamayan oruçların kazası
   Bilerek orucu bozanların tutmak zorunda oldukları oruç
   Yaşlıların ve hastaların tutmadıkları oruçlar için ödedikleri para
   Bu aya mahsus olan ve her bir birey için verilmesi vacip olan sadaka
 11. Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

   Merhametli olması
   Bağışlayıcı olması
   Güvenilir olması
   Vahiy alması
 12. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, bilendir.
  (Ahzab suresi, 40. ayet)
  Bu ayetle verilmek istenen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde de yer alır?

   Andolsun biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık.” (Kamer suresi, 17. ayet)
   ... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklamaniçin ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet)
   ... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim...” (Maide suresi, 3. ayet)
   De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum...” (Ahkaf suresi, 9. ayet)
 13. Aşağıdakilerden hangisi Alevî-Bektaşî geleneğinde Muharrem ayında yapılan etkinlikler arasında yer almaz?

   Aşure pişirilip komşu ve akrabalara dağıtılması
   Kerbela’da şehit düşenler için dua ve mersiyeler okunması
   Kerbela’da kurtulan Zeynel Abidin için kurbanlar kesilmesi
   Sahur ve iftara su içerek başlanılması
 14. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki tasavvufî yorumlardan değildir?

   Yesevîlik
   Mevlevîlik
   Caferîlik
   Bektaşîlik
 15. Din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

   Allah’ın gönderdiği ilahi emirlerdir.
   Vahyin yorumuna dayanır.
   Birden çok olabilir.
   Değişebilir.
 16. ‒ Alevî-Bektaşî geleneğinde çok önemli bir yeri vardır.
  ‒ Sahabe arasında yaşanan kardeşliğin günümüze taşınmasıdır.
  ‒ Evli olan iki erkeğin aileleriyle birlikte dedenin huzurunda kurban keserek hayat boyu “yol kardeşi” olmaya söz vermesidir.
  Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini tanıtmaktadır?

   Yarenlik
   Musahiplik
   Abdallık
   Mûridlik
 17. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize “el-Emin” denilmesinin sebeplerinden biri değildir?

   Doğru sözlü olması
   Cesur olması
   Güven vermesi
   Emanetleri koruması
 18. Gel yine gel, her ne olursan ol yine gel
  Eğer kâfir, mecusî, putperest isen yine gel
  Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.
  Yüz defa tövbeni bozmuş olsan yine gel.
  Mevlana Celaleddin-i Rûmî
  Kaynağını Kur’an’dan ve Hz. Peygamberin uygulamalarından alan Mevlana aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

   Alçakgönüllülük
   Adaletli olmak
   Hoşgörülü olmak
   Doğru sözlü olmak
 19. Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elindekini saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir... Eli sıkı olma, büsbütün de tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın.
   (İsra suresi, 26,27 ve 29.ayetler)
  Yukarıda verilen ayetlerde ahlakî güzelliklerin hangisinden bahsedilmemiştir?

   Cömertlik
   Tutumluluk
   Alçak gönüllülük
   Yardımseverlik
 20. Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi İslam dinince hoş görülmez?

   Hasta ziyareti yapmak
   Türbelere adakta bulunmak
   Doğan çocuğun kulağına ezan okumak
   Erkek çocuklarını sünnet ettirmek