ANA SAYFA

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT
- SADIK YÂR: TOPRAK
- GÖZDE ÜLKELER
- TEZGÂHTAN FABRİKAYA
- TOPLUMSAL DAYANIŞMA
- MESLEK EĞİTİMİ
- MESLEĞİMİ SEÇİYORUM

1 / 20
 1. Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş tarıma destek vermektedir. Bu destekler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Uzman eleman yetiştirme
  B) Pazar fiyatlarını dengeleme
  C) Ucuz kredi sağlama
  D) Vergi muafiyeti sağlama
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin ekonomik sonuçlarından biridir?
  A) Yeni ticaret yollarının bulunması
  B) Yeni okyanus ve kıtaların bulunması
  C) Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması
  D) Kiliseye olan güvenin sarsılması
   SEÇ
 3. Osmanlılarda tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toprak gelirlerinin tımarlı sipahilere verilmesi
  B) Köylülerin toprağı terk etmesinin önlenmesi
  C) Tımarlı sipahilerin atlı asker beslemesi
  D) Toprağı işleyen köylülerden vergi alınması
   SEÇ
 4. İkta sisteminin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Ordunun güçlenmesi
  B) Üretimin devamlılığının sağlanması
  C) Toprakların eşit olarak halka dağıtılması
  D) Devletin önemli giderlerinin karşılanması
   SEÇ
 5. Coğrafi Keşişere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İpek Yolu
  B) Kral Yolu
  C) İstanbul Boğazı
  D) Süveyş Kanalı
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sosyal sonuçlarından biridir?
  A) Fabrika üretimine geçilmesi
  B) İşçi sınıfının doğması
  C) Ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıkması
  D) Ulaşımın gelişmesi
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir?
  A) Hizmetlerin ücretsiz olması
  B) Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması
  C) Eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi
  D) Devlet denetiminin dışında olması
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek edindiren kuruluşlardan biridir?
  A) Enderun
  B) İmaret
  C) Mahalle mektebi
  D) Rasathane
   SEÇ
 9. Meslek tercihi yaparken göz önünde bulundurulacaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Yetenekler
  B) Kişisel özellikler
  C) Yakınların beklentileri
  D) İlgi ve istekler
   SEÇ
 10. I. Tarımsal üretimin azalması
  II. Taşra yönetiminin bozulması
  III. Vergi gelirlerinin azalması
  IV. Osmanlı ordusunun zayıflaması
  Bu sonuçlardan hangileri tımar sisteminin bozulmasının ekonomik sonuçlarındandır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve IV
  D) III ve IV
   SEÇ