ANA SAYFA

KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
1. KÜLTÜRVE KÜLTÜRÜN ÖGELERİ
2. DİNİN KÜLTÜRÜMÜZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
3. LAİKLİK, DİNVE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GARANTİSİDİR

1 / 20
 1. İnsanların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe ne ad verilir?
  A) Gelenek
  B) Ahlak
  C) Kültür
  D) Bilgi
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi maddi kültüre örnek olarak gösterilemez?
  A) Örf-Adetler
  B) Barajlar
  C) Yollar
  D) Fabrikalar
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi Kültürün ögelerinden birisi değildir?
  A) Din
  B) Dil
  C) Tarih
  D) Doğal güzellikler
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari üzerindeki etkisiyle ilgili değildir?
  A) Şadırvan
  B) Saray
  C) Medrese
  D) Cami
   SEÇ
 5. “ Kültür bir milletin kimliğidir. Onu diğer toplumlardan ayırır. Kültürün varlığı Bir milletin varlığını gösterir. Kendi kültüründen uzaklaşan bir millet köklerinden kopmuş ve kurumuş bir ağaca benzer.” Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Kültür bir milleti diğerlerinden ayıran en önemli unsurdur.
  B) Kültüründen uzaklaşan bir millet varlığını yitirmiş demektir.
  C) Kültür bir milleti millet yapan en önemli özelliktir.
  D) Kültürel değerlerine sahip çıkan milletlerin varlığı uzun olmaz.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dinî motiflere örnek gösterilebilir?
  A) Ne ekersen onu biçersin.
  B) Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar.
  C) Dünya’da mekân ahirette iman.
  D) Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.
   SEÇ
 7. Günlük yaşamda evden çıkarken “Allah’a ısmarladık.” hasta olan kimseye “Allah şifalar versin,” denilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  A) Günlük yaşamda bu kavramları kullanmasının şart olduğu
  B) Bu kavramların dinin emri olduğunu
  C) Dini motiflerin dilimizde kullanıldığını
  D) Geleneklere bağlı kalındığını
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dinî motiflere bir örnek olamaz?
  A) Şans getirmesi için evlere at nalı asma
  B) Selamlaşma
  C) Yemekten sonra dua etme
  D) hasta ziyaret etme
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin kazanımlarından biri olamaz?
  A) Din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması,
  B) Farklı anlayışlara sahip inanç gruplarının, demokratik bir toplum düzeni içinde varlıklarını sürdürmelerine ortam sağlaması,
  C) Dini ve ideolojik/felsefi inancın istismarını önlemesi
  D) Devletin, inanç grupları arasından herhangi birini diğerlerine karşı baskı aracı olarak kullanmasına olanak sağlaması,
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi laiklik anlayışıyla bağdaşmaz?
  A) Dinin yaşanmasında kısıtlama getirmek.
  B) İstediği dini seçmesi için kişileri özgür bırakmak.
  C) Diğer din ve inançlara hoşgörülü olmak.
  D) İnanç konusunda kişileri serbest bırakmak.
   SEÇ