ANA SAYFA

DİN VE GÜZEL AHLAK
1. DİN GÜZEL AhLAKLI OLMAYA NASIL KATKI SAĞLAR?
2. İSLAM’DA ÖVÜLEN BAZI AhLAKİ TUTUMVE DAVRANIŞLAR
2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
2.3. Emaneti Korumak
2.4. Adaletli Olmak
2.5. hoşgörü ve Bağışlama
2.6. Alçakgönüllülük (Tevazu)
2.7. Görgülü Olmak
2.8. Savurganlıktan Kaçınmak

1 / 20
 1. Güzel ahlak sahibi olmak İslam dininin temel amacıdır. Bütün ilke ve esaslar Müslümanların güzel ahlaklı insanlar olmaları içindir. İslam dini en son ve en mükemmel din olduğu gibi onun ahlak prensipleri de en son, en güzel ve en yüce ahlaki prensiplerdir. Son peygamber, insanların en güzel huylusu ve insanların en güzel ahlaklısı hz. Muhammed (s.a.v)’dir.
  Yukarıda ki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Diğer dinlerde ahlak kuralları yoktur.
  B) Bütün kurallar insanların ahlaklı olması içindir.
  C) hz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnektir.
  D) Güzel ahlak İslam dini açısından önemlidir.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi din ile güzel ahlak arasındaki ilişkiyi açıklamaz?
  A) Din, güzel ahlakın kaynağıdır.
  B) Din ve güzel ahlak birbirinden bağımsızdır.
  C) Din, güzel ahlakın insan davranışlarına yansımasına yardımcı olur.
  D) Dinin en önemli amaçlarından biri, insana güzel ahlak kazandırmaktır.
   SEÇ
 3. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-i İmran suresi, 92.ayet.)
  Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) İnsan sevdiği şeylerden fedakârlık etmelidir.
  B) Allah bizim yaptığımız iyilikleri bilmektedir.
  C) İyilikler sadece Allah rızası için yapılır.
  D) Sadakaları kendi menfaatlerimiz için vermeliyiz.
   SEÇ
 4. Yardımsever kişilerin yaptırmış olduğu cami, okul, çeşme, hastane vb. kişiye öldükten sonra da sevap kazandıran hayır işlerine ne denir?
  A) Zekât
  B) Fıtır Sadakası
  C) İnfak
  D) Sadaka-i cariye
   SEÇ
 5. peygamberimiz: ”Allah’a yemin ederim ki hırsızlığı yapan Muhammed’in kızı Fatıma da olsa onun da cezasını verirdim.’’ buyurmuştur. Bu sözüyle peygamberimiz neyin önemine vurgu yapmıştır?
  A) hoşgörülü olmanın
  B) İnfak yapmanın
  C) Adaletli olmanın
  D) Duygusal olmamanın
   SEÇ
 6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi mütevazı bir Müslümandan beklenemez?
  A) Kendisini başkalarından üstün görmez.
  B) Kendi ırkının daha üstün olduğuna inanır.
  C) Kendi aleyhine de olsa hakikati kabul eder.
  D) Yapmacık davranışlardan uzak durur.
   SEÇ
 7. “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir.” hadisinin anlamı nedir?
  A) Müslüman biri, ibadetlerini yerine getirir.
  B) Müslüman biri, vaktini boşa geçirmez.
  C) Müslüman biri dedikodu yapmaz, çalmaz, güvenilir bir kişiliğe sahiptir.
  D) Müslüman biri varlıkların anlamı üzerinde düşünür.
   SEÇ
 8. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin servetinden harcamada bulunmasına, ihtiyaç sahiplerine yardımda bunmasına ne denir?
  A) Tevekkül
  B) Kardeşlik
  C) İnfak
  D) Salih Amel
   SEÇ
 9. hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda, aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?
  A) Düşkünlere yardım etme
  B) Toplumsal suçları bağışlama
  C) Farklı düşüncelere saygı gösterme
  D) Duygu ve düşünceleri paylaşma
   SEÇ
 10. “Bir topluluğa, bir millete olan kininiz sizi ………………………davranmaktan alıkoymasın.” (Maide suresi, 8.ayet.) ayetinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi gerekir?
  A) İlkeli
  B) Adaletli
  C) hoşgörülü
  D) Merhametli
   SEÇ