ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. I- Sırbistan
  II- Bosna
  III- Belgrad
  IV- Mora Yarımadası
  Yukarıdaki yerlerden hangileri Fatih Sultan Mehmet Döneminde fethedilmiştir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız IV
  C) II - III - IV
  D) I - II - IV
   SEÇ
 2. Aşağıdaki savaşlardan hangileri Yavuz Sultan Selim Döneminde yapılmıştır?
  A) Mohaç - Otlukbeli
  B) Çaldıran - Ridaniye
  C) 93 Harbi - Niğbolu
  D) Otlukbeli - Mercidabık
   SEÇ
 3. Hint Denizi’ni aşarak ilk kez Hindistan’ın Kaliküt Limanı’na ulaşan Portekizli denizci, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vasko dö Gama
  B) Kristof Kolomb
  C) Ameriko Vespuçi
  D) Macellan
   SEÇ
 4. • Pusulanın icadı
  • Barutun ateşli silahlarda kullanılması
  • Kâğıt ve matbaanın bulunması
  Avrupa’da görülen yukarıdaki gelişmelerle, aşağıdakilerin hangisi arasında doğrudan bir bağlantı kurulamaz?
  A) Derebeylik rejiminin yıkılması
  B) Rönesans hareketleri
  C) Sanayi İnkılabı
  D) Coğrafi Keşifler
   SEÇ
 5. Aşağıdaki devletlerden hangisi, 1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma hakkını elde etmiştir?
  A) Avusturya
  B) Rusya
  C) Prusya
  D) Fransa
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
  A) İlk defa çiçek aşısının uygulanması
  B) İstanbul’da çini fabrikasının açılması
  C) Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğünün oluşturulması
  D) Askerî amaçlı olarak ilk defa Anadolu ve Rumeli’de erkek nüfusunun sayılması
   SEÇ
 7. Hareket Ordusu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kurmay başkanı Mustafa Kemal’dir.
  B) Selanik’ten hareket ederek İstanbul’a gelmiştir.
  C) Doğudaki Ermeni isyanını bastırmakla görevlendirilmiştir.
  D) II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinde etkili olmuştur.
   SEÇ
 8. Osmanlı Devleti, Mekke ve Medine şehirlerinin de içinde bulunduğu Hicaz Bölgesini, aşağıda verilen savaşların hangisinin sonunda kaybetmiştir?
  A) Birinci Dünya Savaşı
  B) Birinci Balkan Savaşı
  C) İkinci Balkan Savaşı
  D) Trablusgarp Savaşı
   SEÇ
 9. Osmanlılarda devletin; • bütçesini hazırlamak, • gelir - giderlerini düzenlemek ile görevli divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kaptanıderya
  B) Kazasker
  C) Nişancı
  D) Defterdar
   SEÇ
 10. Osmanlılarda; havan toplarını döken, içi patlayıcı madde ile dolu gülleleri yapan ve kullanan askerî sınıf, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cebeciler
  B) Humbaracılar
  C) Akıncılar
  D) Topçular
   SEÇ
 11. Karadeniz Bölgesi’nin zengin taş kömürü yatakları hangi ilimizde bulunur?
  A) Bayburt
  B) Samsun
  C) Zonguldak
  D) Artvin
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ait bir özellik değildir?
  A) En önemli yeraltı kaynağı petroldür.
  B) Orman bakımından zengindir.
  C) Geniş ovalara sahiptir.
  D) Sanayisi fazla gelişmemiştir.
   SEÇ
 13. 30 Haziran 1939’da Fransa ile yapılan antlaşma ile Türkiye’ye katılan ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan il aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hatay
  B) Antalya
  C) Mersin
  D) Osmaniye
   SEÇ
 14. Aşağıdaki ülke ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  Ülke Başkent
  A) İran Tahran
  B) Suriye Halep
  C) Afganistan Kâbil
  D) Romanya Bükreş
   SEÇ
 15. Haritadaki (?) işaretli olan yere aşağıdaki dağlardan hangisi gelmelidir?
  A) Kaz Dağı
  B) Madra Dağı
  C) Sandıklı Dağları
  D) Bozdağlar
   SEÇ
 16. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Hazar Denizi’ne kıyısı yoktur?
  A) Azerbaycan
  B) Türkmenistan
  C) İran
  D) Irak
   SEÇ
 17. Ergene hangi nehrin koludur?
  A) Susurluk
  B) Sakarya
  C) Meriç
  D) Bakırçay
   SEÇ
 18. Yurdumuzda büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli bir kısmının Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmasının temel nedeni hangisidir?
  A) Bitki örtüsünün bozkır olması
  B) Bölgenin dağlık ve tarım alanının az olması
  C) Sanayinin fazla gelişmemiş olması
  D) Karasal iklimin hakim olması
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi Nevşehir ve yakın çevresini bir turizm merkezi hâline getirmiştir?
  A) Peri bacaları
  B) Travertenler
  C) Şelaleler
  D) Baraj gölleri
   SEÇ
 20. Komşumuz Suriye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) En uzun kara sınıra sahip olduğumuz ülkedir.
  B) Fırat ve Asi en önemli akarsularıdır.
  C) Yeryüzü şekilleri oldukça engebelidir.
  D) Sanayisi geri kalmıştır.
   SEÇ