ANA SAYFA

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
- İLETİŞİM HAYATTIR
- DÜNYA: KÜRESEL BİR KÖY
- DO#RU BİLGİYİ ALMA HAKKI
- ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRI
- ATATÜRK VE İLETİŞİM

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?
  A) Güzel konuşma
  B) Empati kurma
  C) İlgili dinleme
  D) Gösterişli giyinme
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yapılan hatalardan biridir?
  A) Farklı düşünceleri dile getirme
  B) Söylenenleri onaylama
  C) Göz teması kurma
  D) Öğüt verme
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde halkı bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla yararlandığı kitle iletişim araçlarından biridir?
  A) TRT
  B) Anadolu Ajansı
  C) Ankara Radyosu
  D) İstanbul Radyosu
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir kanıt değildir?
  A) TBMM’yi açması
  B) Alfabeyi değiştirmesi
  C) Müze ve sergi salonları açması
  D) Yurt gezilerine çıkması
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz?
  A) Kitap
  B) Mektup
  C) Uydu
  D) Bilgisayar
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde daha önemlidir?
  A) Dinlemek
  B) İzlemek
  C) Not tutmak
  D) Tebessüm etmek
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı durumlardan biri değildir?
  A) Kamu sağlığı
  B) Savaş
  C) Doğal afetler
  D) Toplum güvenliği
   SEÇ
 8. Bir televizyon kanalında yapılan bir haberin yanlış olduğu daha sonradan anlaşılmıştır. Bu televizyon kanalı aşağıdaki insan haklarından hangisini öncelikle ihlal etmiş sayılır?
  A) Düşünce hürriyeti
  B) Doğru bilgi alma hakkı
  C) Özel hayatın gizliliği
  D) Basın hürriyeti
   SEÇ
 9. Basında sıkı denetim anlamına gelen sansür aşağıdakilerden hangisinin ihlali sayılmaz?
  A) Haber alma özgürlüğü
  B) Basın özgürlüğü
  C) İfade özgürlüğü
  D) Özel hayatın gizliliği
   SEÇ
 10. İletişim sırasında konuşan kişiden gözlerini kaçıran, başkalarıyla temas kurmaktan kaçınan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Kişiler arası iletişimde sorunlar yaşadığı
  B) Özel hayatın gizliliğine saygı duyduğu
  C) İlişkilerini nezaket kurallarına göre yürüttüğü
  D) Kişi dokunulmazlığı hakkını kullandığı
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının sağladığı yararlardan biri değildir?
  A) Hızlı ve yaygın haberleşme
  B) Kamuoyu oluşturma
  C) Yüz yüze ilişkileri artırma
  D) Kültür aktarımını sağlama
   SEÇ