ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Bir kuvvetin, cisim üzerinde fiziksel anlamında iş yapabilmesi için;
  I- Cisme kuvvet uygulanmalıdır.
  II- Cisim, kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir.
  III- Cismin hareket doğrultusu ile kuvvetin doğrultusu birbirine dik olmalıdır.
  ifadelerinden hangileri gereklidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
   SEÇ
  1. SEÇ
 2. Yalıtkan iplerle tavana asılan iletken kürelerin konumları şekildeki gibidir.

  Buna göre, K ve L kürelerinin elektriksel yükleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olabilir? K L
  A) Pozitif Pozitif
  B) Pozitif Negatif
  C) Negatif Negatif
  D) Pozitif Nötr
   SEÇ
 3. Şekilde, yalıtkan ayaklar üzerinde duran pozitif yüklü iletken cisim, iletken tel ile toprağa bağlıyor.

  Daha sonra iletken tel kesiliyor. Buna göre, cismin yük dağılımı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

   SEÇ
 4. Aşağıdaki eşyalardan hangisi ile Güneş enerjisini farklı bir enerjiye çevirebiliriz?
  A) Radyometre
  B) Dinamometre
  C) Ampermetre
  D) Termometre
   SEÇ
 5. Kırmızı ışıkla aydınlatılmış bir odaya giren Ahmet, mor gömleğini hangi renkte görür?
  A) Kırmızı
  B) Siyah
  C) Mor
  D) Mavi
   SEÇ
 6. Güneş sisteminde bulunan aşağıdaki gezegenlerden hangisi iç gezegen olarak adlandırılır?
  A) Satürn
  B) Uranüs
  C) Venüs
  D) Neptün
   SEÇ
 7. Gök cisimlerinin adları aşağıda verilmiştir.
  • Büyükayı • Samanyolu
  • Güneş • Halley
  Buna göre, hangisi takım yıldızıdır?
  A) Güneş
  B) Samanyolu
  C) Halley
  D) Büyükayı
   SEÇ
 8. Hidrojen elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) He
  B) H
  C) O
  D) C
   SEÇ
 9. Nötr bir atomun yapısının şematik gösterimi aşağıda verilmiştir:

  Buna göre, şemada soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Element
  B) Molekül
  C) Çekirdek
  D) Katman
   SEÇ
 10. Cl- taneciği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Anyondur.
  B) Katyondur.
  C) Bileşiktir.
  D) Nötrdür.
   SEÇ
 11. Atomlardaki elektronların ortaklaşması sonucu oluşan, bir element molekülünün tanecik modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir?
   SEÇ
 12. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa şekilde görülen tuz kristalinin sudaki çözünme hızı azalır?
  A) Su ısıtılırsa
  B) Su soğutulursa
  C) Karışım bir çubukla karıştırılırsa
  D) Tuz kristali küçük parçalara bölünürse
   SEÇ
 13. Safra, insan sindirim sisteminde yağların sindiriminde etkilidir. Safranın üretildiği organ ve faaliyet gösterdiği organ aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
   SEÇ
 14. Tabloda vücudumuzdaki bazı organlar numaralandırılarak verilmiştir:

  Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tamamı, atık maddelerin vücut dışına atılmasında görevlidir?
  A) 1, 2, 4
  B) 3, 5, 7, 8
  C) 4, 5, 6, 7
  D) 6, 7, 8, 9
   SEÇ

 15. Yukarıdaki şemada boş kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Beyin
  B) Beyincik
  C) Akson
  D) Dentrit
   SEÇ

 16. Hakan, göz şekli üzerinden gözün yapısı hakkında bilgi veriyor. Kör noktayı anlatırken yukarıdaki şekilde kaç numaralı kısmı göstermelidir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 17. Bir besin zincirinde atmaca, yılan, bitkiler ve tavşan bulunmaktadır. Bu canlıların besin zincirindeki yeri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
   SEÇ
 18. Antarktika kıtası hariç her kıtada bulunan ve çöllerden daha fazla, ormanlardan daha az yağış alan bir ekosistem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Yeryüzünün yaklaşık % 1 ini kaplar.
  B) Yılın tüm zamanında kış mevsimi hakimdir.
  C) Büyük, açık alanlar olup, yağış miktarı düzensizdir.
  D) Bitki ve hayvan çeşitliliğinin en fazla olduğu ekosistemdir.
   SEÇ
 19. Ülkemizde hava kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangileri uygulanmalıdır?
  I- Fosil yakıt yerine güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması
  II- Motorlu taşıt egzozlarına filtre takılması
  III- Toplu taşımacılık yerine bireysel otomobil kullanımının arttırılması
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ