ANA SAYFA

6.1 EKOLOJİK KAVRAMLAR
6.2 TÜRKİYEMİZİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ
6.3 YOK OLAN VE YOK OLMA TEHLİKESİ OLAN TÜRLER
6.4 ÜLKEMİZİN ÇEVRE SORUNLARI
6.5 DÜNYADAKİ ÇEVRE SORUNLARI

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi popülasyondur?
  A) Ankara’daki küçük baş hayvanlar
  B) Van gölündeki balıklar
  C) Akdeniz’in bitki örtüsü
  D) Karadeniz’deki hamsiler
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemdir?
  A) Konya ovasında yaşayan bir köstebek
  B) Konya ovasındaki buğdaylar
  C) Konya ovasındaki bitkiler ve hayvanlar
  D) Konya ovası ve tüm canlıları
   SEÇ
 3. Kuzey kutbu yakınlarında yer alır.
  . Toprağın alt tabakası yıl boyunca dondur.
  . Yazlar kısa ve serindir.
  Yukarıdaki özellikler hangi ekosisteme aittir?
  A) Tundra
  B) Orman
  C) Çöl
  D) Çayır
   SEÇ
 4. Canlı çeşitliliği hangi ekosistemde en fazladır?
  A) Tundra
  B) Step
  C) Tropikal yağmur ormanları
  D) Yaprak döken ağaç ormanları
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde nesli tükenmek üzeredir?
  A) Kunduz
  B) Asya fili
  C) Yaban öküzü
  D) Akdeniz foku
   SEÇ
 6. Aşağıdaki canlılardan hangisinin habitatı doğru verilmiştir?
  A) Penguen Çöl
  B) Yılan Kutup
  C) Deve Kutup
  D) Kaktüs Çöl
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisinin yaydığı radyasyon çevreye daha çok zarar verir?
  A) Güneş
  B) Bilgisayar
  C) Nükleer kaza
  D) Mikrodalga fırın
   SEÇ
 8. Fosil yakıtların aşırı tüketimi hangisine neden olmaz?
  A) İklimler değişir.
  B) Solunum yolu hastalıkları artar.
  C) Balık türleri artar.
  D) Bitki çeşitliliği azalır.
   SEÇ
 9. I. Orman tahribini önlemek
  II. İnsanları bilinçlendirmek
  III.Milli parklar oluşturmak
  Yukarıdakilerden hangisi doğal hayatı korumak için yapılması gerekenlerdendir?
  A) I, II ve III
  B) Yalnız I
  C) Yalnız III
  D) I ve II
   SEÇ
 10. Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi küresel ısınmaya neden olur?
  A) Atmosferdeki kükürtdioksidin yağmurla birlikte yeryüzüne inmesi
  B) Fabrikaların en verimli topraklar üzerine kurulması
  C) Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun artması
  D) Canlı türlerinin sayısının azalması
   SEÇ