ANA SAYFA

TAM SAYILARDANRASYONEL SAYILARA
Tam sayılarla toplama işlemi
Tam sayılarla çıkarma işlemi
Tam sayılarla çarpma işlemi
Tam sayıların kuvveti
Tam sayılarla bölme işlemi
Problem çözme ve kurma

1 / 20
 1. –4 ile +4 arasında olan tam sayıların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {–4, 0, +4}
  B) {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}
  C) {0, 1, 2, 3}
  D) {–3, –2, –1, 1, 2, 3}
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi –2 ile +4 arasındaki tam sayılardan birisi değildir?
  A) 0
  B) –1
  C) 2
  D) –3
   SEÇ
 3. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı a, iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı b ise, (a, b) ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (10, 10)
  B) (–10, –10)
  C) (–10, 10)
  D) (10, –10)
   SEÇ
 4. IaI = 4 ise a sayısının en büyük ve en küçük değerleri aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisidir?
  A) -2; 2
  B) -4; 4
  C) -8; 8
  D) 0; 0
   SEÇ
 5. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) –2 < –3 < –4
  B) –5 < 0 < –2
  C) –2 < –3 < 3
  D) –2 < –1 < 0
   SEÇ
 6. a < 20, b > –20 ise a nın en büyük tam sayı değeri ile b nin en küçük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) a = 19 b = –19
  B) a = 19 b = –21
  C) a = 21 b = –19
  D) a = 21 b = –21
   SEÇ
 7. 11 < x < 101 aralığında kaç tane x tek tam sayısı vardır?
  A) 44
  B) 45
  C) 46
  D) 47
   SEÇ
 8. |3| + |–5| toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2
  B) 3
  C) 5
  D) 8
   SEÇ
 9. |–12| + |+12| - |–3| işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –3
  B) 3
  C) 21
  D) 27
   SEÇ
 10. |x| = 1 ise x in alabileceği değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {–1, 1}
  B) {1}
  C) {–1}
  D) {–1, 0, 1}
   SEÇ
 11. (–2), (+5), 0, |–12|, (–4), |+3|, (+2) ifadeleri küçükten büyüğe sıralanırsa ortadaki sayı aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) 0
  B) (+2)
  C) |+3|
  D) (+5)
   SEÇ
 12. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
  I. |–5| < +5 IV. –7 < –8
  II. |–3| = |+3| V. +7 < +8
  III. –5 < 0 VI. –5 < |–5|

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
   SEÇ
 13. I-100I ? (-100) ifadesinde ? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) >
  B) <
  C) =
  D) ≥
   SEÇ
 14. -12, -5, +4, 0 sayılarının mutlak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -12, -5, +4, 0
  B) +12, +5, +4, 0
  C) +12, +5, -4, 0
  D) -12, +5, -4, 0
   SEÇ
 15. 10 < a < I-15I ise a tam sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) -12
  B) 0
  C) 10
  D) 12
   SEÇ
 16. I-51I < x < I109 -I-9II eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?
  A) 46
  B) 47
  C) 48
  D) 49
   SEÇ
 17. Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?
  l. I-7I=I9 - 2I
  ll. I+5I=I-5I
  lll. I0I = 0
  IV. I10 – 5 + 7I = I24 - 12I

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 18. I-100I, -90, 0, +15, I+50I, -75 sayıları sayı doğrusu üzerine yerleştirilirse en solda hangi sayı olur?
  A) I+50I
  B) -75
  C) -90
  D) +15
   SEÇ
 19. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) -5 < I-1I < 0 < +5
  B) 0 < -5 < I-1I < +5
  C) -5 < 0 < I-1I < +5
  D) I-1I < -5 < 0 < +5
   SEÇ
  1. SEÇ