ANA SAYFA

Din Kültürü 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
  B) Vahyedilme süreci yaklaşık 23 yıldır.
  C) Türkçe orijinal nüshaları vardır.
  D) Benzeri ortaya konulamaz.
   SEÇ
 2. Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetleri aşağıdaki ifadelerden hangisi ile başlamaktadır?
  A) “Oku, yaratan Rabbinin adıyla!.”
  B) “İşte bu Kur’an ilahî bir kelamdır.”
  C) “Hamd alemlerin Rabb’i Allah içindir.”
  D) “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
   SEÇ
 3. Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetler aşağıdaki surelerden hangisinde yer almaktadır?
  A) Müddessir suresi, 1-5
  B) Fatiha suresi, 1-5
  C) Alak suresi, 1-5
  D) Bakara suresi, 1-7
   SEÇ
 4. Kur’an ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Kur’an’ın bir kısmı sahabe sözüdür.
  B) Kur’an otuz cüzden meydana gelmiştir.
  C) Kur’an’ın kitap hâlindeki şekline sûre denir.
  D) Kur’an’ı oluşturan vahiy ifadelerine hadis denir.
   SEÇ
 5. “Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; yoksulu doyurmaya teşvik etmez; yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar; onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olurlar.”
  Yukarıda meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nâs
  B) Mâûn
  C) Kunut
  D) Felâk
   SEÇ
 6. Hac veya umre ibadeti esnasında Kâbe’nin etrafında yedi defa dolaşmaya ne ad verilir?
  A) Sa´y
  B) Şavt
  C) Vakfe
  D) Tavaf
   SEÇ
 7. Haccın farzlarından olup “durmak, beklemek” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vakfe
  B) Şavt
  C) Tavaf
  D) Telbiye
   SEÇ
 8. Hacda ihramlı bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
  A) Tırnak kesme
  B) Münakaşa etme
  C) Ot ve ağaçları koparma
  D) Mescid-i Haram’da uyuma
   SEÇ
 9. Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Deve en az iki yaşında kurban edilir.
  B) Kurban, bayramın ilk üç gününde kesilmelidir.
  C) Sığır veya manda 1-7 kişi adına kurban edilebilir.
  D) Koyun veya keçi, yalnızca bir kişi adına kurban edilir.
   SEÇ
 10. İslam dinine göre Kurban kesmek ne tür bir ibadettir?
  A) Farz
  B) Vacip
  C) Sünnet
  D) Nafile
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi vahiy meleğidir?
  A) Mikâil
  B) Azrail
  C) Cebrail
  D) Malik
   SEÇ
 12. Yaptığımız iyilik ve kötülükleri kaydetmekle görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hafaza melekleri
  B) Mikâil ve İsrafil
  C) Kırâmen Katibîn
  D) Cebrail
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
  A) Cinsiyetleri yoktur.
  B) Nurdan yaratılmışlardır.
  C) Çok hızlı hareket edebilirler.
  D) Gelecekle ilgili her şeyi bilirler.
   SEÇ
 14. Kıyamet günü insanların diriltilmeleri ve mahşer meydanında toplanması ne zaman başlayacaktır?
  A) İsrafil sûr’a ilk kez üflediğinde
  B) İsrafil sûr’a ikinci kez üflediğinde
  C) Kabir meleklerinin insanın ruhunu sorgulamasından sonra
  D) İnsanların ahirette hesaba çekilmelerinden Sonra
   SEÇ
 15. Bu dünyanın sona ermesi ile başlayacak olan sonsuz hayata ne ad verilir?
  A) Sırat
  B) Haşir
  C) Kıyamet
  D) Ahiret
   SEÇ
 16. “Havariler”, aşağıdaki peygamberlerden hangisinin davetine icabet etmiş müminlerdir?
  A) Hz. İsa
  B) Hz. Musa
  C) Hz. Davut
  D) Hz. İbrahim
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi “teslis” inancının unsurlarından değildir?
  A) Baba
  B) Meryem
  C) Oğul
  D) Kutsal Ruh
   SEÇ
 18. İnsan ruhunun, öldükten sonra yeni bir bedenle tekrar dünya yaşamına döndüğü inancı aşağıdaki dinlerin hangisinde vardır?
  A) Hinduizm
  B) Şintoizm
  C) Musevilik
  D) Hristiyanlık
   SEÇ
 19. Musevilikte kutsal sayılan ve çalışılmayan gün aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cuma
  B) Cumartesi
  C) Pazar
  D) Pazartesi
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi tüm dinlerde bulunmaz?
  A) Ahlak anlayışı
  B) Özel ibadet biçimleri
  C) Kendine ait bir inanç sistemi
  D) Kitap ve peygamber inancı
   SEÇ