ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20

 1. Besinlerin en küçük moleküllerinin emiliminin gerçekleştiği organ resimde kaç numara ile gösterilmiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangileri pankreas öz suyu enzimleri ile sindirilir?
  I- Protein
  II- Karbonhidrat
  III- Yağ

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 3. Seçeneklerde verilen ikili sistemlerden hangisi denetleyici - düzenleyici sistemdir?
  A) Sinir - İç salgı
  B) İç salgı - Sindirim
  C) Sindirim - Sinir
  D) Boşaltım - İç salgı
   SEÇ
 4. Bir sarmal yaya farklı ağırlıkta cisimler takılarak yaydaki uzama miktarı ölçülüyor ve aşağıdaki tablo oluşturuluyor.

  Bu sarmal yaya 20 N’luk bir ağırlık takıldığında yaydaki uzamanın kaç cm olması beklenir?
  A) 7
  B) 8
  C) 10
  D) 12
   SEÇ
 5. Farklı eğimli bir yolun en yüksek noktasından bırakılıp diğer ucunda duran bir bilyenin yol boyunca potansiyel ve kinetik enerji değişimi tabloda verilmiştir.

  Buna göre bilye hangisindeki yolu izlemiştir?
   SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
 6. Bir elektrik devresindeki akımı ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
  A) Ampermetre
  B) Barometre
  C) Voltmetre
  D) Termometre
   SEÇ

 7. Yukarıdaki elektrik devresinde bulunan ampuller ışık vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa devreden ışık elde etme süresi azalır?
  A) İletken telin uzunluğu azaltılırsa
  B) Ampul sayısı artırılırsa
  C) Pil sayısı artırılırsa
  D) Anahtar açılırsa
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerin hangisinde elementin sembolü yanlış verilmiştir?
   SEÇ

 9. Aşağıdakilerden hangisi boş olan kutucuğa yazılırsa, atom yapısının şematik gösterimi tamamlanmış olur?
  A) Çekirdek
  B) Nükleon
  C) Kimyasal bağ
  D) İyon
   SEÇ
  1. SEÇ
 10. Tabloda K, L, M ve N iyonlarının elektron ve proton sayıları verilmiştir. Bu iyonlardan hangileri katyondur?
  A) K ve L
  B) L ve M
  C) M ve N
  D) K ve N
   SEÇ
 11. Tabloda bazı maddelerin hâl durumları belirtilmiştir. Buna göre tablodakilerden hangileri ile katı-sıvı çözeltisi yapılır?
  A) Su - Kum
  B) Kolonya - Kum
  C) Su - Şeker
  D) Kolonya - Su
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerin hangilerinde güneş enerjisi kullanılmaktadır?
  I- Sıcak suyun temininde
  II- Konutların ısıtılmasında
  III- Seracılıkta

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 13. Havadan bakıldığında su içindeki cisim, bulunduğu yerden daha yakında ve küçük görülür.
  Bu olayın gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A) Işınların tam yansımaya uğramasının
  B) Suyun havadan daha yoğun olmasının
  C) Işınların normale yaklaşarak kırılmasının
  D) Işınların ortamdaki yayılma hızlarının farklı olmasının
   SEÇ
 14. Gök kuşağının gerçekleşmesi su zerreciklerinin prizma görevi yapmasındandır. Gök kuşağındaki renkler, ışığın hangi özellikleri sonucunda oluşur?
  I- Kırılması
  II- Yansıması
  III- Yayılması

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi tür’e örnektir?
  A) Böcek
  B) Kuş
  C) Balık
  D) İnsan
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi bir iç gezegen değildir?
  A) Merkür
  B) Jüpiter
  C) Venüs
  D) Mars
   SEÇ
 17. Samanyolu galaksisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  I- Sarmal tipte bir galaksidir.
  II- Yaklaşık 100 milyar yıldız içerir.
  III- 100 bin ışık yılı uzunluğundadır.

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ