ANA SAYFA

Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Giyim mağazası sahibi Ahmet Bey mağazadaki tüm ürünler için indirim yapıyor. Etiket fiyatı 150 TL olan bir paltonun indirimli fiyatı 87 TL olduğuna göre mağaza genelinde yapılan indirimin kesir ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

   20/73
   21/50
   3/4
   1/4
 2. (-3) . [(-7) + (-11)] işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   53
   54
   55
   56
 3. [(-17) + 20 + (-3)] : [(-9) + (-8)] işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   0
   1
   2
   3
 4. x ve y iki negatif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi en küçüktür?

   x - y
   x y
   x + y
   x y
 5. En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımı kaçtır?

   -100
   10
   -10
   100
 6. Bir dağcı deniz seviyesinden başlayarak birinci gün 315 m, ikinci gün birinci günden 142 m fazla, üçüncü gün ise 275 m tırmandıktan sonra iniş yapmaya başlamıştır. Birinci gün 345 m, diğer iki gün ise birbirine eşit mesafede yol alarak inmiştir. Dağcının üçüncü gün kaç metre inmiştir?

   151
   225
   250
   351
 7. (-12) + 5 [(-11) + (- 25)] işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

   192
   -192
   292
   -292
 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   İki negatif tam sayının bölümü her zaman pozitiftir.
   Pozitif sayısının negatif tam sayıya bölümü her zaman negatiftir.
   Sıfır sayısının pozitif bir tam sayıya bölümü her zaman pozitiftir.
   Aynı işaretli tam sayıların çarpımı her zaman pozitiftir.
 9. A = (-2) + (-4) + (-6)+ . . . + (-100)
  B = 2 + 4 + 6 + . . . + 98 ise A + B kaçtır?

   -150
   -200
   -100
   -199
 10. a ve b iki tam sayıyı göstermek üzere a b = 12 olduğuna göre a + b kaç farklı değer alır?

   2
   4
   6
   8
 11. Bir ilköğretim okulunda düzenlenen gezide her 14 kişilik öğrenci grubu için bir öğretmen görevlendirilmiştir. Geziye öğretmen ve öğrenci, toplam 105 kişi katıldığına göre görevli öğretmen sayısını bulmak için aşağıdaki denklemlerden hangisi kullanılır?

   15x + 14 = 105
   14x + 1 = 105
   15x = 105
   15x - 14 = 105
 12. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı 149,6 milyon km’dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu uzaklığa eşittir?

 13. Bir sayı örüntüsünün kuralı a temsilci sayı olmak üzere 3a+1’dir. Buna göre örüntüde 4, 6. ve 8. sıradaki sayıların toplamı kaçtır?

   57
   45
   64
   75
 14. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan karenin kenar uzunluğu x birim kısaltıldığında çevre uzunluğu kaç birim olur?

   4x - 32
   32 - 4x
   4x + 5
   x + 32
 15. Bir keçi 15 km uzunluğundaki bir patikanın (3x - 5) km’sini gittikten sonra otlamak için durmuştur. Daha sonra yolun ( 2x + 5 ) km'lik kısmını da gitmiştir. Keçinin geriye kaç kilometre yolu kalmıştır?

   5x + 15
   15 -5x
   x - 15
   5x – 10
 16. Bir kurye, gideceği yolun 3/7 ’sinin 10 km daha fazlasını gidince yolun 2/3’ünü almış oluyor. Kuryenin toplam aldığı yol kaç kilometredir?

   42 km
   155 km
   62 km
   24 km
 17. Hazal, 225 sayfalık kitabını her gün bir önceki gün okuduğunun 2 katı kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. Buna göre Hazal, 1. gün kaç sayfa kitap okumuştur?

   12
   13
   14
   15
 18. Beden eğitimi dersinde öğretmen, öğrencilerin 1. derste üçerli, 2. derste ise beşerli sıra olmalarını istiyor. 2. dersteki sıra sayısı birinci dersten 4 eksik olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

   20
   30
   40
   50
 19. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

  I. k doğrusu üzerinde alınan bir A noktasının k noktasına olan uzaklığı sıfırdır.

  II. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, bu noktadan doğruya çizilen dikmenin uzunluğuna eşittir.

  III. Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerindeki her noktanın, doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları birbirine eşittir.

   

   Yalnız I
   II, III
   I, III
   I, II, III
 20. y = 2x - 3 doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?

   (2, 3)
   (3, 7)
   (-3, -7)
   (-2, -7)