ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 1.Dönem Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Başlangıçta K noktasında bulunan cisim sırasıyla L, M ve N noktalarına gidiyor. Buna göre, cismin yaptığı toplam yer değiştirme kaç metredir?
  A) 16
  B) 8
  C) 4
  D) 0
   SEÇ
 2. Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği verilmiştir. Bu hareketli 0-6 saniye arasında kaç metre yer değiştirmiştir?
  A) 12
  B) 16
  C) 20
  D) 24
   SEÇ
 3. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki K cismine aynı doğrultulu üç kuvvet şekildeki gibi etki ediyor. Bu kuvvetlerin bileşkelerinin yönü ve büyüklüğü hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Doğuya, 25 N
  B) Batıya, 25 N
  C) Doğuya, 15 N
  D) Batıya, 15 N
   SEÇ
 4. Gücü 2000 watt olan bir at, yatay yolda bir arabaya 500 Newton’luk kuvvet uygulamaktadır. Buna göre at, arabayı 100 metre uzaklığa kaç saniyede götürür? (Sürtünmeler önemsizdir.)
  A) 25
  B) 50
  C) 75
  D) 100
   SEÇ
 5. Şekilde kenar uzunlukları verilen kutunun ağırlığı 100N'dur. Buna göre, bu kutunun yere yaptığı basınç kaç Pascal’dır?
  A) 1000
  B) 3000
  C) 5000
  D) 7000
   SEÇ
 6. Bir U borusunun içine su ve yoğunluğu bilinmeyen K sıvısı konulduğunda birbirine karışmadan şekildeki gibi duruyorlar. Buna göre, K sıvısının yoğunluğu kaç g/cm3 tür?
  A) 1,5
  B) 2
  C) 2,5
  D) 3
   SEÇ
 7. Şekildeki su cenderesinde küçük pistonun kesit alanı 20 cm2, büyük pistonun kesit alanı 1 m2 dir. Küçük pistona 10 N’luk kuvvet uygulandığında büyük piston kaç N’luk kuvvetle itilir?
  A) 2500
  B) 5000
  C) 7500
  D) 10000
   SEÇ
 8. Su yüzeyine ilk hızsız bırakılan eşit hacimli K, L ve M cisimleri şekildeki konumları alıyorlar. Cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri sırasıyla FK, FL ve FM olduğuna göre, kaldırma kuvvetlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
   SEÇ
 9. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin adı ve öz kütleleri verilmiştir. Tabloya göre, hacmi 0,05 metreküp, ütlesi 45 kg olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Demir
  B) Hava
  C) Altın
  D) Zeytinyağı
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmeye örnektir?
  A) Etten kıyma yapılması
  B) Sıcakta tellerin uzaması
  C) Yaprağın sararması
  D) Mumun erimesi
   SEÇ
 11. Tebeşirli sudaki tebeşir, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle ayrılır?
  A) Süzme
  B) Damıtma
  C) Eleme
  D) Ayıklama
   SEÇ
 12. Atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Atomdaki her tanecik, aynı özelliklere sahiptir.
  B) Proton ve elektronun kütleleri birbirine eşittir.
  C) Atomun çekirdeği, kimyasal reaksiyonlarla değişir.
  D) Proton ve nötronun kütleleri toplamı, atomun kütlesini verir.
   SEÇ
 13. iyonunun elektron sayısı 18, kütle numarası olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?
  A) 17
  B) 18
  C) 20
  D) 21
   SEÇ
 14. • Kendi aralarında kovalent yapılı bileşikler luştururlar.
  • Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
  • Tel ve levha hâline getirilemezler.
  Yukarıda bazı özellikleri verilen element aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?
  A) Metal
  B) Ametal
  C) Yarı metal
  D) Soygazlar
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi etçil canlıdır?
  A) Fil
  B) Zürafa
  C) Şahin
  D) At
   SEÇ
 16. Besin zincirinde canlı grupları arasındaki enerji aktarımı, hangi sırayla gerçekleşir?
  A) Üreticiler Birincil Tüketiciler İkincil Tüketiciler  Üçüncül Tüketiciler
  B) Birincil Tüketiciler İkincil Tüketiciler Üçüncül Tüketiciler Üreticiler
  C) Üçüncül Tüketiciler İkincil Tüketiciler Birincil Tüketiciler Üreticiler
  D) Üreticiler Üçüncül Tüketiciler İkincil Tüketiciler Birincil Tüketiciler
   SEÇ
 17. Aşağıdaki canlılardan hangisi birinci dereceden tüketicidir?
  A) Karınca
  B) Kartal
  C) Aslan
  D) Yılan
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi, sera etkisini ifade eder?
  A) Havada belli oranlarda karbondioksit bulunması
  B) Yeryüzünün normalden fazla ısınması
  C) Eskiden ormanlık olan bazı bölgelerin çölleşmesi
  D) Toprak erozyonunun meydana gelmesi
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi, ekosistemlerde insan kaynaklı bozulmalara neden olan etkenlerdendir?
  A) Deprem
  B) Sel
  C) Turizm
  D) Fırtına
   SEÇ
 20. Ekosistemdeki bozulmalar sonucu, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
  A) Dünya’nın coğrafyasının değişmesi
  B) Su kaynaklarının azalıp kuruması
  C) Enerji kıtlığının ortaya çıkması
  D) Biyolojik çeşitliliğin artması
   SEÇ