ANA SAYFA

BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
1. hZ. MUhAMMED’İN İNSANİ YÖNÜ
2. hZ. MUhAMMED’İNpEYGAMBERLİK YÖNÜ
2.1. hz. Muhammed Son peygamberdir
2.2. hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
2.3. hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
2.4. hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
2.5. hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır

1 / 20
 1. Peygamberimiz bir defasında şöyle buyurdu:Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış.Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler(gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bir kimse onları kurtarmaya (engel olmaya) çalıştıkça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Bende (tıpkı o adam gibi) kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.(Buharî,Rikak,26)
  Yukarıdaki hadiste peygamberimizin insanlar için hangi yönü üzerinde durulmaktadır?
  A) Müjdeleyici oluşu
  B) Rahmet oluşu
  C) Kur’an’ı açıklayıcılığı
  D) Son peygamber oluşu
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin insani yönüyle ilgilidir?
  A) İnsanları uyarır.
  B) Kur’an-ı Kerim’i açıklar.
  C) Allah’tan aldığı emirleri insanlara iletir.
  D) Alış verişe çıkar.
   SEÇ
 3. “De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. ‘Ben gaybı (insan algılamasının ötesindeki gerçeklikler) da bilmem.’ Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. ‘Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum’.”(En’am,suresi,50.ayet.)
  Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) hz. Muhammed’in hiçbir insanüstü gücü yoktur.
  B) hz. Muhammed, Allah’tan aldığı vahyi iletmiştir.
  C) hz. Muhammed, kendisinin ilahi güçleri olduğunu söylemiştir.
  D) hz. Muhammed’in görevi, Allah’ın sözlerini açıklamak ve uygulamaktır.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi hz. Muhammed’in peygamberlik yönüyle ilgilidir?
  A) Ticaret yapar.
  B) Alışverişe çıkar.
  C) Kur’an-ı Kerim’i açıklar.
  D) Yorulunca dinlenir.
   SEÇ
 5. hz. Muhammed, Bizans ve İran gibi devlet başkanlarına niçin mektup göndermiştir?
  A) Savaş ilan etmek için
  B) Onları uyarmak ve İslam’a davet etmek için
  C) Eski dostları olduğu için
  D) Müslümanlara yardım etmek için
   SEÇ
 6. “O (Muhammed ), Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur…” (Ahzab suresi, 40.ayet.)
  Yukarıdaki Kur’an ayetinde Yüce Allah, peygamber Efendimizin hangi yönünü vurgulamıştır?
  A) İnsani yönünü
  B) Son peygamber oluşunu
  C) Güzel ahlakını
  D) Merhametini
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizle ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) İnsanlık için bir uyarıcıdır
  B) İnsanlığa bir rahmettir
  C) peygamberlerin ilkidir
  D) Güzel ahlak örneğidir
   SEÇ
 8. peygamber Efendimiz, çevresindeki ülkelerin hükümdarlarına İslam’a davet mektupları gönderdi. Bu durum peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir?
  A) Evrensel ve uyarıcı olmasıyla
  B) Son peygamber olmasıyla
  C) Rahmet peygamberi oluşuyla
  D) Kur’an’ı açıklayıcı oluşuyla
   SEÇ
 9. Peygamberimiz (s.a.v),hayatı boyunca emaneti koruyan,söz ve davranışlarıyla çevresine güven veren biriydi. Bu nedenle Mekkeliler, kendisini ‘Dürüst ve Güvenilir’ diye çağırırlardı. Yukarıda anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) hatemu’l-Enbiya
  B) Ashab-ı Suffa
  C) Muhammedu’l- Emin
  D) Günahsız Resul
   SEÇ
 10. Peygamber Efendimiz ‘’Hiç ölmeyecek gibi dünya, yarın ölecek gibi ahiret için çalışınız.’’buyurmuştur. Yukarıdaki hadiste anlatılmak istenen ana düşünce nedir?
  A) Ahiretin önemi
  B) Dünya - ahiret dengesi
  C) Çalışmanın önemi
  D) Dünyanın değersizliği
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar içinden seçilmesinin bir sonucu değildir?
  A) İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri
  B) İnsanların yaşadıkları problemleri çözmeleri
  C) İnsanların zihinlerinde oluşan sorulara cevap vermeleri
  D) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri
   SEÇ
 12. “(Ey Muhammed!)De ki: Bende ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy olunuyor…” (Kehfsuresi,110.ayet.)
  Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizin bizden insan olarak farkı nedir?
  A) Allah’tan vahiy alması
  B) Çok ibadet etmesi
  C) İnsanüstü güçlere sahip olması
  D) İnsanlara karşı merhametli olması
   SEÇ