ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. 1- İşaret
  2- Gözyaşı
  3- Konferans
  4- Radyo
  Yukarıda verilenlerden hangileri sözsüz iletişime örnek gösterilebilir?
  A) 1 - 2
  B) 2 - 3
  C) 2 - 4
  D) 3 - 4
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kullandığımız “ben” dilinin özelliklerinden biridir?
  A) Anlaşmazlıkları azaltır.
  B) Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.
  C) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
  D) Suçlayıcı,eleştirici ve yargılayıcıdır.
   SEÇ
 3. Rönesansın ilk olarak başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya
  B) Fransa
  C) İtalya
  D) İspanya
   SEÇ
 4. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?
  A) Şehirleşmenin artması
  B) İş gücünün azalması
  C) Üretim ve tüketimin artması
  D) Eğitim imkânlarının gelişmesi
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçlarından değildir?
  A) Katolik mezhebinin parçalanması
  B) Kilisenin eski saygınlığını kaybetmesi
  C) Eğitim-öğretimin faliyetlerinin laikleştirilmesi
  D) Sanayide, buharlı makinelerin kullanılması
   SEÇ
 6. Türkiye Cumhuriyeti’nde yasa yapma yetkisi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
  A) TBMM
  B) Danıştay
  C) Başbakan
  D) Anayasa Mahkemesi
   SEÇ
 7. 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rusya
  B) Fransa
  C) İngiltere
  D) İtalya
   SEÇ
 8. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve kuruluş yılı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Tuğrul Bey -1040
  B) Alparslan - 1071
  C) Melikşah -1040
  D) Süleymanşah -1077
   SEÇ
 9. Avrupalılar kaçıncı yüzyıldan itibaren Anadolu’yu “Türkiye” olarak adlandırmaya başlamışlardır?
  A) 10
  B) 11
  C) 12
  D) 13
   SEÇ
 10. Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ve Türklerden geri alınamayacağını kanıtlayan zaferin adı ve tarihi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Katvan - 1157
  B) Pasinler - 1048
  C) Malazgirt - 1071
  D) Miryokefalon – 1176
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin siyasi sonuçlarından biridir?
  A) Derebeylik sisteminin zayıflaması
  B) Bazı buluşların Avrupa´ya geçmesi
  C) Kilisenin nüfuzunun azalması
  D) Deniz ticaretinin gelişmesi
   SEÇ
 12. Yeniçeri Ocağı kaç yılında ve kim tarafından kaldırılmıştır?
  A) 1364 - I. Murat
  B) 1826 - II. Mahmut
  C) 1789 - III. Selim
  D) 1908 - II. Abdülhamit
   SEÇ
 13. I- İşsizlik
  II- Çarpık kentleşme
  III- Milli gelirde azalma
  IV- Doğal kaynaklarda azalma
  Verilenlerden hangisi ülkemizde hızlı nüfus artışının sonuçları arasında yer almaz?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
  A) Yeni kıtalar bulundu.
  B) Avrupa ülkeleri sömürgeciliğe yöneldi.
  C) Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazandı.
  D) Osmanlıların ticaret yollarından aldığı vergi gelirleri arttı.
   SEÇ
 15. Osmanlılarda ilk medrese kimin zamanında açılmıştır?
  A) Osman Gazi
  B) Orhan Bey
  C) II. Murat
  D) I. Murat
   SEÇ
 16. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü Anayasa’nın kaçıncı maddesiyle düzenlenmiştir?
  A) 5
  B) 11
  C) 23
  D) 122
   SEÇ
 17. . I- Kral yolu
  II- İpek yolu
  III- Baharat yolu
  15. ve 16. yüzyıllara kadar Doğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticarette önem kazanan yollar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir?
  A) I - II
  B) II - III
  C) I - III
  D) I - II - III
   SEÇ
 18. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfusun yoğun olmasının ana sebebi madenciliktir?
  A) İstanbul
  B) Eskişehir
  C) Malatya
  D) Zonguldak
   SEÇ
 19. İşçi sınıfının ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
  A) Reformun
  B) Rönesansın
  C) Coğrafi keşiflerin
  D) Sanayi İnkılabının
   SEÇ
 20. İyi eğitilmiş elemanların, daha iyi çalışma imkânları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İç göç
  B) İşçi göçü
  C) Beyin göçü
  D) Mevsimlik göç
   SEÇ