ANA SAYFA

MELEK VE AHİRET İNANCI
1. VARLIKLAR ÂLEMİ
2. MELEKLERE İMAN
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
2. 2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. KUR’AN’A GÖRE CİNVE ŞEYTAN
4. ŞEYTANIN KÖTÜLÜĞÜNDEN KORUNMA KONUSUNDA KUR’AN’IN ÖĞÜTLERİ
5. TOpLUMDA YAYGIN OLAN BAZI BATIL İNANÇLAR
6. ÂhİRETE İMAN
7. KIYAMETVE YENİDEN DİRİLME
8. DÜNYAhAYATINDA YApILANLARIN KARŞILIĞI: AhİRET
9. NÂS SURESİVE ANLAMI

1 / 20
 1. Meleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gözle görülmezler.
  B) Geleceği bilmezler.
  C) Günah işlediklerinde tövbe ederler.
  D) Çeşitli şekillere girebilirler.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Azrail – Eceli gelenlerin canını alan melek
  B) İsrafil – Doğa olaylarını yönetmekle sorumlu melek
  C) hafaza – Koruyucu melekler
  D) Cebrail – Vahiy meleği
   SEÇ
 3. ‘’hâlbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler” (İnfitar Suresi,1-2.ayet) ayetinde söz konusu edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Azrail
  B) hafaza
  C) Kiramen - Kâtibin
  D) Münker – Nekir
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapmamız gerekenlerden biri değildir?
  A) Nâs ve Felâk surelerini okumalıyız.
  B) Kurşun döktürüp, nazar boncuğu ve muska taşımalıyız.
  C) Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız.
  D) her işimize “Euzü-Besmele” ile başlamalıyız.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki varlıklardan hangisi ateşten yaratılmıştır?
  A) İnsan
  B) Melek
  C) Ruh
  D) Şeytan
   SEÇ
 6. Allah hz. Âdemi yaratınca meleklere ve şeytana ona secde etmelerini emretmişti. Şeytanın bu emir karşısındaki tutumu ne oldu?
  A) Daha sonra secde edeceğini söyledi.
  B) Kibirlendi ve ben ondan üstünüm diyerek secde etmedi.
  C) Meleklerin secdesi yeterli dedi.
  D) Meleklerle beraber secde etti.
   SEÇ
 7. I. İnsanın apaçık düşmanıdır.
  II. Kötülükleri güzel gösterir.
  III. İnsanları kötü yola yönlendirmeye çalışır.
  Yukarıda özellikleri verilen varlık hangisidir?
  A) İsrafil
  B) Şeytan
  C) Melek
  D) Azrail
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi hurafe veya batıl bir inanç değildir?
  A) Ezan bitince dua etmek
  B) Türbelere çaput bağlamak
  C) Fal bakmak
  D) Ruh çağırmak
   SEÇ
 9. Kıyamet günü insanların dünyada işledikleri sevap ve günahların manevi bir terazi ile tartılması anlamına gelen dinî terim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mahşer
  B) Arasat
  C) Amel defteri
  D) Mizan
   SEÇ
 10. .“ Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür, kim zerre kadar şer işlemiş ise onu görür.” ayeti Allah’ın hangi sıfatıyla doğrudan ilişkilidir?
  A) İlim
  B) Adalet
  C) Kelam
  D) Kudret
   SEÇ
 11. Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Amel defterlerinin verilmesi
  B) Sûra ikinci defa üfürülmesi
  C) İnsanların mahşer meydanında toplanması
  D) Ölüm
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı faydalardan değildir?
  A) Kötülükten alıkoyması
  B) İyilik yapmayı teşvik etmesi
  C) Bencillik duygusunu yok etmesi
  D) Yalan söylemeyi özendirmesi
   SEÇ
 13. “KimAllah’aveahiretgününeinanıyorsamisafirineikrametsin,kimAllah’aveahiret gününeinanıyorsakomşusunaiyilikyapsın,kimAllah’aveahiretgününeinanıyorsa güzel söz söylesin veya sussun.”(Hadis-işerif) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki hadiste belirtilmemiştir?
  A) Güzel söz söylesin
  B) Komşusuna iyilik yapsın
  C) Anne-babasına iyi davransın
  D) Misafire ikram etsin
   SEÇ
 14. İslam dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı düşünüldüğünde aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu en iyi şekilde açıklar?
  A) Damlaya damlaya göl olur.
  B) Bugünün işini yarına bırakma.
  C) Sakla samanı, gelir zamanı.
  D) Ne ekersen, onu biçersin.