ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler...” (İnfitar suresi, 10-12. ayetler)
  Bu ayetlerde “değerli yazıcılar” olarak kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kiramen Kâtibin
  B) Münker Nekir
  C) Mikail
  D) İsrafil
   SEÇ
 2. “Eraeytellezî yukezzibu biddin. Fezâlikellezî yedu’ul yetim...” (Maûn suresi)
  Bu sure aşağıdaki ifadelerden hangisi ile devam etmektedir?
  A) Ellezînehum yurâûne
  B) Feveylün lilmusallin
  C) Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn
  D) Ellezînehum ansalâtihim sâhûn
   SEÇ
 3. Hz. Peygamber aşağıdaki ayların hangisinde tutulan orucu, ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olarak nitelemiştir?
  A) Şevval
  B) Muharrem
  C) Şaban
  D) Rebiulahir
   SEÇ
 4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ramazan orucunun kazasıyla ilgilidir?
  A) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet)
  B) “... Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir...” (Bakara suresi, 184. ayet)
  C) “... Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin...” (Bakara suresi, 185. ayet)
  D) “... Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez...” (Bakara suresi, 185. ayet)
   SEÇ
 5. “İnsanları küçümseyip yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Allah, kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez.” (Lokman suresi, 18. ayet)
  Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?
  A) Mütevazi olmak
  B) Hoşgörülü olmak
  C) Bağışlayıcı olmak
  D) Adaletli olmak
   SEÇ
 6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “karz-ı hasen”e örnek oluşturur?
  A) Muhtaç birine ödünç para vermek
  B) Farz olan zekâtı zamanında vermek
  C) Okul ve hastane gibi hayır işleri yapmak
  D) Fakir kimselere maddi yardımda bulunmak
   SEÇ
 7. “Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Salih amel
  B) Sadaka-i cariye
  C) İnfak
  D) İhsan
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında İslam’ın etkisi yoktur?
  A) Kaside
  B) Münacaat
  C) Naat
  D) Türkü
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi dini motifli örf ve âdetlerimiz arasında yer almaz?
  A) Cemaatle namaz kılmak
  B) Kandil gecelerini kutlamak
  C) Sünnet düğünü yapmak
  D) Geçmişlerimiz için mevlit okutmak
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerinden biridir?
  A) Din
  B) Dil
  C) Örf – âdet
  D) Yol - köprü
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayıyla ilgilidir?
  A) Namazın farz kılınışı
  B) Kur’an’ın indirilişi
  C) Zekâtın emredilmesi
  D) Açıktan tebliğin başlaması
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde inançla ilgili yorumların temel amaçlarından değildir?
  A) Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin nasıl ve ne zaman yapılacağını açıklamak
  B) İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap verip onları çürütmek
  C) Hurafe ve batıl inançların neler olduğunu tespit etmek
  D) İslam dininin temeli olan tevhid inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak
   SEÇ
 13. Ramazan ayı içinde verilmesi gereken sadaka türüne ne denir?
  A) Zekât
  B) Fidye
  C) Fitre
  D) Öşür
   SEÇ
 14. Her yıl ramazan ayında vahiy meleği Cebrail gelir, o zamana kadar gelen ayetleri Peygamberimiz ile karşılıklı okurlardı. Önce Cebrail okur, Peygamberimiz dinlerdi; daha sonra da Peygamberimiz okur, Cebrail dinlerdi. Peygamberimizi örnek alan Müslümanlar da ramazan ayında Kur’an’ı baştan sona okuyup dinlerler. Bu şekilde birinin Kur’an okuyup diğerlerinin dinlemesine veya takip etmesine ne denir?
  A) Sahur
  B) Mukabele
  C) Kıraat
  D) Teravih
   SEÇ
 15. Yapayalnızken bile, dertli değildir başım, Sağımda ve solumda melekler arkadaşım. Ben onları göremem, onlar beni görürler, Güzel düşüncelere güç ve kuvvet verirler. Verilen dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Meleklerin iyiye yönlendirdiği
  B) İnsanın yalnız bırakılmadığı
  C) Meleklerin nurdan yaratıldığı
  D) Meleklerin görülemediği
   SEÇ
 16. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal suresi, 7-8. ayetler)
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ayette verilmek istenen mesajla örtüşür?
  A) Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah’tır.
  B) Dünya ahiretin tarlasıdır.
  C) Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış.
  D) Ahiret sevabı dünya nimetinden hayırlıdır.
   SEÇ
 17. İslam inancı, ölümü nasıl görmektedir?
  A) Bir yok oluştur.
  B) Herşeyin sonudur.
  C) Ruhun bedenden ayrılmasıdır.
  D) Geçici dünya hayatından, sonu olmayan ahirete göç etmektir.
   SEÇ
 18. Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar.
  Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar.
  Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır.
  Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.
  M. Akif Ersoy
  Bu şiirde aşağıdaki davranışlardan hangisi eleştirilmemiştir?
  A) Tembellik etmek
  B) Hastayı tedavi ettirmek
  C) Türbelerden şifa beklemek
  D) Büyücülerden yardım istemek
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi Alevîlik - Bektaşîlik geleneğinde önemli bir yeri olan “on iki hizmet”ten değildir?
  A) Pervane
  B) Zakir
  C) Sakka
  D) Mürid
   SEÇ
 20. “Ben ancak bir kulum, insanım, yer ve içerim.” (Hadis-i Şerif)
  Bu hadiste ortaya konan esas düşünce aşağıdaklerden hangisidir?
  A) İnsanın yeme ve içmeye ihtiyaç duyduğu
  B) Hz. Muhammed’in tanrısal özelliklere sahip olmadığı
  C) Kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiği
  D) Hz. Muhammed’in bizlere Kur’an ahlakını Gösterdiği
   SEÇ