ANA SAYFA

1.1 SİNDİRİM SİSTEMİ
a. Sindirim Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar
b. Sindirim Sisteminin Yardımcı Organları
c. Sindirim Sisteminin Sağlığı
d. Alkol ve Sigaranın Sindirim Sistemine Etkisi
1.2 BOŞALTIM SİSTEMİ
a. Atık Maddeleri Vücudumuzdan Uzaklaştıran Organlar
b. Boşaltım Sistemimizi Oluşturan Yapı ve Organlar
c. Böbreklerin Boşaltım Sistemi İçin Önemi
d. Boşaltım Sisteminin Sağlığı
e. Böbrek Hastalıkları
1.3 DENETLEYİCİ ve DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
a. Sinir Sistemi
b. Sinir Sisteminde Mesaj İletimi
c. Sinirlerin Mesajları Beyne Taşıması
d. Refleks
e. İç Salgı Bezleri
f. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemin Sağlığı
1.4 DUYU ORGANLARI
a. Dil
b. Burun
c. Deri
d. Kulak
e. Göz
f. Vücudumuzdaki Sistemlerin Sağlığı ve Organ Bağışı
g. Tıp Alanındaki Teknolojik Gelişmeler

1 / 20
 1. Besin maddelerinden hangisinin kimyasal sindirimi ağızdan başlar?
  A) Karbonhidrat
  B) Protein
  C) Yağ
  D) Su
   SEÇ
 2. Yapı taşlarına kadar parçalanan besin maddeleri hangi organımızda kana geçer?
  A) Mide
  B) Pankreas
  C) İnce bağırsak
  D) Kalın bağırsak
   SEÇ
 3. I. Yapıcı-Onarıcı II. Düzenleyici III. Enerji verici Yediğimiz besinler yukarıdakilerden hangisi veya hangileri amacıyla kullanılır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisinde mekanik veya kimyasal sindirim gerçekleşmez?
  A) Ağız
  B) Yemek borusu
  C) Mide
  D) İnce bağırsak
   SEÇ
 5. I. Besinlerin enzimler yardımı ile parçalanması mekanik sindirimdir.
  II. Karaciğerlerde üretilen safra, besinlerin sindirimine yardımcı olur.
  III. Yutak besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 6. - Besinlerde kalan fazla suyu geri emer.
  - Atık maddeleri anüse doğru hareket ettirir.
  Yukarıda görevleri verilen organımız hangisidir?
  A) Mide
  B) İnce bağırsak
  C) Kalın bağırsak
  D) Pankreas
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi hastalığı değildir?
  A) Siroz
  B) Ülser
  C) İshal
  D) Nefrit
   SEÇ
 8. “Sindirim sırasında midede bulamaç haline getirilen besinler, ……?….......... .” Yukarıdaki cümlede “?” yerine hangisi gelmelidir?
  A) midede emilerek kana karışır
  B) ince bağırsağa iletilir
  C) kalın bağırsağa iletilir
  D) vücut dışına atılır
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemimizin sağlığına zarar verir?
  A) Sofradan doymadan kalkmak
  B) Yemeğimizi yavaş yemek
  C) Fazla baharatlı yemeklerden uzak durmak
  D) Besinleri çok soğuk veya çok sıcak yemek
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi proteinin hücrelerde parçalanması sonucu oluşan zararlı maddeyi daha az zararlı hâle getirir?
  A) Akciğer
  B) Karaciğer
  C) İnce bağırsak
  D) Kalın bağırsak
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi kanı süzerek zararlı maddelerden arındıran organdır?
  A) Akciğer
  B) Pankreas
  C) İnce bağırsak
  D) Böbrek
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi idrarı böbrekten idrar kesesine taşıyan yapıdır?
  A) Böbrek atardamarı
  B) Böbrek toplardamarı
  C) Üreter
  D) Sperm kanalı
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi idrarın en son toplandığı yerdir?
  A) İdrar kesesi
  B) Böbrek toplardamarı
  C) Böbrek
  D) Üreter
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi idrarın vücuttan dışarı atıldığı kısımdır?
  A) İdrar kesesi
  B) Üreter
  C) Üretra
  D) Kalın bağırsak
   SEÇ
 15. Aşağıdaki organlardan hangisi atıkların vücut dışına atılmasında görev almaz?
  A) Deri
  B) Akciğer
  C) Pankreas
  D) Kalın bağırsak
   SEÇ
 16. Kulakla ilgili bazı yapılar aşağıda verilmiştir.
  Bu yapılardan hangileri sesin iletiminde doğrudan görevlidir?
  I. Östaki borusu
  II. Kulak zarı
  III. Dış kulak yolunda bulunan kıllar
  IV. Oval pencere

  A) I ve II
  B) I, II ve IV
  C) II, III ve IV
  D) II ve IV
   SEÇ
 17. Boşaltım atıkları vücudumuzun farklı organları ile dışarı atılır. Bu boşaltım organları ve uzaklaştırdıkları atık maddelerle ilgili olarak;
  I. Akciğerler: Karbon dioksit, su
  II. Böbrekler: Su, üre, tuz
  III. Deri: Su, tuz, safra
  verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 18. Vücudumuzda benzer biçimde uyarılan duyu organlarımız, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) İşitme-Tatma
  B) Dokunma-Koklama
  C) Tatma-Görme
  D) Koklama-Tatma
   SEÇ
 19. Ailesiyle birlikte piniğe giden Betül kırda dolaşırken çok sevdiği böğürtlenleri görmüştür. Betül’ün;
  I. Olgun böğürtlenleri görmesi
  II. Boğazına böğürtlen kaçınca öksürmesi
  III. Diken batınca aniden elini çekmesi
  IV. Yediği böğürtlenin tadını algılaması
  davranışlarından hangileri beyin tarafından kontrol edilir?
  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) I, II ve IV
  D) II ve III
   SEÇ
 20. Gözle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Göz bebeği fazla ışıkta küçülür, az ışıkta büyür.
  B) Sert tabaka, gözü dış etkilerden korur.
  C) Görmeyi sağlayan duyu almaçları, damar tabakada bulunur.
  D) Sarı benekte cisimlerin görüntüsü ters oluşur.
   SEÇ