ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Proteinlerin sindirimi hangi sindirim sistemi organlarında gerçekleşir?

   Ağız- Mide    
   Mide- Kalın bağırsak
   Ağız –İnce bağırsak   
   Mide –İnce bağırsak
 2. Göze renk veren pigmentler aşağıdaki yapıların hangisinde bulunur?

   Göz bebeği    
   İris  
   Sarı benek  
   Kornea
 3. Refleks hareketleri alışkanlık sonucu kazanılan davranışlardır; omurilik tarafından kontrol edilir. Ancak zamanla unutulur, bu davranışı hangi sinir sistemi organı tarafından hatırlatılır?

   Beyincik 
   Beyin  
   Omurilik soğanı   
   Nöronlar
 4. İşitme  duyu  organı  kulağın  hangi  bölümünde  menenjit  mikrobu  etkiyerek  dengenin  sağlanmasını  zorlaştırır?

   Dış  kulak 
   Orta  kulak  
   İç  kulak   
   Dalız
 5. Duyu organlarımızdan hangi ikilinin duyumları almada sabit kuralları vardır?

   Kulak-Burun  
   Burun -Dil  
   Göz-Kulak  
   Göz-Burun
 6. Sinir sisteminde organlar farklı eylemleri yönetmek için özelleşmişlerdir.
  Aşağıdakilerden hangisi farklı bir sinir sistemi organı tarafından yönetilir?

   Öğrenme  
   Çiğneme   
   Hafıza  
   konuşma
 7. Besinlerin su ve enzimler yardımıyla parçalanmasına kimyasal sindirim denir.
  İnsan vücudunda kimyasal sindirimin tamamlandığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

   Mide  
   Ağız  
   Kalın Bağırsak  
   İnce Bağırsak
 8. I. Protein
  II. Vitamin
  III. Karbonhidrat
  IV. Mineral
  Yukarıdaki besin maddelerinden hangileri enerji vericidir?

   I ve III  
   II ve IV   
   I, II ve III   
   II, III, ve IV
 9. Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?

   Miyop 
   Şaşılık 
   Renk körlüğü  
   Astigmatizm
  1. Yakın net görülmez.
  2. Göz merceğinin kırıcılığı azalmıştır.
  3. Görüntü sarı beneğin arkasında oluşmuştur.

  Yukarıda verilen özellikler hangi göz kusurlarına aittir?

   Miyop 
   Hipermetrop  
   Presbit
   Astigmat
 10. Şeker hastalığı aşağıdaki hormonların hangisinin yeterince sentezlenmemesi sonucu oluşur?

   İnsülin 
   Adrenalin   
   Testesteron  
   Tiroksin
 11. Kör nokta gözün hangi kısmında bulunur?

   Kornea 
   Retina  
   Sert tabaka   
   Damar tabaka
 12. Ağzımıza aldığımız bir besin sindirim sistemimizde ilerlerken birçok mekanik ve kimyasal olay sonucu parçalanır. Parçalanmış besinin büyük bölümü emilim olayı ile kana karışır.Kana karışan besin parçacıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Kana karışan besin parçacıkları, kanda bulunan su ile dokulara taşınır.
   Kana karışan besin parçacıklarının oluşumunu enzimler sağlamıştır.
   Kana karışan besin parçacıkları birleşerek vücudumuzun vitamin ihtiyacını karşılar.
   Kana karışan besin parçacıkları hücrelerin yaşamsal olaylarını gerçekleştirmede kullanılır.
 13. Aşağıdaki organlardan hangisi hem enzim hem de hormon üretir?

   Beyin 
   Pankreas
   Böbrek 
   Mide
 14. Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

   Mide
   Yemek borusu  
   İnce bağırsak 
   Kalın bağırsak
 15. Aşağıdaki besinlerden hangisi besin içeriği bakımından diğerlerinden farklıdır?

   Peynir 
   Yumurta   
   Ekmek   
   Süt
 16. Besinlerin vücutta sindirimi sırasında hangi organda mekanik yada kimyasal
  sindirim meydana gelmez?

   İnce bağırsak 
   Kalın bağırsak  
   Mide  
   Ağız
 17. Aşağıdaki olaylardan hangisi hem beyincik hem de omurilik tarafından kontrol
  edilerek gerçekleştirilir?

   Acıkmak
   Nefes almak 
   Konuşmak     
   İp üstünde yürümek
 18. Beyinciğin tahrip olması durumunda belirgin olarak aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

   Bilinç kaybı
   Hayatsal olayları durması
   Kasların uyumlu bir şekilde hareket etmemesi
   Solunum ve boşaltım sisteminde bozulmalar.
 19. Sindirimi midede başlayan organik besin aşağıdakilerden hangisidir?

   Yağlar 
   Protein  
   Vitaminler   
   Karbonhidratlar