ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi “ben” dilinin özelliklerindendir?
  A) Kişiyi incitir, kırar.
  B) Anlaşmazlıkları azaltır.
  C) Suçlayıcı ve yargılayıcıdır.
  D) Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
  A) Göz teması kurar.
  B) Konuşmaktan çok dinler.
  C) Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
  D) Konuşmacının beden diline dikkat etmez.
   SEÇ
 3. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği yıllarda Atatürk’ün direktifleriyle çalışmalarını yürüten ve ilk kez Sivas’ta çıkarılmaya başlanan gazete, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İrade-i Milliye
  B) Takvim-i Vekayi
  C) Ceride-i Resmiye
  D) Hakimiyet-i Milliye
   SEÇ
 4. Nüfus yoğunluğu haritasına göre; ülkemizin en yoğun şehri, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul
  B) Adana
  C) İzmir
  D) Ankara
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi “çalışma hakkı” kapsamında değildir?
  A) Yaşına, cinsiyetine ve gücüne göre çalışma
  B) İstediği alan ve işi tercih etme
  C) Alacağı ücreti belirleme
  D) Adil ücret isteme
   SEÇ
 6. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK, günümüzde hangi isim altında birleştirilmiştir?
  A) Rekabet Kurumu
  B) Sosyal Güvenlik Kurumu
  C) Sermaye Piyasası Kurulu
  D) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
   SEÇ
 7. Bizans, Türk akınlarını durdurmak ve Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla 1071 yılında harekete geçti. Yapılan savaşta, Alparslan’ın yönetimindeki Büyük Selçuklular, Bizans kuvvetlerine karşı büyük bir zafer kazandı.
  Hakkında bilgi verilen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Malazgirt
  B) Dandanakan
  C) Miryokefalon
  D) Pasinler
   SEÇ
 8. • Suğdak Limanı ele geçirildi.
  • Yassı Çemen Savaşı ile Harzemşahlar yenilgiye uğratıldı.
  • Türkiye Selçukluları siyasi, ekonomik ve kültürel yönden en parlak dönemini yaşadı.
  Bu gelişmeler, aşağıdaki Selçuklu sultanlarından hangisinin döneminde yaşanmıştır?
  A) Süleymanşah
  B) I. Kılıçarslan
  C) I. Alaeddin Keykubat
  D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklularına ait sanat eserlerinden biri değildir?
  A) Gök Medrese - Sivas
  B) Döner Kümbet - Kayseri
  C) Kubadabad Sarayı - Beyşehir
  D) Süleymaniye Camii - İstanbul
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dinî sonuçlarından biridir?
  A) Krallar güç kaybetti.
  B) Derebeylikler zayıfladı.
  C) Kilisenin otoritesi sarsıldı.
  D) Sınıf farklılıkları ortadan kalktı.
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi, kapıkulu süvarilerinin bölümlerindendir?
  A) Akıncılar
  B) Sol Garipler
  C) Yeniçeri Ocağı
  D) Topçu Ocağı
   SEÇ
 12. Osmanlı Devleti’nin ............ yönetimi sayesinde farklı dil, din ve kültüre sahip insanlar bir arada huzur içinde yaşamışlardır.
  Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Keyfi
  B) Baskıcı
  C) Teokratik
  D) Hoşgörülü
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin yararları arasında gösterilemez?
  A) Orduya asker temin edilmesi
  B) Üretimin devamlılığının sağlanması
  C) Ülke topraklarının halka eşit olarak dağıtılması
  D) Devletin önemli giderlerinin para harcamadan karşılanması
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Süveyş Kanalı’nın açılması ile doğrudan ilgilidir?
  A) Coğrafi Keşifler’in başlaması
  B) Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesi
  C) İstanbul Boğazı’nın önemini kaybetmesi
  D) Akdeniz limanlarının yeniden önem kazanması
   SEÇ
 15. Coğrafi Keşifler sonucu Avrupa’da sermaye birikiminin oluşması, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına yol açmıştır?
  A) Reform
  B) Rönesans
  C) Sanayi İnkılabı
  D) Feodalitenin güçlenmesi
   SEÇ
 16. Nil Nehri’nin sularının taşması sonucu bozulan arazi sınırlarının yeniden belirlenmesi için yapılan çalışmalar, aşağıdaki bilim dallarından hangisinin gelişmesinde etkili olmuştur?
  A) Hukuk
  B) Ekonomi
  C) Geometri
  D) Tarih
   SEÇ
 17. Orta Çağ Avrupası’nda bilimin gelişmesini engelleyen en büyük etken, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Skolastik düşünce sistemi
  B) Bilim eserlerinin tercüme edilmesi
  C) Bilim adamı sayısının yetersiz oluşu
  D) Bilim adamlarına yeterli desteğin verilmemesi
   SEÇ
 18. Orta Asya Türklerinde kullanılan “il” kavramı aşağıdaki kelimelerden hangisinin karşılığıdır?
  A) Din
  B) Devlet
  C) Halk
  D) Töre
   SEÇ
 19. “Kişinin içinde yaşadığı toplumu sevmesi, onu yükseltmek ve yüceltmek için çalışması” olarak tanımlanan Atatürk ............ , Millî Mücadele’nin kazanılmasında başlıca rolü oynamıştır.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Halkçılığı
  B) Milliyetçiliği
  C) Devletçiliği
  D) Cumhuriyetçiliği
   SEÇ
 20. Çevreye duyarlı bir birey, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?
  A) Yeşili ve ormanı korur.
  B) Organik tarıma önem verir.
  C) Güneş enerjisi yerine kömür kullanır.
  D) Işıklandırmada enerji dostu ampuller kullanır.
   SEÇ