ANA SAYFA

Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Özdeş metal küreler şekildeki kum havuzuna belirli yüksekliklerden serbest bırakılmışlardır. Kürelerin kum havuzunda oluşturdukları çukurların derinlikleri dikkate alındığında, cisimlerin bırakıldıkları yükseklikler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
   SEÇ
 2. Aşağıda basit makinelerle ilgili fotoğraflar verilmiştir.

  Buna göre, hangi fotoğraftaki makine sayesinde giriş kuvvetine göre çıkış kuvvetinin yönü değişir?
  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
   SEÇ
 3. K ve L iletken küreleri şekildeki gibi birbirini itmektedirler. Bu kürelerden K’nin yükünün pozitif (+) olduğu bilindiğine göre, küreler birbirine dokundurulup ayrılırsa kürelerin son yük durumları ne olur? K L
  A) - -
  B) + +
  C) - +
  D) + -
   SEÇ
  1. SEÇ
 4. Eşit sıcaklıktaki K, L ve M cam bardaklarının içerisine birer adet termometre yerleştiren Seda, K bardağını bir ağaç gölgesine, L ve M bardaklarını ise güneş ışığı altına şekildeki gibi bırakıyor.

  Yeterince bekleyen Seda, termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerlerine bakarak bardakların son sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralıyor.
  Buna göre Seda’nın yaptığı sıralama aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) K 2 L 2 M
  B) M 2 L 2 K
  C) L 2 K 2 M
  D) L 2 M 2 K
   SEÇ
 5. Aşağıdaki makinelerin hangisinde mercek kullanılmıştır?
  A) Traş makinesi
  B) Fotoğraf makinesi
  C) Çamaşır makinesi
  D) Tost makinesi
   SEÇ
 6. Öğrenciler fen ve teknoloji dersinde öğretmenlerine aşağıdaki soruları soruyorlar:
  • Orion, takım yıldızına örnek olabilir mi?
  • Halley, kuyruklu yıldız mıdır?
  • Büyük ayı, takım yıldızı mıdır?
  • Meteor, bir takım yıldızı mıdır?
  Öğretmen de bu soruların cevaplarını doğru olarak öğrencilerine söylediğine göre, kaç tanesine “evet” cevabı vermiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 7. I- Satürn
  II- Dünya
  III- Merkür
  Yukarıdaki gezegenlerin Güneş’e yakınlıklarına göre sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
  A) I - III - II
  B) II - I - III
  C) III - I - II
  D) III - II - I
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi sodyum elementinin sembolüdür?
  A) He
  B) C
  C) Na
  D) O
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan değildir?
  A) İyon
  B) Nötron
  C) Proton
  D) Elektron
   SEÇ

 10. Yukarıda katman elektron dizilimi verilen nötr atomlardan hangileri elektron alma eğilimindedir?
  A) Yalnız neon
  B) Yalnız klor
  C) Lityum ve neon
  D) Lityum ve klor
   SEÇ

 11. Kartlarda verilen atomlardan hangi ikisi elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal bağ oluşturur?
  A) Na ve Cl
  B) K ve O
  C) Na ve K
  D) Cl ve O
   SEÇ

 12. Şekildeki 1. ve 2. kaplara 50’şer gram toz şeker konuluyor.
  1. kaptaki toz şekerin 2. kaptaki toz şekerden daha çabuk çözünmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?
  A) 1. kap ısıtılmalı
  B) 2. kap ısıtılmalı
  C) 1. kaba toz şeker yerine küp şeker konulmalı
  D) 2. kap, bir karıştırıcı ile karıştırılmalı
   SEÇ

 13. Şekildeki sindirim sistemi modelinde, yemek borusu ve mide hangi rakamla gösterilmiştir? Yemek borusu Mide
  A) 1 5
  B) 2 6
  C) 3 4
  D) 4 6
   SEÇ
 14. Doktor, şikâyetlerini anlatan Ahmet Bey’e;
  “● Günde en az iki litre su içmelisin,
  ● Boğaz enfeksiyonunu tedavi ettirmelisin,
  ● İdrarını uzun süre tutmamalısın.” demiştir.
  Buna göre Ahmet beyin şikâyeti vücudunun hangi sistemiyle daha çok ilgilidir?
  A) Sindirim sistemi
  B) Boşaltım sistemi
  C) Destek ve hareket sistemi
  D) Denetleyici ve düzenleyici sistem
   SEÇ

 15. Şekilde verilen merkezî sinir sisteminde “?” ile belirtilen kısmın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kasların hareketini düzenleme
  B) Vücut sıcaklığını ayarlama
  C) Kan basıncını ayarlama
  D) Refleksleri düzenleme
   SEÇ

 16. Şekildeki göz modelinde “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) İris
  B) Göz sinirleri
  C) Göz bebeği
  D) Kör nokta
   SEÇ
 17. I- Üreme
  II- Gelişim
  III- Yayılış
  İklim koşulları, canlı türlerinin yukarıdaki özelliklerinden hangilerinde etkilidir?
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
   SEÇ
  1. SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının artmasına yol açar?
  A) Uygun zamanlarda avlanılması
  B) Toplu taşımacılığın arttırılması
  C) Fosil yakıt kullanımının yaygınlaştırılması
  D) Sanayi kuruluşlarının atıklarının arıtılması
   SEÇ