ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
  A) İhrama girmek
  B) Sa’y yapmak
  C) Vakfe yapmak
  D) Tavaf etmek
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi hem hac hem de umre ibadetinde bulunur?
  A) Tavaf
  B) Şeytan taşlama
  C) Vakfe
  D) Kurban kesme
   SEÇ
 3. Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi ve çoğaltılarak bazı merkezlere gönderilmesi hangi halifeler zamanında gerçekleşmiştir?
  Kitap hâline getirilmesi Çoğaltılması
  A) Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
  B) Hz. Osman - Hz. Ali
  C) Hz. Ömer - Hz. Ali
  D) Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman
   SEÇ
 4. Kâbe’nin etrafında bir kez dönmeye ne ad verilir?
  A) Sa’y
  B) Şavt
  C) Tavaf
  D) Vakfe
   SEÇ
 5. Hac ibadetinde arefe günü Arafat’ta bulunmaya ne denir?
  A) Sa’y
  B) Tavaf
  C) İhram
  D) Vakfe
   SEÇ
 6. Kur’an-ı Kerim’i meydana getiren her bir cümleye ne ad verilir?
  A) Sure
  B) Cüz
  C) Ayet
  D) Hizb
   SEÇ
 7. Aşağıdaki ilahi kitap ve peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) İncil - Hz İsa
  B) Tevrat - Hz. Musa
  C) Zebur - Hz. İbrahim
  D) Kur’an - Hz. Muhammed
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim hakkında yanlış bir bilgidir?
  A) Son ilahî kitaptır.
  B) Hiçbir değişikliğe uğramamıştır.
  C) Bütün insanlığa gönderilmiştir.
  D) Tamamı bir defada indirilmiştir.
   SEÇ
 9. I- Yehova adı verilen tek Tanrı’ya inanılır.
  II- Sembolleri “Kutsal Haç” işaretidir.
  III- Cumartesi günü kutsaldır.
  IV- Katedral’de ibadet ederler.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Yahudi inancına aittir?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) III ve IV
  D) II ve IV
   SEÇ
 10. “Hani bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek dedi ki: Oğulcuğum! Sakın Allah’a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak şüphesiz ki büyük bir haksızlıktır.” (Lokman suresi, 13)
  Bu ayette çocuk terbiyesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Çocuğa değer verilmelidir.
  B) İkna edici bir üslup kullanılmalıdır.
  C) Otoriter bir metot benimsenmelidir.
  D) Şefkat ve merhametli bir dil kullanılmalıdır.
   SEÇ
 11. Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Azrail
  B) Mikail
  C) İsrafil
  D) Cebrail
   SEÇ
 12. Yaptığımız iyilik ve kötülükleri yazmakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hafaza Melekleri
  B) Münker ve Nekir
  C) Kiramen Katibin
  D) Cebrail ve Mikail
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi “Teslis” inancının unsurlarından değildir?
  A) Meryem
  B) Baba
  C) Oğul
  D) Kutsal Ruh
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir?
  A) Hacca gitmek
  B) Ahiret gününe inanmak
  C) Farz olan namazı kılmak
  D) Ramazan orucunu tutmak
   SEÇ
 15. “...Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’raf suresi, 31) “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış kimselere haklarını ver; elindekileri saçıp savurma” (İsra suresi, 26)
  Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
  A) İsrafın hatalı bir davranış olduğuna
  B) İsraf edenlerin yoksullaşacağına
  C) Allah’ın israf edenleri sevmediğine
  D) Yoksula yardım etmenin gerekliliğine
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde yalan söylemeye izin verilen durumlardan değildir?
  A) Boşanmak üzere olan karı kocayı barıştırmak
  B) Zulme uğrayan bir kişiyi kurtarmak
  C) Suçlu bir yakınına yardım etmek
  D) Savaşta düşmanı yanıltmak
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin amaçları arasında yer almaz?
  A) Verilen nimetlere şükretmek
  B) Kişiyi Allah’a yaklaştırmak
  C) Dayanışmayı sağlamak
  D) Maddi gelir elde etmek
   SEÇ
 18. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban olarak kesilmez?
  A) Hindi
  B) Manda
  C) Deve
  D) Keçi
   SEÇ
 19. Küçükbaş hayvanların kurban edilebilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 20. Hacca ve umreye giden erkeklerin Mikat denilen yerde giydikleri dikişsiz iki parça örtüye ne ad verilir?
  A) Tavaf
  B) Vakfe
  C) İhram
  D) Sa’y
   SEÇ