ANA SAYFA

Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Besinlerin kimyasal sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşir.
   Boşaltım sistemi, kanımızdaki zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.
   Sinir sistemi, tüm organlarla bağlantılıdır.
   Duyu almaçları, uyarıları dış ortamdan alarak sinir hücrelerine aktarır.
 2. Vücut için zararlı olan atık maddeler boşaltım sistemi elemanlarınca vücuttan uzaklaştırılır.
  Aşağıdaki organların hangisi boşaltımda görevli değildir?

   Akciğer
   Deri
   Kalın bağırsak
   Böbrekler
 3. Kulakla ilgili bazı yapılar aşağıda verilmiştir.
  Bu yapılardan hangileri sesin iletiminde doğrudan görevlidir?
  I. Östaki borusu
  II. Kulak zarı
  III. Dış kulak yolunda bulunan kıllar
  IV. Oval pencere

   I ve II
   I, II ve IV
   II, III ve IV
   II ve IV
 4. I. Hem hormon hem enzim salgılar.
  II. Kan şekerini ayarlar.
  III. Sindirime yardımcı olur.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

   Karaciğer
   İnce bağırsak
   Pankreas
   Tiroit bezi
 5. Kulakta bulunan bazı yapılar şunlardır:
  • Duyu almaçları
  • Yarım daire kanalları
  • Salyangoz
  Bu yapıların tamamı için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır?

   İç kulakta bulunma
   İşitmeyi algılamada görev yapma
   Dengeyi sağlamada görev yapma
   Orta kulakta bulunma
 6. Hormon salgılayan bazı bezlerin görevleri şunlardır:
  • Üreme faaliyetinde görevlidir.
  • Korku anında kalp atışını hızlandırır.
  • Diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler.
  Buna göre aşağıdaki iç salgı bezlerinden hangisinin görevi verilmemiştir?

   Böbrek üstü bezi
   Eşeysel bezler
   Hipofi z bezi
   Tiroit bezi
 7. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bağımlılık yapan maddelerin sebep olduğu hastalıklardan değildir?
  I. Gırtlak kanseri
  II. Kalp ve damar hastalıkları
  III. Sindirim hastalıkları
  IV. Kızamık

   I, II ve III
   Yalnız III
   III ve IV
   Yalnız IV
 8. Aşağıda boşaltımda görevli bazı yapılar verilmiştir.
  I. Böbrek atardamarı
  II. Üreter
  III. Böbrek toplardamarı
  IV. Nefron

   Akciğer atardamarı
   Akciğer
   Böbrek
   Akciğer toplardamarı
 9. Göz doktoruna giden Ali, renkli noktalı kağıttaki görülen renkleri tam olarak seçememiştir.
  Buna göre Ali’yle ilgili olarak;
  I. Uygun gözlük kullanırsa gözü düzelebilir.
  II. Renk körüdür.
  III. Doğuştan gelen bir görme kusuru vardır.
  Açıklamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

   Yalnız I
   I ve II
   II ve III
   I, II ve III
 10. Boşaltım atıkları vücudumuzun farklı organları ile dışarı atılır. Bu boşaltım organları ve uzaklaştırdıkları atık maddelerle ilgili olarak;
  I. Akciğerler: Karbon dioksit, su
  II. Böbrekler: Su, üre, tuz
  III. Deri: Su, tuz, safra verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   I ve II
   Yalnız II
   I ve III
   II ve III
 11. Aşağıda basit makinelerin sağladığı yararlara ilişkin olarak verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

   İşten kazanç sağlaması
   Hem yoldan hem kuvvetten kazanç sağlaması
   Sadece yoldan kazanç sağlaması
   Sadece iş yapma kolaylığı sağlaması
 12. Aşağıda verilen durumların hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmış olmaz?

   Dağa tırmanan sporcu
   Paraşütle atlayan sporcu
   Elindeki basketbol topunu fırlatan basketçi
   Sırt çantasıyla yürüyen sporcu
 13. Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin özelliklerinden değildir?

   Yüzeylerin aşınmasına neden olur.
   Ağırlık arttıkça sürtünme artar.
   Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
   Daima harekete zıt yöndedir.
 14. Aşağıdaki cisimlerden hangisi hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir?

   Ağaçtaki elma
   Yokuş aşağı yuvarlanan tekerlek
   Sıkıştırılmış yay
   Tavanda asılı avize
 15. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I. Potansiyel enerjiye sahip olan cisimlerin kinetik enerjisi de vardır.
  II. Fiziksel anlamda iş olması için hareketin kuvvetle aynı yönde olması gerekir.
  III. İş birimi Newton’dur.

   Yalnız I
   Yalnız II
   I ve II
   II ve III
 16. Bileşik makine birden fazla basit makinenin bir araya gelmesi ile oluşur. Buna göre bir bileşik makine olan oltada aşağıdaki basit makinelerden hangisi yoktur?

   Makara
   Çıkrık
   Kaldıraç
   Eğik Düzlem
 17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Yaydaki gerilme miktarı yayın kalınlığına bağlı değildir.
   Yaya asılan yük yayda her zaman şekil değişikliği meydana getirmez.
   Yaydaki gerilme miktarı yayın sarım sıklığına göre değişir.
   Yaylar uygulanan kuvvetin etkisiyle her zaman düzgün biçimde esner.
 18. Aşağıda verilen durumların hangisinde bilimsel anlamıyla bir iş yapılmıştır?

   Dağcılar, tırmandıkları dağdan aşağıya doğru inişe geçtiler.
   Ali, dünden beri gireceği sınava hazırlanıyor.
   Araba sabit bir hızla 100 km yol gidiyor.
   Ali bey oturduğu koltuğunda yarın başlayacağı maraton koşusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünüyor.
 19. Hareketli iki cismin kütleleri ve potansiyel enerjileri eşit ise aşağıda verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğru olur?

   Her iki cismin de hızları aynıdır.
   Cisimlerin mekanik enerjileri eşittir.
   Cisimler aynı yükseklikte bulunmaktadırlar.
   Cisimlerin kinetik enerjileri de aynı olur.
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   Esneklik yayın sarım sıklığına bağlı değildir.
   Yaydaki gerilme miktarı yaya asılan yüke bağlıdır.
   Aynı maddeden yapılmış eşit uzunluktaki ince ve kalın yayların esneklikleri aynıdır.
   Kuvvet etkisiyle yayda oluşan gerilme miktarı yayın yapıldığı maddenin cinsine bağlı değildir.