ANA SAYFA

ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
- TARİHTEKİ İLK BÜYÜK SAVAŞ
- KÜRESEL SORUNLAR
- ÇOK GEÇ OLMADAN
- İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden biridir?
  A) Sömürge yollarını denetleme
  B) Kaybettiği toprakları geri alma
  C) Sömürge elde etme
  D) Dağılmayı önleme
   SEÇ
 2. 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı Saraybosna gezisinde bir Sırp tarafından öldürülmüştür. Bu gelişme Birinci Dünya Savaşı’nın kıvılcımı olmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biridir?
  A) Milliyetçilik hareketleri
  B) Demokrasi istekleri
  C) Sömürgecilik
  D) Mezhep kavgaları
   SEÇ
 3. Milliyetçilik akımından en çok Rusya, Osmanlı ve Avusturya Macaristan İmparatorlukları etkilenmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avrupa’ya yakın olmaları
  B) Çok uluslu bir yapıya sahip olmaları
  C) Baskıcı bir yönetime sahip olmaları
  D) Ortak düşmana sahip olmaları
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
  A) Avrupa’nın sınırları yeninden çizildi.
  B) Avrupa ekonomisi bozuldu.
  C) Yeni devletler kuruldu.
  D) Barış ortamı sağlandı.
   SEÇ
 5. 28 Haziran 1919’da dünya barışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birleşmiş Milletler
  B) NATO
  C) UNESCO
  D) Milletler Cemiyeti
   SEÇ
 6. I. Fransa Cezayir’i işgal etti.
  II. Mısır, İngiltere tarafından işgal edildi.
  III. Avusturya Macaristan, Bosna Hersek’i kendi topraklarına kattı.
  Bu bilgiler göz önüne alındığında 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin durumuyla ilgili ne söylenebilir?
  A) Topraklarının paylaşıldığı
  B) Devletin siyasi bütünlüğünü koruduğu
  C) Ekonomik bağımsızlığını yitirdiği
  D) İç işlerine müdahale edildiği
   SEÇ
 7. Almanya Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na kendi yanında girmesini istemiştir. Bunun nedenleri arasında; yeni cepheler açarak Avrupa’daki yükünü hafişetmek ve İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek vardır. Buna göre Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisi en büyük rolü oynamıştır?
  A) Coğrafi konumu
  B) Asker sayısı
  C) Silah ve cephane üstünlüğü
  D) Zengin kaynakları
   SEÇ
 8. I. Yardım alamayan Rusya savaştan çekilmek zorunda kalmıştır.
  II. Amerika Birleşik Devletleri İtilaf Devletleri yanında savaşa girmiştir.
  III. Savaş iki yıl uzamıştır.
  IV. Mustafa Kemal askeri başarılarıyla tüm dünyaca tanınmıştır.
  Bu bilgilerden hangileri Çanakkale Cephesi’nin Birinci Dünya Savaşı’nın kaderini değiştirdiğine kanıttır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve IV
  D) III ve IV
   SEÇ
 9. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre, dünyada herkese yetecek kadar tarımsal üretim yapılmaktadır. Buna rağmen açlık en önemli küresel sorunlardan biridir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi insanlığı tehdit eden açlığın en önemli nedenlerinden biridir?
  A) Kuraklık
  B) Yoksulluk
  C) Geri kalmışlık
  D) Çevre kirliliği
   SEÇ
 10. İlk basım tekniği ağaç harflerle Çinliler tarafından yapılmış, Müslümanlar aracılığıyla da Avrupa kıtasına taşınmıştır. Almanya’da Gutenberg matbaayı geliştirmiş, bu buluş zamanla diğer ülkelere yayılmıştır. Bu bilgiye göre insanlığın ortak mirası hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Ulusal özellikler taşır.
  B) Uygarlığın gelişmesine katkıda bulunur.
  C) Evrensel bir değer taşır.
  D) Yüzyıllarca süren bir çabanın sonucudur.
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat, edebiyat, bilim ve düşünce mirasının korunmasının yollarından biri değildir?
  A) Müze ve kütüphaneler kurmak
  B) İnsanların kullanımını kısıtlamak
  C) Ortak mirası gelişmek
  D) Bireyleri eğitmek
   SEÇ
 12. Çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemler arasında;
  I. Doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanılması,
  II. Toplu taşım araçlarının tercih edilmesi,
  III. Organik yolla elde edilen ürünlerin tercih edilmesi,
  IV. Enerji dostu ampullerin kullanılması sayılabilir.
  Bu bilgilere göre çevre kirliliğine yol açan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Kimyasal gübrelerin kullanımı
  B) Otomobillerin egzoz dumanları
  C) Tarımsal üretim
  D) Enerji israfı
   SEÇ