ANA SAYFA

7.Sınıf Vücudumuzda Sistemler
Sindirim Sistemi
Boşaltım Sistemi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organları
Vücudumuzda Sistemler
Sindirim Sistemi
Boşaltım Sistemi
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
Duyu Organlarımız

1 / 20
 1. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifadeaşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
  A) Boşaltım     
  B) Sindirim   
  C) Dolaşım        
  D) Solunum
   SEÇ
 2. Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?
    A)Ağız                        
  B)Mide                        
  C)İnce bağırsak                       
  D)Yemek borusu
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?
  A)Mide     
  B)İnce bağırsak    
  C)Karaciğer    
  D)Yutak
   SEÇ
 4. Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar ve biter?
  A)Ağız-mide  
  B)Ağız-ince bağırsak  
  C)Mide-ince bağırsak  
  D)Ağız-kalın bağırsak
   SEÇ
 5. Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimler  aşağıdakibesinlerden  hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar?
  A)Yağ             
  B) Protein               
  C) Nişasta              
  D)Karbonhidrat
   SEÇ
 6. I.  Karbonhidratlar
  II. Proteinler
  III. Yağlar
  IV. Vitamin
  V. Mineral
  VI. Su

  Yukarıdaki besinlerden hangisi ince bağırsakta sindirime uğrar?
  A) I-II             
  B) I-II-III -V                
  C) I-II-III-IV                          
  D) IV-V-VI

   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olaydır?
  A) Protein sindirimini gerçekleştirmek
  B) Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek
  C) Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek
  D) Kan şekeri miktarını düzenlemek 
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığını etkileyen olumsuz etkenlerdendir?
  A) Dengeli beslenme                 
  B) Spor yapma      
  C) Lifli besinler        
  D)STRES
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi sindirimin amacıdır?

  A) onarım
  B) besinleri,hücre zarından geçebilecek kadar küçültmek
  C)  enzim sentezlemek
  D)karnımızı doyurmak

   SEÇ
 10. Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?
  A)  makarna
  B) mandalina
  C)  köfte
  D)tereyağı
   SEÇ
 11. I.Deri
  II.Kalın bağırsak
  III.İnce bağırsak
  IV.Karaciğer
  V. Böbrek
  Yukarıda verilen organlardan hangileri hem boşaltımda hemde sindirimde görevli organlardandır?

  A)  I-II             
  B) III-IV               
  C)  I-V                 
  D)II-IV

   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organı değildir?
  A)  İnce bağırsak.   
  B)   Kalın bağırsak           
  C)  Mide               
  D) Akciğer
   SEÇ
 13. Aşağıda verilen organ çiftlerinden hangisinde mekanik sindirim gerçekleşir?
  A) Mide-yemek borusu
  B) Mide-ince bağırsak
  C)  Ağız-yutak
  D)Ağız-yemek borusu
   SEÇ
 14. Aşağıdaki sindirim sistemi organlarından hangilerinde kimyasal sindirim yapılmaz?
  I.mide               II. Kalın bağırsak            III.yemek borusu
  A) Yalnız I             
  B) Yalnız III                
  C) II – III                 
  D) I – II – III 
   SEÇ
 15. Sindirim sistemi organlarından verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?
  A) Kalın bağırsak suyun geri emilmesini sağlar
  B) Midede yalnızca proteinler kimyasal sindirime uğrar
  C)  İnce bağırsakta emilim olayı olduğundan sindirim olayı gerçekleşmez
  D)Ağızda bazı besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir 
   SEÇ
 16. Pankreasın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bulunur?
  I.Kan şekerini ayarlamak
  II. Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlamak
  III. Bazı vitaminleri depolamak
  A) Yalnız I                               
  B) I-II
  C) II-III                                   
  D) I-II-III 
   SEÇ
 17. Aşağıda verilen sindirim bölümlerinden hangilerinin hiçbir şekilde sindirim olayı gözlenmez?
  A) Ağız            
  B) Yemek borusu         
  C)  Mide                     
  D)İnce bağırsaklar
   SEÇ
 18. Sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Vücudun direncini arttırmak için çalışıp vücuttaki kimyasal olayları düzenlemek 
  B) Vücudun ihtiyacı olandan daha fazla aldığı su miktarının vücuttan atılmasını sağlamak
  C)  Besinleri küçük yapı taşlarına ayırıp hücre zarından geçecek ve vücudun kullanabileceği hale getirmek
  D)Vitaminleri sindirip kana karışmalarını sağlamak
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi sindirimi en doğru şekilde açıklar?
  A)Besinleri su ile parçalamaktır
  B) Besinlerden enerji elde etmektir
  C)  Besinleri hücre zarında geçebilecek hale getirmektir
  D)Besinleri hormonlarla parçalamaktır
   SEÇ
 20. Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A)        Tükürükte bulunan enzimlerle nişastanın sindirimi
  B)        Midenin kasılıp gevşemesiyle besinlerin küçük parçalara ayrılması
  C)        Pankreastan salgılanan enzimlerle yağların sindirilmesi
  D)        Mideden salgılanan mide özsuyu ile proteinlerin sindirilmesi
   SEÇ