ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Yaya uygulanan kuvvet etkisiyle yaydaki uzama miktarları, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Buna göre, yaya kaç N asıldığında yay özelliğini kaybetmiştir?
  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
   SEÇ
 2. Basit makineler;
  I- Uygulanan kuvveti artırabilir.
  II- Bir işin yapılma hızını değiştirebilir.
  III- Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir.
  İfadelerinden hangilerini gerçekleştirebilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 3. K ve L cisimlerinin sembolik olarak yük dağılımları şekildeki gibidir.

  Buna göre, bu cisimlerin elektriksel yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  ...... K .............................L
  A) Pozitif yüklü....... Negatif yüklü
  B) Pozitif yüklü ......Nötr
  C) Nötr ..................Negatif yüklü
  D) Nötr ..................Negatif yüklü
   SEÇ
 4. 8 Volt’luk pil kullanarak ampul üzerinden 2 A’lık akım geçiriliyor. Aynı ampul üzerinden 1 A’lik akım geçirmek için kaç Volt’luk pil kullanılmalıdır?
  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
   SEÇ
 5. Kırmızı çiçekli ve yeşil yapraklı bir bitkiye, kırmızı ışık altında bakıldığında çiçek ve yapraklar hangi renkte görülür? Çiçek Yaprak
  A) Kırmızı Yeşil
  B) Kırmızı Siyah
  C) Yeşil Siyah
  D) Yeşil Kırmızı
   SEÇ
 6. Havadan cama, şekildeki gibi ışık ışını gönderiliyor.

  Buna göre, ışık camda kırılırken hangi yolu takip edebilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi takım yıldızı değildir?
  A) Çoban
  B) Halley
  C) İkizler
  D) Ejderha
   SEÇ
 8. Güneş’e en yakın gezegenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Merkür
  B) Neptün
  C) Jüpiter
  D) Venüs
   SEÇ
 9. Aşağıdaki tanecik modellerinden hangisi element molekülünü temsil eder?
   SEÇ
 10. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?
  A) İyon: Elektrik yüklü atom ya da atom grubudur.
  B) Proton: Atom çekirdeğindeki + yüklü taneciktir.
  C) Element: Aynı cins atomdan oluşan saf maddedir.
  D) Elektron: Atom çekirdeğindeki yüksüz taneciktir.
   SEÇ
 11. Katman elektron dizilimi verilen atom, pozitif yüklü iyon oluşturuyor. Buna göre, atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Katman sayısı artar.
  B) Elektron sayısı azalır.
  C) Proton sayısı artar.
  D) Nötron sayısı azalır.
   SEÇ
 12. Şekildeki modele göre, atomlar arasında oluşan bağın türü ve bu maddenin sınıfı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  Bağ türü ..........Madde sınıfı
  A) Kovalent .....Bileşik
  B) İyonik ..........Element
  C) Kovalent .....Karışım
  D) İyonik ..........Bileşik
   SEÇ
 13. Bir miktar X maddesi suda çözünüyor. Oluşan çözeltiyi ilk durumuna göre, daha derişik hâle getirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Çözeltiyi karıştırmak
  B) Çözeltiyi başka kaba aktarmak
  C) Çözeltiye bir miktar X eklemek
  D) Çözeltiye bir miktar su eklemek
   SEÇ
 14. Şekilde sindirim sisteminin bazı kısımları numaralandırılarak verilmiştir. Sindirilen besinlerin kana geçirilmesi bu kısımlardan hangisinin görevidir?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 15. Bazı atık maddeler, idrar şeklinde vücuttan atılır. Bu atıklar, kanın hangi organdan süzülmesiyle oluşur?
  A) Akciğer
  B) Bağırsak
  C) Karaciğer
  D) Böbrek
   SEÇ
 16. Hangi salgı bezinin salgıladığı hormon doğru verilmiştir?
  A) Pankreas Adrenalin hormonu
  B) Böbrek üstü bezi İnsülin hormonu
  C) Tiroit bezi Glukagon hormonu
  D) Hipofiz bezi Büyüme hormonu
   SEÇ
 17. Elimiz uzun süre suyla temas ettiğinde, derimizdeki hangi yapı su emerek şiştiği için deri buruşuk bir görünüm alır?
  A) Ter bezleri
  B) Kıl kökleri
  C) Ölü hücreler
  D) Yağ bezleri
   SEÇ
 18. Şekilde bir besin ağı verilmiştir. Bu besin ağında ve ile belirtilen canlılar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Her ikisi de tüketici canlıdır.
  B) üretici; etçil canlıdır.
  C) otçul; ayrıştırıcı canlıdır.
  D) ayrıştırıcı; üretici canlıdır.
   SEÇ
 19. • Canlı türleri ve habitatlarının koruma altına alınması •Halkın, çevrenin korunması konusunda bilinçli hale getirilmesi •Erozyonu önlemek için çalışmalar yapılması Verilen öneriler aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?
  A) Biyolojik zenginliğin korunması
  B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması
  C) Nesli tükenmiş olan türlerin tekrar elde edilmesi
  D) Canlı türlerinin her habitatta yaşamasının sağlanması
   SEÇ
 20. Göllerde hangi tür atıklar arttığında, alg türleri hızla çoğaldığı için su yeşil ve bulanık bir hâl alır?
  A) Sülfürik asitli ve civalı atıklar
  B) Azotlu ve fosfatlı atıklar
  C) Cam ve metal atıklar
  D) Radyoaktif maddeler
   SEÇ