ANA SAYFA

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

1 / 20
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  I. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif tam sayıdır.
  II. Zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır.
  III. Çarpma işlemine göre “+1” etkisiz elemandır.
  IV. Biri negatif, biri pozitif iki tam sayının çarpımı “0” dır.

  A) I, II
  B) I, II, IV
  C) I, III
  D) I, II, III
   SEÇ
 2. (-30) + (+12) . (-3) + (-5) . (+2) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -76
  B) -66
  C) -50
  D) -16
   SEÇ
 3. (–2) x (+3) x (–5) x (+4) x (–6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –720
  B) –120
  C) 120
  D) 720
   SEÇ
 4. (–8) + (+2) x (–5) + (–7) x (–4) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –10
  B) 0
  C) +10
  D) 46
   SEÇ
 5. (–3) x [(–21) + (+17)] + (–2) x [(–2) x (–4) + (–7) x (+5)] işleminin sonucu nedir?
  A) 66
  B) 54
  C) 46
  D) 27
   SEÇ
 6. (–4) . A. (+5) . (–1) = –40 eşitliğinde A yerine hangi sayı gelmelidir?
  A) –2
  B) –1
  C) 1
  D) 2
   SEÇ
 7. (–1) x (–2) x (+3) x a = –60 ise a kaçtır?
  A) –10
  B) –6
  C) 6
  D) 10
   SEÇ
 8. a = –2, b = +3 ise 3a + 2b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –12
  B) 0
  C) +5
  D) 12
   SEÇ
 9. [(-2) x (-3) x (+4)] + [(-9) x (-1) x (+10)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 114
  B) 104
  C) 90
  D) 74
   SEÇ
 10. [(+2) x (-7) + (-3) x (+8)] x [(-3) x (4) + (-5) + (+17)] işleminin sonucu nedir?
  A) -48
  B) 0
  C) 48
  D) 104
   SEÇ
 11. (-1).l(-2).(+3) + (-7).(+2)l işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -20
  B) -8
  C) +8
  D) 20
   SEÇ
 12. a = -5, b = +2 için a.b + lal.lbl işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -20
  B) -10
  C) 0
  D) 20
   SEÇ
 13. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük pozitif tek sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -110
  B) -100
  C) 100
  D) 110
   SEÇ
 14. Üç basamaklı bir sayının iki basamaklı bir sayı ile çarpımı en az kaç basamaklı bir sayıdır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 15. a = -2, b = +3, c = -5 ise (-4a) + (-5) . lal+lbl.lcl işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -3
  B) -8
  C) +3
  D) +13
   SEÇ
 16. a = -1, b = -2 için [(-a) + (b)] x [(a) + (-b)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -2
  B) -1
  C) 0
  D) 1
   SEÇ
 17. lml = 5, lnl = 4 ise m . n çarpımının alabileceği en küçük değer nedir?
  A) -40
  B) -20
  C) 20
  D) 40
   SEÇ
 18. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a.b = 12 ve b.c = 15 ise a + b + c toplamının en büyük değeri nedir?
  A) 12
  B) 16
  C) 20
  D) 28
   SEÇ
 19. (-2).(5 + a) = 22 ise a tam sayısının değeri kaçtır?
  A) -6
  B) -10
  C) -16
  D) -21
   SEÇ
 20. (-2) + (-3) + (-5) . (-2) = m ve (-1) . (-2) + (-1) . (+5) = n ise (-m).(-n) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -5
  B) -10
  C) -15
  D) +15
   SEÇ