ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Yandaki işlemlere göre B yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?                              

   +8
   -12  
   +6   
   +4 
 2. (+7)+(-2) - (+4) işleminin sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir?                                              

   En küçük pozitif tam sayıdır.
   En küçük asal saydır
   (+16) +(+4)
   En büyük negatif tam sayıdır  
 3. (-25)+(+47)+(-98) işleminin sonucu kaçtır?

   -70
   +68 
   -76 
   +92
 4. (-4)×a×3=84  ifadesindeki a nın değeri kaçtır?

   -8 
   -7  
   6  
   7
 5. Aşağıdaki sıralamadan hangisi yanlıştır?

   -18<-16<-8
   -15<-1<0
   0<+1<+8
   -9<+4<0
 6.  4+(-17).(-2)-(-3) işleminin sonucu kaçtır?

   41    
   29 
   -45
   -27
 7. [(-19) + (+17)] - [(-15)-(+4) ]işleminin sonucu kaçtır?

   -62
   -24
   58
   36
 8. Ali, bir kitabın önce yarısını, daha sonra da kalan kısmının 2/3 sini okuyor. Geriye okumadığı 30 sayfa kaldığına göre, kitabın tamamı kaç sayfadır?

   150 
   160
   170 
   180
 9. Aşağıdaki hangi işlemin sonucu negatiftir?

   ( -3).(6-7) 
   (5-7).(-3+1)  
   -2.(-1+3)    
   (-2).(-3)
 10. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I. Her tam sayı, aynı zamanda rasyonel sayıdır.
  II. Her tam sayı, aynı zamanda bir doğal sayıdır.
  III. 0 rasyonel sayı değildir.

   yalnız I
   I, II    
   I, III 
   yalnız III
 11. [(-1)+(+3):(+1)]-(-5)+(-7)=? 

   0
   -3  

   5
 12. (-2 ). ( +3 ).x        = 12 eşitliğinde    x yerine yazılması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

   -3
   -2 

   3
 13. Aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur?
  1-) -5/6 > 11/-12     
  2-) -1/3 < 5/4      
  3-) - (-11)/15 > 36/-45

   Yalnız 1  
   Yalnız 2 
   Yalnız 3  
   1,2,3
 14. -6. a. 2 =  -36 ise, a aşağıdakilerden hangisidir?


   -3 
   -14  
   14
 15. a = 4    b = – 3   c = –2  ise    3a – 4b –2c =? ifadesinin değerini bulunuz.

   –4

   20
   28
 16. Aşağıdaki işlemlerden hangileri doğrudur?
  I. (-1) - (+4) = -3
  II. (-2 )+ (+5) = 3
  III. (-4) + (-3) = -7
  IV. (+3) – (-7) = -4

   I ve II  
   II ve III
   II ve IV  
   I ve III
 17. Yeliz bayram için kendisine iki çift ayakkabı alacaktır. Mağazada deneyip beğendiği 5 çift ayakkabıdan 2’sini  kaç değişik şekilde seçebilir?

   10
   20 
   25 
   120
 18. ( 18-1 ).( 18-2 ).( 18-3 )……………..( 18-30 ).( 18-31)    işleminin sonucu kaçtır ?

   0
   188 
   818 
   3188
 19. En büyük negatif tamsayı, en küçük iki basamaklı pozitif tamsayıdan ne kadar küçüktür ?


   10   
   11   
   12
 20. [(+3)·(-4)]:[(2³:2²)+(10:5)] işleminin sonucu kaçtır.

   3   
   1
   -1 
   -3