ANA SAYFA

4.1 ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ
4.2 ATOMUN YAPISI
4.3 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
4.4 ELEKTRON DİZİLİMİ
4.5 KİMYASAL BAĞLAR
4.6 BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
4.7 KARIŞIMLAR

1 / 20
 1. Şekilde gösterilen model aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?
  A) Molekül
  B) Atom
  C) Bileşik
  D) Karışım
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi kükürt elementinin sembolüdür?
  A) K
  B) S
  C) C
  D) CL
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi atom altı parçacıklardan değildir?
  A) Proton
  B) Nötron
  C) Elektron
  D) İyon
   SEÇ
 4. Nötr bir atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Proton sayısı elektron sayısı eşittir.
  B) Nötron sayısı elektron sayısına eşittir.
  C) Proton sayısı nötron sayısına eşittir.
  D) Nötron sayısı proton sayısından fazladır.
   SEÇ
 5. Atom numarası 12 olan magnezyum elementinin elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2, 8, 1
  B) 2, 8, 2
  C) 2, 8, 3
  D) 2, 10
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi çok atomlu iyonlara örnektir?
  A) K+
  B) CI
  C) Ca2+
  D) OH-
   SEÇ
 7. X2 molekülünün arasındaki bağ çeşidi ve bağ sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ( 7X ) Bağ çeşidi Bağ sayısı
  A) Kovalent 2
  B) İyonik 2
  C) Kovalent 3
  D) İyonik 3
   SEÇ
 8. Aşağıda verilen ikililerden hangileri karıştırıldığında bir çözelti oluşur?
  A) Su - kum
  B) Su - zeytinyağı
  C) Su - tuz
  D) Su - tebeşir
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi sıvı – sıvı çözeltilere örnektir?
  A) Tuzlu su
  B) Sirkeli su
  C) Zeytinyağlı su
  D) Hava
   SEÇ
 10. Aşağıda aynı miktar su içine katılan maddelerden hangisi daha çabuk çözünür?
  A) 20 oC - 10 g tuz
  B) 10 oC - 20 g tuz
  C) 30 oC - 10 g tuz
  D) 5 oC - 10 g tuz
   SEÇ