ANA SAYFA

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

1 / 20
 1. (–9) + (–8) : (+4) + 1 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 10
  B) 8
  C) –10
  D) –12
   SEÇ
 2. (80 : 16 + 1) . 3 – 3 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 21
  B) 15
  C) 10
  D) 6
   SEÇ
 3. 15 – [5. (6 – 3) – (3 + 6) : 3] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –10
  B) –6
  C) 3
  D) 6
   SEÇ
 4. [(–32) – (–2)5] : [(–109) – (–110)]5 işleminin sonucu kaçtır?
  A) –23
  B) –19
  C) 23
  D) 41
   SEÇ
 5. 20 : 5 + 2 . 5 – 4 – 8 : 2 – 1 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 8
   SEÇ
 6. 6 – [12 : 3 + 2 – 2 (8 : 4) (4 – 7)] işleminin sonucu kaçtır?
  A) 24
  B) 12
  C) –12
  D) –24
   SEÇ
 7. [(+2)2 . (–2)3] : (+2) işleminin sonucu kaçtır?
  A) 16
  B) 8
  C) –6
  D) –16
   SEÇ
 8. (–12) + (+3) . (–6) – (–25) : (+5) işleminin sonucu kaçtır?
  A) –30
  B) –25
  C) –20
  D) –15
   SEÇ
 9. 16 – 15 : 5 – (–2 + 2 . 3 – 1) işleminin sonucu kaçtır?
  A) 10
  B) 12
  C) 15
  D) 16
   SEÇ
 10. (3 – 6: 3 + 3) : (–5 + 6 : 3 + 5) işleminin sonucu kaçtır?
  A) –1
  B) 0
  C) 1
  D) 2
   SEÇ
 11. (–7) + (+6) – (–12) : (+3) = K ise –3K nın değeri kaçtır?
  A) +9
  B) 0
  C) –6
  D) –9
   SEÇ
 12. 12012012 : 12 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 10101
  B) 100101
  C) 101001
  D) 1001001
   SEÇ
 13. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
  l. (–1)5 : (–1)3 = +1
  ll. (–2)4 : (–2)3 = –2
  lll. (–22) . (–2)3 = +32
  IV. (–5)3 : (–5)2 = –5
  V. (–3)5 : (–3)2 = –32

  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 14. (+10)3 : (–102) = a ve (–10)2 : (52) = b ise ab sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 15. a = –4, b = 2, c = –1 için a2 : b3 – c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 16. m: (–3) = (–15) ve 35 : n = (–7) ise m:n aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –9
  B) –5
  C) 5
  D) 9
   SEÇ
 17. (–12) sayısı ile bu sayının yarısının mutlak değerinin çarpımı nedir?
  A) +64
  B) +36
  C) –24
  D) –72
   SEÇ
 18. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
  I. (40) : (–2) = 20
  II. 0 : (+5) = 0
  III. 10 : (–1) = –10
  IV. 100 : (+1) = 100

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 19. –19 – 6 . 8 : (–4) + 7 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –38
  B) –19
  C) 0
  D) 38
   SEÇ
 20. (–32) : (–4) . (–2) : (–8) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2
  B) 4
  C) 8
  D) 16
   SEÇ