ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu olarak etkileyen unsurlardan değildir?

   Yüzümüzün iletişim kurduğumuz kişiye dönük olması
   Konuşmamızla el-kol hareketlerimizin uyumlu olması.
   İletişim kurduğumuz kişiye gülümsememiz.
   İletişim kurduğumuz kişiyi dinliyormuş gibi davranmamız.
 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişimi geliştirmek için yaptığı çalışmalar arasında değildir?

   Anadolu Ajansının kurulması
   İrade-i Milliye Gazetesinin kurulması
   TRT’nin kurulması
   İstanbul Radyosunun kurulması
 3. İnsanlar arası iletişim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

   Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak benimsetmek
   Karşımızdakinin konuşmasını hiç müdahale etmeden dinlemek
   Başkalarının fikirlerini önemsememek
   İfadelerimizle karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak
 4. Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürülmüştür?

   Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
   Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
   Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
   Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama
 5. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

   Gazete
   Televizyon
   Uçak
   Radyo
 6. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerinden biri değildir?

   Empati kurabilmek
   Eleştirilere karşı açık olmak
   Önyargılı olmak
   Etkili dinlemek
 7. Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.

  Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

   Anadolu Ajansı
   Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
   Radyo Televizyon Üst Kurulu
   Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 8. I. Radyo

  II. Televizyon

  III. Telgraf

  Yukarıdaki iletişim araçlarının kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

   I-II-III
   I-III-II
   III-II-I
   III-I-II
 9. Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi daha çok konuşma amaçlıdır?

   Televizyon
   Telefon
   Radyo
   Gazete
 10. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha geç kullanılmaya başlanmıştır?

   İnternet
   Radyo
   Televizyon
   Gazete
 11. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden değildir?

   Sanayinin gelişmiş olması
   Ilıman iklime sahip olması
   Turizm merkezi olması
   Yer şekillerinin dağlık olması
 12. Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu yerlerin özelliklerinden değildir?

   İklimin elverişli olması
   Sanayinin gelişmiş olması
   Yükseltilerin fazla olması
   Ulaşımın elverişli olması
 13. Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki nüfus yoğunluğunun artmasının sonuçlarından biri değildir?

   Tüketim artar
   İş gücü ucuzlar
   Konut sıkıntısı yaşanmaz
   Trafik sorunları yaşanır.
 14. Aşağıdakilerden hangisinde nüfus mevsimlere bağlı olarak daha çok değişir?

   Bodrum
   Kocaeli
   Divriği
   Kayseri
 15. Türkiye’de nüfus;

  I-Düz alanlar, dağlık alanlara

  II-Kıyılar, iç kısımlara

  III-Kurak alanlar, yağışlı alanlara

  IV-İklimi sert olan yerler, ılıman olan yerlere göre daha fazla nüfuslanmıştır.

  Yukarıda verilenlerden hangileri yer değiştirilerek verilmiştir?

   I,II
   II,III
   III,IV
   I,IV
 16. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir?

   Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.
   Nüfus artış hızının yavaş olması.
   Şehir nüfusunun az olması.
   Genç nüfusun fazla olması
 17. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir?

   Marmara
   Ege
   Karadeniz
   Doğu Anadolu
 18. Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir yerin özelliği olamaz?

   İş gücü ucuzdur.
   Ulaşım sorunu olmaz
   Konut sıkıntısı yaşanabilir
   Tüketim artar
 19. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede meydana gelen geçici nüfus artışlarından biri değildir.

   Uludağ’a kayak yapmaya gitmek
   Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek
   Rize’ye çay toplamaya gitmek
   Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek
 20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

   İklim özellikleri
   Sıcak su akıntıları
   Tarım yapmaya elverişli alanlar
   Turizm faaliyetleri