ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Fen anlamında iş yapılması ile ilgili aşağıdaki panolar hazırlanıyor.

  Hazırlanan panoların hangilerinde fen anlamında iş yapılmıştır?
  A) Yalnız I.
  B) Yalnız II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
   SEÇ

 2. Şekildeki K, L ve M oyuncak arabalarının kütleleri sırası ile m, 2 m ve 3 m’dir. Bu arabaların süratleri eşit olduğuna göre, kinetik enerjilerinin (EK,EL,EM) sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) EK2EL2EM
  B) EL2EM2EK
  C) EM2EL2EK
  D) EM=EL=EK
   SEÇ

 3. Şekildeki pozitif yüklü elektroskoba, negatif yüklü çubuk dokundurulmadan yaklaştırılıyor. Buna göre, elektroskobun yapraklarındaki hareket aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
  A) Biraz açılır.
  B) Biraz kapanır.
  C) Değişiklik olmaz.
  D) Önce açılır, sonra kapanır.
   SEÇ
 4. Çalışan bir elektrik devresinde, devreden geçen akım aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
  A) Voltmetre
  B) Elektroskop
  C) Dinamometre
  D) Ampermetre
   SEÇ

 5. Aynı maddeden yapılmış farklı renkteki kumaş parçaları aynı ortamdaki K, L ve M termometrelerine sarılarak eşit sürelerde güneş ışığına bırakılıyor. Buna göre, termometrelerdeki sıcaklık farklarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) K, L, M
  B) K, M, L
  C) M, L, K
  D) L, M, K
   SEÇ
 6. Kırmızı renkli cismin üzerine mavi ışık düşürüldüğünde hangi renkte görülür?
  A) Kırmızı
  B) Mavi
  C) Beyaz
  D) Siyah
   SEÇ
 7. Takım yıldızlarıyla ilgili panolar hazırlanıyor:

  Buna göre, hangi panoda bulunanların tamamı takım yıldızıdır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
   SEÇ
 8. Güneş sisteminde bulunan bir gezegenin özellikleri aşağıda verilmiştir.
  • Gezegenlerin en büyüğüdür.
  • Güneş’e yakınlığına göre beşinci gezegendir.
  • Etrafında halka bulunmaktadır.
  Buna göre, özellikleri verilen gezegenin adı nedir?
  A) Merkür
  B) Jüpiter
  C) Neptün
  D) Venüs
   SEÇ
 9. Elementlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Elementler saf maddelerdir.
  B) Her elementin bir adı vardır.
  C) Elementler sembollerle gösterilir.
  D) Bir elementin atomları birbirinden farklıdır.
   SEÇ
 10. Aşağıda proton ve elektron sayıları verilen atomlardan hangisi nötrdür?
  Proton sayısı Elektron sayısı
  A) 3 -------------2
  B) 16-------------------- 15
  C) 17 --------------------17
  D) 17 --------------------18
   SEÇ

 11. Proton sayısı 12 olan bir atomun +2 yüklü iyonunun katman elektron dizilim modeli aşağıdakilerden hangisidir?
   SEÇ
 12. Molekül formülü verilen aşağıdaki maddelerden hangisi bileşiktir?
  A) CO2
  B) S8
  C) H2
  D) O2
   SEÇ

 13. Şekilde, suda çözünen şekerin tanecik modeli verilmiştir: Bu çözeltiden bir miktar su buharlaştırıldığında çözeltinin son hâlini gösteren model aşağıdakilerden hangisi olabilir?
   SEÇ
 14. 37 ºC’de ve içlerinde eşit miktarda mide özsuyu bulunan, aşağıdaki kapların hangisindeki besin maddesinin kimyasal sindirime uğraması beklenir?
   SEÇ

 15. Yandaki şekilde bazı iç organlarımız numaralandırılmıştır.
  Kan içindeki zararlı atıkları ve üreyi süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaşmasında etkili olan organ hangi numara ile gösterilmiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4 16.
   SEÇ
 16. • Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu sonucunda oluşur.
  • Ameliyatla giderilebilir.
  Yukarıda özellikleri verilen göz kusuru hangisidir?
  A) Şaşılık
  B) Katarakt
  C) Miyopluk
  D) Hipermetropluk
   SEÇ
 17. Tabloda verilen sistem ve organ eşleştirmelerinden biri yanlıştır.

  Bu yanlış eşleştirmedeki organ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Beyin
  B) Bağırsak
  C) İdrar kesesi
  D) Akciğer
   SEÇ
 18. Şekilde bir ekosistem verilmiştir. Bu ekosistem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Canlıların ihtiyacı olan cansız faktörler vardır.
  B) Bazı canlıların popülasyonları vardır.
  C) Canlılar birbiriyle etkileşim hâlindedir.
  D) Bütün canlıların habitatı aynıdır.
   SEÇ
 19. Türkiye biyolojik zenginlik bakımından son derece önemli bir ülkedir. Ülkemizdeki bitki türleri Avrupa kıtasındaki bitki türleri sayısına eşit sayılır. Hayvan türleri ise daha fazladır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma zarar verir?
  A) Av yasaklarına uyulup uyulmadığının zamanında denetlenmesi
  B) Erozyonu önlemek için gerekli tedbirlerin alınması
  C) Tüm canlı türlerinin kendi habitatları dışında yaşamalarının sağlanması
  D) Bilimsel araştırmalarla, biyolojik zenginliğin ayrıntılı olarak belirlenmesi
   SEÇ
 20. • Nükleer santrallerde kazalara karşı etkin önlemlerin alınması
  • Günlük hayatımızda televizyon, mikrodalga fırın, bilgisayar gibi araçların uzun süre kullanımından kaçınılması
  • Tıpta hastalıkların tanısında X-ışınlarının dikkatli kullanılması
  Verilen bu uygulamalar, aşağıdakilerden hangisinin çevreye zarar vermesini önlemeye yöneliktir?
  A) Radyoaktivitenin
  B) Asit yağmurlarının
  C) Karbondioksitin
  D) Sanayi kuruluşlarının
   SEÇ